Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EPIMANIKA

  (gr. epi na, łac. manica rękaw, rękawica), słow. paruczi, ozdobne sztywne zarękawki, przytrzymujące rękawy -*• sticharionu; w Kościołach wsch. wchodzą w skład liturg. stroju bpa i kapłana oraz diakona (tylko w -> bizantyjskiej liturgii).

  E. wywodzą się prawdopodobnie od rękawic, które wkładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIGRAFIA CHRZEŚCIJAŃSKA

  (gr. epigrafein wyryć, napisać), nauka zajmująca się odczytywaniem i interpretacją wczesnochrześcijańskich -» inskrypcji ; wyodrębniła się w XIX w. z nauki o starożytności jako nauka pomocnicza -> archeologii chrześcijańskiej.

  Autorzy klasycznych ujęć podręcznikowych e.ch. (E. Le Blant, S...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFANIUSZ, E. Kowielin

  zm. 1 IV 1682 w Pustoziersku (u ujścia Peczory), jeden z przywódców ruchu staroobrzędowców (-» raskoł).

  Do klasztoru Sołowieckiego (na jednej z wysp M. Białego) wstąpił 1645 i 1652 złożył profesję zak.; 1657 osiadł w pustelni przy ujściu Suny do jeziora Onega; 1666 zwrócił się do cara z prośbą o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKIA

  (gr. epieikeia łagodność , słuszność), sposób roztropnego stosowania prawa pozytywnego w wyjątkowej sytuacji, dokonany w myśl przypuszczalnego zamiaru prawodawcy, a nie wg samej litery prawa, która w nadzwyczajnych okolicznościach, nie przewidzianych przez prawodawcę, byłaby szkodliwa dla dobra...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /6 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFANIUSZ SCHOLASTYK

  Żył w VI w., współpracownik Kasjodora w Vivarium, tłumacz dzieł gr. na język łaciński.

  Uważany za autora kompilacyjnego dzieła Historia tripartita (PL 69; W. Jacob, CSEL 71, s. XIII-XV), zawierającego w łac. przekładzie fragmenty dzieł historyków gr. Teodoreta, Sozome-na i Sokratesa; są one...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKLEZA

  (gr. epiklesis wzywanie), modlitwa do Boga Ojca o zesłanie Ducha Świętego na dary ofiarne w celu ich przeistoczenia (e. konsekracyjna) oraz na uczestników liturgii eucharystycznej celem ich zjednoczenia i uświęcenia (e. komunijna); w liturgiach -* wschodnich Kościołów stanowi część ana-fory; w znaczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /18 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIFENOMENIZM

  (gr. epifaino pokazuję, wykazuję), pogląd uważający zjawiska psychiczne (świadomość) za wywołane przez fizjologiczne (zwl. nerwowe) i przez in. zjawiska towarzyszące, choć nie mające wpływu na ich przebieg; nie łączą ich między sobą bezpośrednie związki przyczynowe.

  E. jest koncepcją filoz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKTET z HIERAPOLIS

  ur. ok. 50 w Hïerapolis we Frygii, zm. ok. 130 w Nikopolis w Epirze, filozof stoicki (> stoicy).

  Wyzwolony z niewolnictwa, studiował filozofię w Rzymie, później założył i prowadził w Nikopolis własną szkołę filoz.; naukę swego mistrza spisał jego uczeń Arrian z Nikomedii w Diatrybach oraz w skróconym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /4 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIGENEZA

  (epi po, genesis pochodzenie), teoria wyjaśniająca kształtowanie się organizmu żywego różnicowaniem się substancji życiowej na narządy i tkanki; jej problematyka stała się w XIX w. domeną -*• embriologii.

  E. po raz pierwszy wystąpiła w filozofii Arystotelesa, wg któ-- rego w rozwoju zarodka pojawia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIKUR

  ur. 341 prz.Chr. na wyspie Samos, zm. 270 w Atenach, filozof; jeden z przedstawicieli filozofii hellenist. (obok Pirrona z Elidy i Zenona z Kition), inicjator szkoły filozoficznej, zw. -+ epikureizmem.

  Był synem obywatela ateńskiego; ok. 306 założył w Atenach szkolę, zw. „ogrodem E.", którą cechował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 864

  praca w formacie txt

Do góry