Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ENKOLPION

  (gr. en na, kolpos pierś), kapsułka zawierająca relikwie lub cytaty Pisma św. ; z powodu mocy pochodzącej od prawdziwego Boga noszona na piersi dla ochrony przed złem; pochodzenie jej związane jest ze zwyczajem noszenia w Izraelu filakterii (skórzanego paska z tekstami bibl.), a u Rzymian bulli (amulet...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /4 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENTELECHIA

  (gr. doskonałość), proces lub wynik realizowania się możliwości lub możności (-> akt i możność) złożonych w bycie; termin e. wprowadził do ontologii prawdopodobnie Arystoteles.

  E., utożsamiana z energeia i przeciwstawiana jej korelatowi dynamis, oznacza coś, co istnieje w stanie urzeczywistniania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /4 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENKRATYCI

  (gr. wstrzemięźliwi), zwolennicy skrajnej ascezy (IV A 1) we wczesnym chrześcijaństwie, opartej na tradycjach judeochrześcijaństwa, a jeszcze bardziej gnostycyzmu; przetrwali do IV wieku.

  Początkowo reprezentowali rygorystyczny kierunek wewnątrz Kościoła, a ok. 170 stworzyli sektę domagającą się od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENLIL

  (sumeryjskie pan wiatru), bóstwo babilońskie, przejęte od Sumerów, sprawujące najwyższą władzę w strefie między Niebem a Ziemią (-> Bóg I 3).

  W panteonie sumeryjskim występuje już w IV tysiącleciu prz.Chr. w triadzie obok -»• Anu i Enki (-*• Ea) z głównymi epitetami — wielka góra, pan wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGIEL MIECZYSŁAW

  ur. 4 VII 1890 W Libawie (Łotwa), zm. 17 IX 1943 w Wilnie, działacz społeczny i polityczny.

  W gimnazjum w Kownie był działaczem kat. stowarzyszeń młodzieży — Związku Filaretów i Wyzwolenia; w czasie studiów prawniczych w Petersburgu należał do założycieli Stow. Katolickiej Młodzieży Akademickiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGESTRÖM BENZELSTIERNA WAWRZYNIEC

  ur. 1829, zm. 22 X 1910 w Gryżynie (k. Leszna), działacz niepodległościowy, społ. i kulturalny.

  Wnuk posła szwedz. w Warszawie, jako maturzysta wziął udział w rewolucji 1846 w Krakowie; zmuszony do opuszczenia Krakowa, studiował we Wrocławiu i Berlinie; 1848 został żołnierzem Legii Akademickiej i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGELS FRIEDRICH

  ur. 28 XI 1820 w Barmen (obecnie dzielnica Wuppertal), zm. 5 VIII 1895 w Londynie, filozof, teoretyk marksizmu.

  Wychowany w tradycji pietyzmu, zbliżył się w Bremie do radykalnej grupy lit. Młode Niemcy i pod wpływem D.F. Straussa (Das Leben Jesu kritisch bearbeitet I-II, T 1835) przeżył kryzys rei.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /11 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGELSTOFT CHRISTIAN THORNING bp.

  ur. 1805 w Naes-borgu (pn. Dania), zm. 1889 w Odense (Fionia), teolog ewangelicki.

  Był synem pastora, a nazwisko E. otrzymał 1813 po śmierci ojca i adopcji przez wuja; po studiach na uniw. w Kopenhadze został docentem prawa kość, potem prof, historii Kościoła, a 1847-48 był rektorem, 1851 zaś bpem na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENGELBERT Św. abp.

  ur. ok. 1185, zm. 7 XI 1225 w Gevelsbergu (k. Schwelmfu, Westfalia).

  Pochodził z arystokracji; wcześnie przeznaczony do stanu duch., otrzymał wiele beneficjów, m.in. 1193 prepozyturę katedralną, a 1216 został abpem Kolonii; przez gorliwą posługę dbał o podniesienie poziomu życia mor. wiernych; 1220...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGETYZM

  Pogląd uznający -> energię za podstawowe pojęcie, za pomocą którego wyjaśnia się wszystkie zjawiska przyrody; termin e. wprowadził w poł. XIX w. W. Rankine; idee e. podjęli w 2. poł. XIX w. i na pocz. XX w. G. Zeuner, E. Mach, P. Duhem, J.W. Gibbs, a zwł. W. Ostwald.

  E. jest uogólnieniem termodynamiki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 701

  praca w formacie txt

Do góry