Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EPIGON

  Żył w końcu II lub na pocz. III w., zwolennik modalistycznego -» monarchianizmu.

  Wg Hipolita Rzym. był uczniem Noeta w Smyrnie (zdaniem P. Nautina nie był diakonem), skąd ok. 200 przybył do Rzymu i za pap. Zefiryna zorganizował wspólnotę kośc. (-» patrypasjanizm), pozyskując dla niej m.in. Kleomenesa i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKUREIZM

  Nurt filozoficzny obejmujący poglądy -» Epikura, jego uczniów i zwolenników oraz zgodny z tymi poglądami sposób prowadzenia życia, zespolonego w nierozdzielną całość przez szkołę epikurejską, działającą od IV w. prz.Chr. do IV w. po Chr.

  Do bezpośrednich uczniów Epikura należeli m.in. Metrodor z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIGONATION

  (gr. epina, goni kolano), szata liturgiczna w kształcie rombu, noszona u pasa przez bpów i niektórych dostojników w Kościele prawosł. oraz orm.; symbolizuje moc i wytrwałość w głoszeniu słowa Bożego (Ef 6,17; Hbr 4,12) oraz ręcznik, którym Chrystus wytarł nogi apostołom; jest także oznaką władzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIMAK i ALEKSANDER

  Święci, męczennicy, zm. ok. 250 w Aleksandrii.

  Wg listu pap. Dionizego (259-268) do bpa Fabiusza z Antiochii (EuzebHist VI 41) byli podczas prześladowań za ces. Decjusza (249-251) więzieni i torturowani, a nast. uśmierceni rozżarzonym żelazem; zwłoki E. prawdopodobnie sprowadzono do Rzymu i razem z jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFANIUSZ bp.

  Żył w 2. poł. V oraz w 1. poł. VI w., patriarcha Konstantynopola (520-535).

  Jako kapłan wyróżnił się znajomością Pisma iw., ascet. trybem życia oraz dążeniami do utrwalenia unii kośc. z Rzymem, wznowionej po schizmie akacjańskiej (-» Akacjusz); 520 listownie zawiadomi! pap. Hormizdasa o swym wyborze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPHRATA SOCIETY, Ephrata Cloister

  Monastyczna wspólnota > baptystów, zał. 1732 w Lancaster (Pensylwania) przez niem. pietystę Johanna Conrada Beissela (1690-1768).

  Wspólnota, rekrutująca się z niem. emigrantów, zrzeszała w większości celibatariuszy, praktykujących życie monastyczne, oraz żonatych, którzy składali przyrzeczenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPICHEREMAT

  (gr. epicheireo wnioskuję), wg Arystotelesa dialektyczny sylogizm (przeciwstawiający się apodyktycznemu), w którym przesłanki przeciwstawne prowadzą do tego samego wniosku.

  W późniejszej logice, zwł. u łac. retorów e. to złożony sylogizm normalny, w którym przynajmniej do jednej przesłanki dołączone...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPAKTY

  (gr. dni dodatkowe), zw. epactae minores lub lunares, adiectiones lunae, liczby podające różnicę dni między rokiem słonecznym i księżycowym w poszczególnych latach 19-letniego cyklu księżycowego (-> złota liczba), służące w komputystyce chrzęść, do ustalania daty obchodu -* Wielkanocy.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIDAUROS

  (obecnie Palaia Epidauros) miasto w pn.-wsch. części Peloponezu; w starożytności centralne sanktuarium Asklepiosa.

  Najpóźniej w V w. prz.Chr. do E. przeniesiono kult Asklepiosa prawdopodobnie z Trikke w Tesala (R. Herzog) i odtąd Asklepiosa zwano Epidaurios (Klemens Aleks., Protr. IV 52,4); o rozkwicie E. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPARCHIA

  (gr. prowincja) w Kościołach wschodnich terytorium podległe metropolicie (Sobór Nic. I c. 4), a później -»• biskupowi (IV): w cesarstwie rzym. termin e. oznaczał polit, prowincję wchodzącą w skład diec. cywilnej.

  E. jest od V w. terytorium bpa diec. z podległym mu ludem i miastem (odpowiednik ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt

Do góry