Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EKKLESIA - W IKONOGRAFII

  E. wyraża symboliczne i personifikują-ce przedstawienia Kościoła, odzwierciedlające w hist, rozwoju jego teologię, prawo, mistykę, literaturę i poezję, a także uwarunkowania polityczne.

  1. Przedstawienia symboliczne — Najdawniejszym i wciąż aktualnym znakiem Kościoła jest łódź (Piotrowa) — na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /10 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKIPY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

  Wspólnoty złożone z grup zrzeszających po kilka małżeństw chrześcijańskich pod kierunkiem kapłana; należą do typu -> zespołów nieformalnych.

  Powstały 1938 z inicjatywy ks. Henri Caffarela w celu pogłębienia życia rei., kontynuacji -> apostolatu (IV C 3) rozpoczętego w organizacjach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /2 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEKTYZM

  (gr. eklegein wybierać), łączenie teorii, koncepcji, tez i pojęć z różnych systemów filoz. w jedną (niezupełnie spójną) całość, a także elementów formalnych i treściowych zapożyczonych z różnych prądów i epok; potocznie — brak samodzielnej, oryginalnej twórczości.

  Termin e. wprowadzony został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /3 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKIPY ŚWIĘTEGO DOMINIKA, Equipes Saint - Dominique

  Wspólnoty katolików świeckich dążących do doskonałości ewangelicznej wg duchowości -> Dominika (Guzmana) poprzez wspólną modlitwę i czytanie Pisma św. oraz miłość wzajemną członków, tworzących małe -» zespoły nieformalne, zobowiązane do apostolatu (IV) przez świadectwo życia i ewangelizację...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEZJOLOGIA

  (gr. ekklesia Kościół, logos słowo), nauka o -> Kościele, nazywana również teologią Kościoła, a niekiedy—w aspekcie dynamicznym i diachronicznym—eklezjogene-zą (L. Boff) i występująca głównie w -> chrześcijaństwie; termin wprowadził 1677 Angelus Silesius i w ujęciu przed nauk. oznacza potoczną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKITI

  Diecezja w Nigerii eryg. 30 VII 1972 jako Ado-E. z części diec. Ondo, od 11 XII 1972 jako E. jest sufraganią Lagos; zajmuje 5695 km2 i liczy 1 min mieszk., w tym 80000 katolików, 12 parafii, 86 stacji mis., 8 księży diec. i 7 zak., 7 zakonników, 12 sióstr.

   

  AAS 64(1972) 662-663,787-788; Guida delle missioni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII KATOLICKIEJ

  E. stanowi jeden z podstawowych traktatów, jakkolwiek pozostaje w stadium ciągłego formowania się. -

  A. POCZĄTKI — Kościół wierzy, że wywodzi się cały z osoby -> Jezusa Chrystusa, jako podstawowe ucieleśnienie misterium zbawienia w historii; pełna jednak świadomość kośc. składa się z prostej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /41 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKKEHARD I OSB

  ur. ok. 910 k. Sankt Gallen, zm. 14 I 973 w Sankt Gallen, poeta.

  Kształcił się w klasztorze Sankt Gallen, w którym po wstąpieniu do zakonu piastował m.in. funkcję dziekana i zastępcy opata. Zasłynął jako poeta, autor sekwencji w stylu -> Notkera Balbulusa, hymnów o Trójcy Świętej, Janie Chrzcicielu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /1 091

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKKLESIA

  (gr. ekklesia, od kaleo wołam, ekkaleo wzywam, łac. ecclesia), termin biblijny określający -> Kościół jako nową wspólnotę (koinonia) -> Ludu Bożego, odkupioną (-> odkupienie) i powołaną (-> powołanie) przez -» Jezusa Chrystusa; występuje również w relacji ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EJDETYZM

  (gr. eidos postać), zdolność dokładnego przedstawienia sobie przedmiotu, najczęściej przed chwilą oglądanego lub opisywanego; wykrył ją 1907 V. Urbantschick, a nazwał 1918 E.R. Jaensch.

  Ejdetycy (najczęściej dzieci) z największą dokładnością widzą przez pewien czas obraz przedmiotu zabranego im...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /3 805

  praca w formacie txt

Do góry