Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EKSPLIKACJA

  (łac. rozwijanie), operacja precyzowania treści lub sensu wyrażeń bez zmiany ich zakresu; w języku franc, niekiedy utożsamiana z -»• wyjaśnianiem (czyli eksplanacją).

  W logice tradycyjnej funkcję e. pełniły -»- definicje; odrębną procedurą badawczą stała się e. wówczas, kiedy zadanie definicji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSSEKRACJA

  Utrata sakralnego charakteru miejsc (-» kościół, -»• ołtarz, wyjątkowo cmentarz) i naczyń liturg. (->• kielich, ->• patena), przeznaczonych do sprawowania liturgii.

  E. kościoła (KPK kan. 1170) następuje wskutek zniszczenia lub zapadnięcia się większej części jego ścian (nieznaczna przebudowa lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPORTA

  (łac. exportare wyprowadzić), nazwa liturgicznego obrzędu wyprowadzenia ciała zmarłego z domu do kościoła oraz z kościoła lub kaplicy pogrzebowej na -»• cmentarz przez kapłana i wiernych, z towarzyszeniem modłów i śpiewów przepisanych rytuałem grzebalnym (-> pogrzeb); pochód ten symbolizuje przejście...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLEZJOLOGIA - W TEOLOGII PROTESTANCKIEJ

  E., z uwagi na ciągłą ewolucję pojęcia Kościoła, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów międzywyznaniowego -* dialogu (III).

  A. GENEZA — Punktem wyjścia całej protestanckiej e. są poglądy M. Lutra w 2 zasadniczych etapach rozwojowych — początkowo podkreślał on niewidzialny i czysto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /26 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPANSJA WSZECHŚWIATA

  Własność wszechświata polegająca na wzroście jego promienia w miarę upływu -> czasu; związana jest z oddalaniem się galaktyk w kierunkach radialnych od obserwatora, znajdującego się w dowolnym punkcie kosmosu.

  Idea e.w. przeniknęła do kosmologii w związku z konstrukcją modeli kosmologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKRON, Akkaron

  (hebr. 'Ekron, Vg Accarori), jedno z miast filistyńskiej Pentapolis (~> Filistyni) na wybrzeżu M. Śródziemnego (na zach. od -*• Judei), znane przede wszystkim jako ośrodek kultu -*• Beelzebuba.

  Wprawdzie wg Sdz (1,18) i 1 Sm (7,14; 17,52) E. został zdobyty przez Izraelitów już w epoce -»• Sędziów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKLOGE

  Zbiór praw zawierający wyciągi aktualnych ustaw pochodzących z kodyfikacji ces. Justyniana I Wielkiego i jego następców, wydany prawdopodobnie 726 przez bizant. cesarza Leona III Izauryjskiego.

  E. miał zastąpić ustawodawstwo justyniańskie i być pomocą w praktyce sądowej; odstępuje jednak od ducha prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSCELENCJA

  Znakomitość, tytuł honorowy używany w Kościele katolickim wobec -> biskupów i niektórych -+ infułatów (np. dziekana Roty Rzym.).Początkowo e. nazywano najwyższych urzędników na dworze cesarza bizant.; tytuł ten, stosowany wobec królów lombardz-kich, używano w średniowieczu wobec cesarzy, królów i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOLOGIZM

  (gr. oikos środowisko, logos słowo), kierunek wyjaśniający procesy zachodzące w psychice i osobowości oraz różnice indywidualne między ludźmi za pomocą pojęć z zakresu środowiska abiotycznego, biotycznego i społecznego; rozwinął się jako protest przeciw -*• biologizmowi.

  E. skrajny reprezentują...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSHUMACJA

  (łac. ex z, humus ziemia), wydobycie zwłok lub szczątków ludzkich w celu przeniesienia ich w in. miejsce lub dla przeprowadzenia badań sądowo-lekarskich, ustalających przyczyny i okoliczności śmierci w razie podejrzenia o śmierć gwałtowną (zabójstwo, samobójstwo) oraz w wypadku pochowania zwłok bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 274

  praca w formacie txt

Do góry