Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EKUMENIZM - EKUMENIZM a MISJE

  Współzależność między misjami a e. rozważano na zjazdach, konferencjach i kongresach -> Międzynarodowej Rady Misyjnej oraz -> Ekumenicznej Rady Kościołów (ERK), zwł. poświęconych sprawom -> misji, a także na Soborze Wat. II w celu usunięcia braku jedności w działaniu utrudniającego -»•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /9 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWADOR, Republika Ekwadoru, República del Ecuador

  Państwo w pn.-zach. części Ameryki Pd. ; zajmuje 270 700 km2 i liczy 7,38 min mieszk. (1979); administracyjnie dzieli się na 20 prowincji; 40% ludności stanowią Indianie, 35% Metysi, 12% biali, 8% Murzyni i Mulaci, 5% inni; katolicyzm wyznaje 91 % ludności, do mniejszości należą protestanci (-> Ameryka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /13 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWIPROBABILIZM

  (łac. aeąuus równy, probabilis prawdopodobny), pogląd przyjmujący, iż w przypadku wątpliwości co do wyboru między wymaganiem prawa a uprawnieniem wynikającym z -*• wolności należy kierować się wolnością, jeśli opinia za prawem i za wolnością jest równie albo prawie równie dowodliwa.

  W swych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENIZM

  Poglądy i postawy wyrażające dążenie do zjednoczenia chrześcijan wszystkich wyznań (-> chrześcijaństwo) w jednym Kościele Chrystusowym, przy zachowaniu -» pluralizmu teologicznego i wyznaniowego.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKWIWOKACJA

  Błąd logiczny aktualnej wieloznaczności wyrażenia złożonego, powstały na skutek wielokrotnego używania wyrazu składowego, potencjalnie wieloznacznego, w coraz to in. znaczeniu, ze świadomością, że używa się go w tym samym sensie, np. „historia jest to nauka human." oraz „Napoleon odegrał ważną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /1 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENIZM - POJĘCIE

  Termin gr. oikumene, oznaczający ziemię zamieszkaną i uprawianą (w przeciwieństwie do pustyni czy puszczy), stosowano w hellenistycznym kręgu kulturowym; jego łac. odpowiednikiem był wyraz orbis.

  1. W znaczeniu etymologicznym — W źródłach bibl. ST oikumene występuje w znaczeniu zarówno świeckim, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /10 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKZEMPLARSKI ILJA TICHONOWICZ

  Imię zak. Hieronim, ur. 20 VII 1836 w Dmitrijewych Górach (pow. malenkow-ski), zm. 2 XI 1905 w Warszawie, ojciec Wasilija, abp prawosławny.

  Po studiach teol. w Kijowskiej Akademii Duch. został 1861 wykładowcą seminarium duch. w Czernihowie, a 1862 w Kijowie; 1870 uzyskał doktorat, a 1871 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /2 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENIZM - PRZEJAWY

  Powszechnie przyjmuje się, iż ruch ekum. zrodził się pod koniec XIX w., a mimo to niektóre elementy e. towarzyszą dziejom chrześcijaństwa od czasów apost. ; drogi ku jedności, które na sile przybrały dopiero w XX w., stały się impulsem dla współczesnego -> ruchu ekumenicznego.

  1. Droga odnowy —...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /25 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNY PATRIARCHAT PRAWOSŁAWNY - DZIEJE

  W VII i VIII w. E.P.P. stał się Kościołem cesarstwa (oikumene, jak nazywali go bizantyjczycy) ; jego losy do zajęcia Konstantynopola 1453 przez Turków związane były z dziejami -> Bizancjum (III).

  W nowych polit, warunkach funkcja E.P.P. ulegała stopniowej modyfikacji. Władze tur. uważały mniejszości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /7 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKUMENICZNY PATRIARCHAT PRAWOSŁAWNY - ORGANIZACJA

  Na czele E.P.P. stoi abp Konstantynopola z tytułem patriarchy (od V w.), wybierany do VII w. przez lud i duchowieństwo za zgodą cesarza, a odtąd przez Święty Synod.

  1. W okresie bizantyjskim — listę 3 kandydatów ustalano na synodzie przygotowawczym, zw. Synodem Wielkiego Kościoła, w którym brali udział...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Lod Dodano /14.09.2012 Znaków /11 957

  praca w formacie txt

Do góry