Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EKUMENICZNY PATRIARCHAT PRAWOSŁAWNY - STOSUNEK do KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

  Zawarta z pobudek polit. -» florencka unia spotkała się z wrogim przyjęciem u wiernych i duchowieństwa prawosł., a po upadku Konstantynopola przestała istnieć; synod zwołany 1484 przez patriarchę Symeona do Konstantynopola uznał uchwały Soboru Flor. za nieważne i określił warunki powrotu unitów do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENIUSZ, Oikumenios

  Żył w VI w., filozof, retor i egzegeta, komes Izaurii; niesłusznie identyfikowany ze św. Ekumeniuszem, bpem Trikki (Tesalia).

  Jako zwolennik -* Sewera, patriarchy Antiochii, z którym korespondował, w uzasadnianiu swych poglądów powoływał się na autorytet Atanazego Wielkiego, Bazylego Wielkiego, Grzegorza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNY PATRIARCHAT PRAWOSŁAWNY - GENEZA

  U podstaw kształtowania się patriarchalnych praw Konstantynopola leżały czynniki polit, i adm., wiążące się z założeniem 330 nowej stolicy cesarstwa przez ces. Konstantyna Wielkiego.

  Bpstwo w Bizancjum (-> Konstantynopol II), które istniało od pocz. III w. (jako sufr. Heraklei), zyskało na znaczeniu po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /5 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTRAPOLACJA

  Hipotetyczne rozszerzenie zakresu zdań jednostkowych, praw i teorii poza obszar doświadczenia, na podstawie którego zostały ustalone; jest szczególnym przypadkiem -> indukcji niezupełnej.

  E. danej funkcji f(x) jest wyznaczeniem wartości tej funkcji na zewnątrz przedziału wartości, w którym jest ona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNA TEOLOGIA

  Syntetyczne i krytyczne przedstawienie interkonfesyjnej problematyki teologicznej, a także wszelkich zagadnień teologicznych, przy zachowaniu teologicznego i wyznaniowego -> pluralizmu (II-III) zgodnie z zasadami -* ekumenizmu.

  1. Tendencje do usamodzielnienia — Ekumeniści współcz. postulują...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKSTRA WERSJA — INTROWERSJA

  (łac. extra na zewnątrz, intro do wewnątrz, verlo obracam), zespół cech psychicznych charakteryzujących typ osobowości (-*• charakter IV), występujący w psychologii CG. Junga i H.J. Eysencka.

  Jung, zakładając istnienie kontinuum od e. do i., na który™ można wyznaczyć punkty odpowiadające wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /4 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNE CZASOPISMA

  Periodyki poświęcone problematyce zjednoczenia chrześcijaństwa.

  W okresie preekumenizmu, zapowiadającego i przygotowującego -> ruch ekumeniczny w sensie ścisłym, pojawiły się czasopisma o profilu irenicznym — „Ireneon". Eine der evangelischen Kirchenvereinigung gewidmete Zeitschrift (B 1821-25)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKTENIA

  (gr. rozszerzenie), modlitwa liturgiczna w Kościołach wschodnich, złożona z kilku próśb za różne osoby lub wspólnoty oraz ich potrzeby i troski życia; wierni na każde wezwanie odpowiadają Kyrie elejson. Jej odpowiednikiem w -» rzymskiej liturgii jest -> modlitwa wiernych.

  E. była wspólną modlitwą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /3 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNE INSTYTUTY

  Ośrodki podejmujące badania nad problematyką ekumeniczną { ekumenizm); zajmują się szeroko rozumianą akcją ekum. (problemy mis., społ., rasowe, dialog z in. religiami) albo studiami nad interkonfesyjną czy -* ekumeniczną teologią lub specjalizują się w określonej dziedzinie (np. teologii prawosł.);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /12 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKTHESIS

  (gr. wykład), wczesnochrześcijańskie formuły wiary, wyjaśniające dogmat chrystologiczny, choć nie zawsze zgodnie z doktryną Kościoła.

  1. E. makrostyczna, pochodząca ze Wschodu i nawiązująca do synodu 341 w -> Antiochii (III), jest formułą wiary przedstawioną 345 synodowi w Mediolanie; w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 735

  praca w formacie txt

Do góry