Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EMPIRYZM - W TEORII POZNANIA

  Zasadnicza problematyka e. obejmuje:

  ° ustalenie zakresu oraz przedmiotu doświadczenia rozumianego wąsko — jako fizykalną -» obserwację zjawisk w świecie zewn. albo szerzej — włączając w jego zakres operacje intelektualne (np. intelektualną -> intuicję), -> przeżycia psych., estetyczne, rei. (->•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPATIA

  (gr. empathes doznający, wzruszony), zdolność wczuwania się; w psychologii oznacza ujmowanie relacji intencjonalnej w przedmiocie postrzeganym, którym najczęściej jest osoba, wspólnota lub obiekt materialny, a także proces lub jego rezultat; w percepcji dzieła sztuki e. wchodzi w skład -* kontemplacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMSKA PUNKTACJA

  22 artykuły sformułowane 1786 na zjeździe w Ems (tzw. kongres emski) przez przedstawicieli metropolitów zach. i pd. Niemiec, mające określić relacje między władzą jurysdykcyjną papieży i ich nuncjuszy a bpami Rzeszy Niemieckiej.

  E.p. była szczytowym punktem ciągnącego się od 1643 sporu między niem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /2 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM - W TEORII NAUKI

  Występuje e. w wersji klasycznej, neoklasycznej oraz w wersji krytycznej.

  1. Wg e. klasycznego bezstronne badania nauk. nie zakładają pierwotnych koncepcji teor. ; poznawczo umysł jest bierny, a wywiedziona z doświadczenia wiedza zbudowana jest z prostych elementów niepowątpiewalnych.

  D. Hume, dokonawszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /10 952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPEDOKLES

  ur. ok. 492 prz.Chr. w Agrigento (gr. Akragas, na Sycylii), zm. ok. 432 prz.Chr. prawdopodobnie na wygnaniu na Peloponezie, filozof, lekarz, polityk, poeta i mówca.

  Wg E. rzeczywistość tworzą 4 zasady bierne, zw. korzeniami wszechrzeczy (Jub żywiołami, elementami, pierwiastkami), i 2 zasady czynne; zasadami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /3 978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM - W PSYCHOLOGII

  Występuje e. w wersji epistemolo-gicznej, genetycznej i metodologicznej.

  Teorię e. epistemologiczno-genetycznego, uznającą doświadczenie za pierwotne źródło i podstawę poznania, najpełniej rozwinął J. Locke; sprowadzając idee do 2 źródeł (wrażeń i świadomości), zapoczątkował on psychologię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /8 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIREJSKIE NIEBO

  Ognisto-świetlista sfera znajdująca się poniżej nieba niematerialnego — siedziby -» Boga; oznacza -> raj oraz miejsce, w którym przebywają aniołowie i święci.

  Wyobrażenie n.e. wywodzi się z pogańskiej teologii neopla-tońskiej i astrologii chaldejskiej (Jamblich, De myst. 7,2; Prok-los, In Pol. Piat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRYZM - W ETYCE

  E. jest stanowiskiem odrzucającym możliwość pozaempirycznego poznania mor. i uznawania twierdzeń etycznych oraz postulującym konieczność jej oparcia na doświadczeniu dla zapewnienia statusu nauki realnej (empiryczno--indukcyjnej); zakłada doświadczenie (przeżycia wartościujące) jako instancję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /11 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOTYWIZM

  Kierunek w metaetyce, odmawiający sądom wartościującym (ocenom) przysługiwania wartości logicznej i uznający wartościowanie za wyraz ludzkich doznań, życzeń, rozkazów, a nie za proces poznawczy (-> aksjologia I); niekiedy nazywany kierunkiem akognitywnym w przeciwieństwie do kognitywnych teorii -»•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /4 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMOCJA

  (łac. emovere poruszać), zachowanie się człowieka (II B 2) lub zwierzęcia wyrażone przez układ nerwowy pod wpływem specyficznych przeżyć, wynikających z zaburzenia równowagi otaczającego świata oraz zjawisk zachodzących w nim samym; stanowi komponentę -> motywacji postępowania w stosunku do siebie i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012 Znaków /17 342

  praca w formacie txt

Do góry