Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EKONOM

  Zarządca majątku kościelnego, mianowany przez przełożonego, administrujący w jego imieniu powierzonymi mu dobrami.

  Urząd e. wprowadził 451 Sobór Chalced. (kan. 26) we wszystkich diecezjach, a II Sobór Nic. z 787 (kan. 11) nakazał metropolicie i patriarsze obsadzać urząd e. w razie zaniedbania tego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSKLAUSTRACJA

  (łac. ex z, claudo zamykam), zezwolenie osobie zakonnej na pobyt poza wspólnotą zakonną pozostawiające ją nadal pod władzą ordynariusza miejsca na czas określony w -+ reskrypcie, połączone z częściowym zwolnieniem z obowiązków wypełniania ślubów zakonnych; różni się od zezwolenia na czasowy pobyt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /5 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA MYŚLENIA

  Osiąganie w myśleniu celów przy jak najmniejszym wysiłku; myślenie ekon. i zarazem skuteczne nazywa się sprawnym.

  W. Ockham podkreślając, że natura działa ekonomicznie, postulował, by w rozstrzyganiu zagadnień zachowywać e.m., czyli wyjaśniać najprościej, nie mnożąc bytów bez koniecznej potrzeby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSKLUZYWA

  (łac. excludere wykluczyć, nie dopuścić), zw. także wetem, prawo wykluczania podczas -*• konklawe niepożądanego kandydata na -»• papieża, uzurpowane przez władców państw katolickich począwszy od XVI w. i tolerowane z różnych względów do 1904 przez Stolicę Apostolską; od poł. XVIII w. zaczęła ona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /3 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMIA ZBAWIENIA

  (gr. oikonomia zarządzanie), plan zbawienia ludzkości, objawiony przez Boga w dziejach Starego i Nowego Testamentu (-> historia zbawienia).

  1. Dzieje problematyki — Pojęcie e.z. ma źródło w Listach Pawła Apostoła (zwł. w łączności z terminem mysterion Ef 3,9); określa realizowanie przez Boga pełni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /14 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSKOMUNIKA

  (łac. excommunicatio wyłączenie ze wspólnoty), kościelna kara poprawcza (-»• cenzury kościelne), wyłączająca ochrzczonego ze współuczestnictwa z wiernymi; e. wymierzoną przy zachowaniu ceremonii liturg., określonych w Pontyfikale rzymskim (KPK kan. 2257 § 2), nazywa się -* anatemą (II).

  1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /8 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKONOMII ZASADA

  Ekonomia eklezjalna, jedna z 2 podstawowych norm (obok akribeia) stosowania środków zbawienia w -»• prawosławnym Kościele; w znaczeniu szerszym — proces włączania człowieka w zbawcze dzieło Chrystusa; w sensie węższym — podstawa podejmowania wyjątkowych decyzji w konkretnych potrzebach Kościoła i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /15 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ

  E., oparta na założeniach właściwych wsch. tradycji teol., rozwijała się zwł. od XIX w. w formie systematycznej refleksji nad tajemnicą Kościoła, chociaż nie ujęto jej jako odrębnego traktatu ; w XX w. wyodrębniło się w niej kilka nurtów o znaczeniu ekum. (-» ekumenizm III B).

  A. GENEZA i ROZWÓJ —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /39 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKKLESIA - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  E. w klasycznym i hellenist. języku gr. oznacza polit, zebranie narodu, zwołane zgodnie z prawem (por. FlavAnt 12 IV 2; 19 VII 4; Dz 19,39), albo zgromadzenie ludzi w ogóle; w tym sensie już w LXX zaczęto się posługiwać terminem e., głównie na oznaczenie zgromadzeń o charakterze rei. (Pwt 4,10; 31,30; Sdz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /7 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKIELSKI WŁADYSŁAW

  ur. 17 III 1855 w Krakowie, zm. 23 VI 1927 w Krakowie, architekt, konserwator, rysownik i publicysta.

  Po studiach w Krakowie (1872) i Wiedniu (1876-80) budował w Wiedniu pod kierunkiem H. Ferstla gmachy uniw. (1881-82); po powrocie do kraju wykładał od 1886 w Wyższej Szkole Przemysłowej w Krakowie, a 1918...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /13.09.2012 Znaków /1 818

  praca w formacie txt

Do góry