Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EKUMENICZNE NABOŻEŃSTWA

  Wspólne modlitwy Kościołów chrześcijańskich w celu przyspieszenia zjednoczenia -> chrześcijaństwa (II, III).

  N.e., które polegają na modlitwie o jedność chrześcijaństwa lub w in. intencji, odbywają się z upoważnienia władz kośc. (oficjalne) lub za ich wiedzą i zgodą, nieraz bez, a nawet wbrew nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNA RADA KOŚCIOŁÓW (ERK)

  Światowa Rada Kościołów, Conseil Oecuménique des Eglises, ökumenischer Rat der Kirchen, World Council of Churches, związek autonomicznych Kościołów chrześcijańskich, powołany 1948 w celu prowadzenia działalności ekumenicznej (-> ruch ekumeniczny), z siedzibą w ~> Genewie; nie jest nad-Kościołem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTENSJONALNOŚĆ

  (łac. extensio zakres), cecha przysługująca niektórym wyrażeniom, językom lub -> systemom logicznym.

  Wyrażenie złożone (W) nie zawierające zmiennych wolnych jest ekstensjonalne wtedy i tylko wtedy, gdy zastępując jeden z jego członów równoważnikiem, przekształca się je w wyrażenie równoważne (W');...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNY PATRIARCHAT PRAWOSŁAWNY

  Najwyższa honorowa instytucja -» prawosławnego Kościoła z siedzibą w -> Stambule; jego zwierzchnik ma tytuł abpa Konstantynopola oraz ekum. -» patriarchy i sprawuje władzę łącznie ze Świętym Synodem (12 metropolitów), który podejmuje uchwały we wszystkich ważniejszych sprawach kośc. w granicach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNA RADA KOŚCIOŁÓW (ERK) - INSTYTUCJA

  W wyniku wzrastających od pocz. XX w. tendencji ekum. dążono do ich scentralizowania.

  1. Geneza i dzieje — Myśl założenia ERK podjął 1919 N. —> Söderblom, protest, abp Upsali, co znalazło poparcie uczestników -> Sztokholmskiej Światowej Konferencji Praktycznego Chrześcijaństwa z 1925 oraz ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /8 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTERMINACJA

  (łac. wyniszczenie), działanie podejmowane w celu wytępienia określonej grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej; jest zbrodnią przeciw ludzkości.

  E. biologiczną podjęto już w XIII w. prz.Chr. w Egipcie wobec Żydów (Wj 1,15-17); planował ją także Aman w państwie pers., głównie w celach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNA RADA KOŚCIOŁÓW (ERK) - KOŚCIOŁY

  Przynależne do ERK dzielą się na członkowskie i stowarzyszone, a w łączności z nią pozostają również Krajowe Rady Ekumeniczne.

  A. KOŚCIOŁY CZŁONKOWSKIE — Spośród chrzęść. Kościołów i wspólnot status pełnego członka w ERK mają:

  z regionu Afryki Centralnej — Church of the Province of Central...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /19 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA - W TEOLOGII i DUCHOWOŚCI

  Termin e. oznacza partycypację człowieka przeżywającego w formie zachwytu specyficzny „wgląd" w nadprzyr. rzeczywistość; e. wystąpiła w ST u niektórych proroków, m.in. u Mojżesza (Wj 3,4-5), Jeremiasza (Jr 1,4-10), Ezechiela (Ez 3,12-15; 4,4-8) i Daniela (Dn 10,8-17) podczas ich prorockiego powołania, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTAZA

  Stan psychiczny człowieka tracącego prawie całkowitą łączność z otoczeniem i doświadczającego zjawisk niedostępnych in. ludziom, a często zachwytu i cierpienia o najwyższym natężeniu; towarzyszą mu różnorodne zjawiska somatyczne; występuje niekiedy jako element doświadczenia religijnego, zwł. ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSPOZYTURA

  (łac. oddział), duszpasterska jednostka terytorialna, wyłączona z macierzystej -> parafii, z zamieszkującą na niej ludnością, własnym kościołem i duszpasterzem; stosowana (od 2. poł. XIX w. głównie w zaborze austr.) w praktyce administracji kośc., choć nie występuje w Kodeksie prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 026

  praca w formacie txt

Do góry