Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ELYAN, Elian, Helian, Ellas KASPER ks.

  ur. ok. 1435 w Głogowie, zm. przed 7 IV 1486, drukarz.

  Studia rozpoczął 1451 w Lipsku, gdzie 1455 uzyskał bakalaureat sztuk wyzwolonych; prawo kan. studiował od 1461 na Akademii Krak., a 1467-69 w Erfurcie (równocześnie z teologią), uzyskując 1477 bakalaureat, a 1478 licencjat; przez kilka lat był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELUSA, Aluza

  (ruiny Chaluca w pd. Izraelu w pobliżu drogi z Egiptu do Palestyny), bpstwo staroż. w metropolii Petra w rzym. prowincji Palestyna III ; znanych 4 bpów z IV-VII w. ; upadło prawdopodobnie w VII w. wskutek podboju Arabów; od poł. XVIII w. bpstwo tytularne; bpem tytularnym był 1871--86 Jan Janiszewski, sufr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELZENBERG HENRYK

  ur. 18 IX 1887 w Warszawie, zm. 6 IV 1967 tamże, literaturoznawca, krytyk literacki, filozof.

  Studia ukończył w Paryżu, gdzie doktoryzował się na podstawie rozprawy Le sentiment religieux chez Leconte de Lisle (P 1909), a habilitował 1921 w Krakowie na podstawie pracy Marek Aureliusz. Z historii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /4 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELUZA

  (Acemlar w zach. Turcji), bpstwo w metropolii Laodycea Frygijska w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska; znanych 5 bpów z V-IX w.; od 1950 bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELSNER JAN TEOFIL

  ur. 1717 w Węgrowie (k. Sokołowa Podlaskiego), zm. 1782 w Berlinie, ostatni senior -» braci czeskich.

  Uczył się w szkole braci czes. w Lesznie, a nast. studiował w Berlinie, Frankfurcie n. Odrą i Lejdzie; wyświęcony 1743 na diakona, był nauczycielem w Lesznie, a od 1747 kaznodzieją przy zborze czes. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻANOWSKI TOMASZ SJ

  ur. prawdopodobnie 1590 w Chełmnie, zm. 10 IX 1656 w Prusach Król., działacz unijny.

  Do zakonu wstąpił 1606 i 1609-12 studiował filozofię w Pułtusku, a 1612-16 teologię w Rzymie; 1618 przeniósł się z prowincji litew. do pol. i wykładał teologię mor. w Lublinie i Toruniu (1618-19), a potem teologię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELSKAMP MAX

  ur. 5 V 1862 w Antwerpii, zm. 10 XII 1931 tamże, poeta.

  Początkowo tworzył pod wpływem symbolizmu, przede wszystkim E. -* Verhaerena i P. -*• Verlaine'a; z czasem stał się piewcą folkloru flamandzkiego w formach ludowo-naiwnej wypowiedzi, nie rezygnując jednak z pewnych elementów symbolizmu; taki charakter...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELLWANGEN

  Dawne opactwo benedyktyńskie i ważny ośrodek kościelny w Szwabii (Badenia-Wirtembergia).

  Opactwo E. założyli 764 Hariolf i jego brat bp Erlolf z Langres (Burgundia) w celu wzmocnienia wpływów frankońskich w Szwabii, a jego początki przedstawił 850 Ermenrich, mnich z E. w Vita Harlolfi; 814 ces. Ludwik I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /3 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELPIDIUSZ RUSTYK, Elpidius Domnulus, Rustyk

  Żył w VI w., poeta chrześcijański.

  Napisał Carmen de Christi lesu benefici is w 149 heksame trach, w którym w formie modlitwy lirycznej sławi przyjście Boga na świat, jego cudy i dzieło odkupienia, oraz Historiae testamenti veteris et novi, złożone z 24 epigramów, będące wyjaśnieniem o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELO, Elotana

  (Montealegre del Castillo k. Albacete w pd.-wsch. Hiszpanii), bpstwo w metropolii Toledo; znany 1 bp z 610; ok. 633 zostało połączone z bpstwem Ilici; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /179

  praca w formacie txt

Do góry