Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EPISKOPALNY SYSTEM

  Forma sprawowania władzy kościelnej w -> ewangelickoaugsburskim Kościele, przyjęta także w ->• anglikańskim Kościele i wywodzących się z niego -> episkopalnych Kościołach, lub tendencje preferujące jurysdykcję -»• biskupa kosztem jurysdykcji -+ papieża, przejawiające się w Kościele kat. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIPOD i ALEKSANDER

  Święci, męczennicy z czasów prześladowania Kościoła lyońskiego przez ces. Lucjusza Weru-sa (161-169) i Marka Aureliusza (161-180).

  E. ur. ok. 160 w Lyonie, przyjaźnił się od dzieciństwa z A., chrześcijaninem pochodzenia gr.; po wspólnych studiach podjęli razem życie wg rad ewangelicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITAFION

  (gr. pogrzebowy), powieczerije (-> komple-ta II) odprawiane w Kościołach wsch. w Wielki Piątek, a odnoszące się do Wielkiej Soboty z kanonem „O ukrzyżowaniu Chrystusa i płaczu Najświętszej Bogarodzicy", a także związane z nim hymny i tropariony; rzeczownik odprzymiotnikowy od XVII w. powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISKOPAT

  (gr. episkopeo nadzoruję), wspólnota biskupów (-*• biskup) stanowiąca zespól prawowitych następców kolegium apostolskiego (-» Dwunastu), współdziałających z -* papieżem lub między sobą (-> kolegializm) w zakresie ogólno-kościelnym (-» Synod Biskupów), krajowym czy regionalnym (Konferencja Biskupów, -»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /17 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISCOPALE AUDIENTLA

  (łac. biskupie posłuchanie), publiczne rozpatrywanie spraw sądowych, będące przeciwstawieniem procedury pisemnej, a także trybunał -» biskupa, który mocą władzy udzielonej mu przez cesarza rozpatrywał cywilne sprawy sporne.

  Paweł Apostoł zachęcał wiernych, by nie wnosili spornych spraw przed sędziów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /2 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTEMICZNA LOGIKA

  (gr. episteme wiedza), dział -> logiki nieklasycznej (intensjonalnej, filoz.), powstały w wyniku zainteresowań logików zorientowanych filozoficznie ku problemom zastosowania narzędzi formalnych do semantycznej analizy języka wiedzy.

  Na I.e. składają się systemy, w których aksjomatycznie lub za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISCOPIUS

  Właśc. Bisschop, SIMON, ur. 8 I 1583 W Amsterdamie, zm. 4 IV 1643 tamże, teolog arminiański (-> armi-nianizm).

  Studiował pod kierunkiem J. Arminiusa i F. Gomarusa w Lejdzie, a nast. we Franeker; 1610 został kaznodzieją w Bleis-wijk, a 1612 prof, w Lejdzie; po -*• dordrechckim synodzie (1619) został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTEMOLOGIA

  (gr. episteme wiedza, logos słowo), dyscyplina filozoficzna zajmująca się uwarunkowaniami i wartością wiedzy naukowej; termin stosowany także jako synonim -> teorii poznania oraz -»• naukoznawstwa (->- metanauka, -> metodologia nauk); wprowadził go 1854 J.F. Ferrier, który wyróżnił e. i -»• ontologie jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISCOPORUM POLONIAE COETUS

  Bulla normująca organizację kościelną na pol. ziemiach nadbałtyckich, wyd. 28 VI 1972 przez pap. Pawła VI dla Polski (AAS 64(1972) 657-659; pol. przekład ChS 5(1973) z. 2, 90-92).

  Po ustaleniu zach. i pn. granic PRL oraz zagwarantowaniu ich trwałości 1945 umową poczdamską i 1970 trójstronnymi układami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /3 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIPHANIA in CELICIA

  (ruiny Erzinköy k. Osmaniye w pd. Turcji), bpstwo staroż. w metropolii Anazarbus w rzym. prowincji Cylicja II: znanych 8 bpów z IV-VI1 w.; od XV w. bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt

Do góry