Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ELŻBIETA z SCHÖNAU OSB Św.

  ur. 1129 prawdopodobnie w Bonn lub okolicy, zm. 18 VI 1164 w Schönau (Hesja), mistyczka, wizjonerka.

  Oddana w 12 roku życia na wychowanie do klasztoru w Schönau, złożyła 1152 śluby zak.; 1157-64 była przełożoną mniszek, podczas gdy urząd opata pełnił jej brat -+ Egbert z Schönau (opactwo Schönau...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /2 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELŻBIETA

  (hebr. 'eliszeba' mój Bóg jest pełnią), matka -*• Jana Chrzciciela wspomniana w Łukaszowej -* ewangelii dzieciństwa (Łk 1).

  Pochodziła z pokolenia Aarona (nosiła imię jego żony), była krewną Maryi Panny (Łk 1,36 nie określa stopnia tego pokrewieństwa — być może ciotką lub kuzynką); pomimo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /8 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EL VAS

  Bpstwo w pd. Portugalii eryg. 1570 z terytorium diec. E vory (której została sufragan ią) i 1882 ponownie doń in-korporowane; bpi znani 1570-1852; obecnie bpstwo tytularne.

  Do zabytków sakr. w E. należy kościół S. Pedro z XIII w. (restaurowany po trzęsieniu ziemi 1755, z portalem got. i kopułą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELSNER JÓZEF

  ur. 1 VI 1769 w Grodkowie (k. Nysy), zm. 18 IV 1854 w Warszawie, kompozytor, pedagog.

  Muzykę uprawiał od lat dziecięcych i śpiewał w chórach kośc. Grodkowa i Wrocławia; po studiach teol. i medycznych we Wrocławiu, 1791-92 był pierwszym skrzypkiem opery w Brnie, 1792-99 dyrektorem orkiestry teatru we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /4 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELVENICH PETER JOSEF

  ur. 29 I 1796 w Embken (k. Bonn), zm. 16 VI 1886 we Wrocławiu, filozof i teolog.

  Studiował filozofię i teologię w Münster i Bonn; od 1823 wykładał filozofię w Bonn (od 1826 jako profesor), a nast. od 1829 we Wrocławiu, gdzie 1839 został bibliotekarzem; jako zwolennik i propagator doktryny G. -» Hermesa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELTER EDMUND SJ

  ur. 14 XI 1887 w Zegrzynku (k. Serocka), zm. 27 VIII 1955 w Rzymie, filozof, publicysta.

  Do zakonu wstąpił 1905 i po studiach filoz.-teol. na pol. wydziałach zak. odbył 1919-23 specjalizację w zakresie prawa międzynar. i etyki w Warszawie, Rzymie i Paryżu; 1923-27 wykładał etykę i historię filozofii na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELWIRA, Illiberis

  (hist, miejscowość w Hiszpanii w pobliżu Grenady), starożytne bpstwo w metropolii Sewilla w prowincji rzym. Betyka w czasie panowania Rzymian i Wizygotów; znane z racji synodu odbytego 305-306 (wg K. Lechnera i K. Bausa, a wg L. Duchesne 300-303) pod przewodnictwem bpa Feliksa z Acci z udziałem 19 bpów (wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /3 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELUCIDARIUM

  (łac. elucido zapalam, objaśniam), średniowieczne kompendium doktryny chrzęść., przeznaczone jako podręcznik do nauczania prawd wiary.

  Pierwszy zbiór E. sive dialogus de summa totius christianae theologiae (PL 172,1109-1192) powstał przed 1108 w teol. środowisku Anzelma z Canterbury, a za jego autora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /4 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELY

  Dawne opactwo benedyktyńskie i bpstwo we wsch. Anglii. Klasztor (podwójny), który założyła 673 św. Eteltruda (zostając w nim ksienią), zniszczyli 870 Duńczycy; 970 król Edgar ponownie sprowadził benedyktynów, którzy rozpoczęli budowę monumentalnej świątyni na planie krzyża;

  opat E. na zmianę z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELURU

  Diecezja w pd.-wsch. Indii eryg. 9 XII 1976 z części terytorium diec. Widżajawada, sufr. Hajdarabadu; zajmuje 12 686 km2 i liczy 3,87 min mieszk., w tym 72 970 katolików, 28 parafii, 24 księży diec. i 12 zak., 17 zakonników, 146 sióstr.

   

  AAS 69(1977) 315-316; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt

Do góry