Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EPIFANIA (1)

  (gr. epifaneia zjawienie się, objawienie), objawienie się -*• sacrum za pośrednictwem jakiejś rzeczywistości różnej od niego lub z nim się identyfikującej ; podstawowe formy e. (->• hierofanie i -* kratofanie) w religii jahwistycznej ST znalazły najpełniejszy wyraz w -* angelofaniach i teofaniach, a w NT...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ÉPÉE CHARLES MICHEL de l'

  ur. 25 XI 1712 w Wersalu, zm. 23 XII 1789 w Paryżu, pedagog, defektolog.

  Z powodu odmowy podpisania formuły molinistycznej, skierowanej przeciwko jansenizmowi, nie otrzymał po studiach teol. święceń kapł. i został pracownikiem adwokatury parlamentu; bp Troyes ofiarował mu kanonikat i udzielił święceń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFANIA (2)

  Wspólnoty zak. w -» anglikańskim Kościele, zakładane w końcu XIX w. w celach misyjno-charytatywnych.

  1. E. of Oxford, Oxford Mission Brotherhood of the E., męska wspólnota kapłanów i świeckich, zał. 1880 w Kalkucie; początkowo działała misyjnie wśród wykształconych niechrześcijan Indii; współpracuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPHEMERIDES

  Nazwa przyjęta w tytułach różnych czasopism kośc., m.in. w „E. carmeliticae" (-> duchowości religijnej czasopisma), „E. iuris canonici" (-* prawno-kościelne czasopisma), „E. liturgicae" (-> liturgiczne czasopisma), „E. ma-riologicae" (-» maryjne czasopisma) oraz w -> „Ephemerides theologicae...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFANIUSZ Św. bp.

  ur. ok. 315 w Bezanduka k. Eleu-theropolis (Palestyna), zm. 12 V 403 w drodze na Cypr. pisarz, doktor Kościoła.

  1. Zycie i działalność — E., którego rodzice byli prawdopodobnie chrześcijanami pochodzenia żyd. (C. Riggi), nauczył się w młodości języka gr., syr., hebr., koptyjskiego oraz nieco łaciny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /10 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „EPHEMERIDES THEOLOGICAE LOVANIENSES"

  Kwartalnik naukowy wydawany od 1924 przez Katolicki Uniwersytet w Lowanium pod redakcją profesorów wydziału teologii i prawa kanonicznego ; początkowo miał charakter apologijny.

  Założenia pisma (przeciwdziałanie prądom racjonalistycznym i ateizującym) rzutowały na jego zawartość i wpływały na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPAGOGE

  (gr. sprowadzenie), niedyskursywny akt poznawczy (-» akt ludzki III), intelektualnie (intuicyjnie) ujmujący to, co istotne, najczęściej w danych doświadczenia.

  E. w arystotelesowskiej teorii nauki (jako systemu apodyk-tyczno-dedukcyjnego) służyła do wyprowadzania z materiału empirycznego oczywistych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENWIRONMENTALIZM

  (ang. environment otoczenie, środowisko), tendencja do akcentowania w rozwoju i zachowaniu jednostki lub gatunku czynników środowiskowych (fiz., biol., psychol. lub kulturowych) w większym stopniu niż czynników wrodzonych (-> natywizm) lub aktywności własnej.

  Wg głównych przedstawicieli e. fizycznego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EON de l' ÉTOILE, Eudo de la Stella

  zm. 1148 w Reims, twórca sekty rei. we Francji.

  Uznał siebie za syna Bożego, powołując się na liturgiczną formułę „per eum (Eon) qui venturas est cum gloria iudicare vivos et mortuos et seculum per ignem", w której, jak twierdził, znajdowało się jego imię; zwolenników rekrutował spośród ludności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOS

  (gr. jutrzenka), starogr. bogini świtu, spokrewniona z wedyjską Uszas i łac. Aurorą; popularna w poezji i sztuce, nie odbierała rei. kultu.

  U Hezjoda jest siostrą Księżyca i Słońca, u Homera co rano wstaje z Oceanu, by nieść blask ludziom i bogom, wjeżdżając parokonnym rydwanem na niebo. Przejawia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 063

  praca w formacie txt

Do góry