Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EKSPEKTATYWA

  (łac. exspectare oczekiwać, wyglądać), akt łaski dający -»• duchownemu (I) nadzieję i prawo do otrzymania określonego -*• beneficjum, gdy ono zawakuje.

  Za pierwszego z papieży, który 1156 udzielił e., uważano Hadriana IV, chociaż skierował on jedynie prośbę do bpa Paryża o przydzielenie kanclerzowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA - STRUKTURA

  E. właściwa jest specyficznym stanem świadomości, kontaktem lub sposobem komunikowania się, a także procesem poznawczym, w którym zasadniczą rolę odgrywa głębokie uczucie -> miłości; występują w niej wizje intelektualne, zjednoczenie się z siłą i doskonałością -*• kosmosu lub z -> Bogiem, co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /5 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM

  (łac. expressio wyraz), kierunek kulturowy w literaturze, sztuce, -> filmie i muzyce, którego główną kategorię estetyczną stanowi wyraz (ekspresja); rozwijał się w 30-leciu XX w. w Niemczech, skąd oddziaływał na inne kraje.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENT

  (łac. próba, doświadczenie), dowolnie powtarzalne wywoływanie zdarzenia i wpływanie na jego przebieg w warunkach możliwie ściśle określonych i kontrolowanych, lecz modyfikowalnych, w celu przeprowadzenia jego systematycznej obserwacji; na określenie e. używa się nieraz terminu doświadczenie.

  I. DZIEJE...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /11 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  E., w zależności od uwarunkowań kulturowych, przybiera różne formy—e. o charakterze intelektualno-kontemplacyjnym (np. w fiioz.-rel. mistyce w staroż. Grecji, w islamie u tzw. Beszarów czy w religiach Dalekiego Wsch.) lub o irracjonalnym (zwł. w kulturach rodo-wo-plemiennych).

  E. najczęściej występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /6 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM - GENEZA

  E. powstał w opozycji do -+ impresjonizmu, naturalizmu, a także -» realizmu; jego estetyka oparta była głównie na założeniach przeciwstawnych mimetycznym funkcjom sztuki; wysuwano przekonanie, że jej zadaniem jest odtwarzanie świata wewn. i drążenie istoty rzeczywistości (antyimpresjonizm). Szczególne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /3 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENTALNA PEDAGOGIKA

  Dział pedagogiki badający eksperymentalnie (->• eksperyment) zjawiska biol., psychol., socjol. i kulturowe związane z procesami wychowania i nauczania oraz ustalający prawa przebiegu tych zjawisk i procesów przez uogólnianie uzyskanych wyników doświadczeń; zapoczątkowana w 2. poł. XIX w. na bazie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /6 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM - W LITERATURZE

  E. nawiązywał do średniowiecza, baroku, romantyzmu, ' a także do kultury orientalnej (mistyka); kształtował się m.in. pod wpływem twórczości W. Blake'a, W. Whitmana, A. Rimbauda, Ch. Baudelaire'a, M. Maeter-lincka, E. Verhaerena, a w zakresie problematyki społ.-mor. także L.N. Tołstoja i F.M...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /7 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPERYMENTALNA PSYCHOLOGIA

  Dział psychologii posługujący się metodami eksperymentalnymi (-» eksperyment) jako najbardziej podstawowymi; zapoczątkowana 1879 przez W. Wundta zbliżyła psychologię do nomotetycznego modelu nauk przyrodniczych (nauka) oraz spowodowała jej podział na naukę teor. i stosowaną.

  W p.e., operującej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /7 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPRESJONIZM - W SZTUCE

  E. daje pierwszeństwo subiektywnym odczuciom artysty i przepojony jest jego osobowością, a rzeczywistość ukazuje poprzez jego temperament, a nawet światopogląd; jako wielokierunkowy ruch artyst. łączył w sobie doświadczenia współcz. kierunków — prymitywizm, symbolizm, kubizm, futuryzm, surrealizm i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /14 101

  praca w formacie txt

Do góry