Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EMINESCU MIHAI

  Właśc. Mihail Eminovici, ur. 15 I 1850 w Ipotesti (k. Botoszan, Bukowina), zm. 15 VI 1889 w Bukareszcie, poeta romantyczny.

  Uczył się 1860-63 w gimnazjum w Czerniowcach; 1866-69 był związany z teatrem wędrownym I. Caragiale, a nast. z Teatrem Narodowym; 1869-72 studiował (jako wolny słuchacz) filozofię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /2 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMNILDA

  zm. 1017, trzecia żona Bolesława Chrobrego, córka księcia Dobromira.

  Jej germ, imię świadczy o przyjęciu chrztu przez jej ojca od kapłanów niem.; 987 poślubiła Bolesława; wydala na świat 5 dzieci (Mieszka, Ottona i 3 córki); nie odegrała większej roli polit., miała natomiast korzystny wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMLER JOSEF

  ur. 10 I 1836 w Libanie n. Bystrzycą (pn.--wsch. Czechy), zm. 1899 w Pradze, historyk i wydawca.

  Po studiach filoz. w Wiedniu, kontynuując zainteresowania hist., zbierał materiały źródłowe do historii Czech w archiwach bawarskich i austr.; 1862-63 był red. „Památky archeologické", wyd. przez Tow...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMIGRACJA - EMIGRACJA POLSKA

  Miała początkowo charakter personalno-kulturowy, a nast. polityczny, rei. i zarobkowy; Polacy tworzyli na e. zwarte środowiska nar., z których z czasem rozwinęły się silne ośrodki polonijne (-> Polonia) wraz z organizacjami broniącymi nar. i rei. interesów oraz przeciwstawiającymi się ich całkowitej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /9 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBRIOGENEZA

  (gr. embryon zarodek, płód, genesis pochodzenie, stawanie się), teoria rozwoju osobniczego zwierząt i człowieka we wczesnych stadiach, formułująca ogólne prawa rozwoju zarodków i płodów na podstawie zjawisk stwierdzanych przez doświadczalną -* embriologię, w ramach ewolucyjnej biologii (->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /8 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERY JACQUES ANDRE

  Sulpicjanin, ur. 26 VIII 1732 w Gex (dep. Ain), zm. 28 IV 1811 w Paryżu, teolog, działacz kościelny.

  Po studiach filoz.-teol. u jezuitów w Macon wstąpił do zgrom, i 1758 przyjął święcenia kapł.; wykładał przedmioty teol. w seminariach zak. w Orleanie (1759-65) i Lyonie (1765-75), był rektorem w Angers...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBRIOLOGIA

  (gr. embryon zarodek, płód, logos słowo), dział -> biologii zajmujący się badaniem rozwoju zarodkowego roślin, zwierząt i człowieka oraz budową organizmu do momentu narodzenia (-> embriogeneza); w znaczeniu szerszym — badanie procesów sterowanych przez układ nerwowy i wew-nątrzwydzielniczy, które...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERYCI

  W prawie kanonicznym duchowni wysłużeni lub niezdolni do pracy (-> duchowieństwo); są oni uprawnieni do pobierania -> pensji kościelnej z dochodów -» beneficjum oddanego in. duchownemu lub z sum przyznawanych przez państwo tytułem odszkodowania za przejęte mienie kość, a także z kasy stow, wzajemnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /6 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMBRUN

  Abpstwo hist, w pd.-wsch. Francji; bpstwo w E. powstało w IV w. (pierwszym bpem był św. Marcelin), a w VII w. wystąpiło jako metropolia, której do 1789 podlegały diec. Digne, Glandèves, Nizza, Vence, Senez oraz Antibes (od 1050) i Grasse (od 1224); od 1790 było przez 3 lata sufr. AixenProvence; konkordatem z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMERYK Św.

  ur. ok. 1007, zm. 2 IX 1031, książę węg. z dynastii Arpadów, jedyny syn króla -> Stefana I (po śmierci najstarszego Ottona) ; jego wychowaniu ojciec poświęcił traktat Institutiones morum ad E. ducerti.

  Wychowawcą E. był 1015-23 św. Geliert (-+ Gerard), pod którego wpływem prowadził on życie pobożne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt

Do góry