Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EPOCHE

  (gr. powstrzymanie się od sądu), metoda postępowania w filozofii, polegająca na powstrzymaniu się od uznawania tez, których przyjęcie bez uprzedniego dowodu prowadziłoby w dowodzeniu do -> błędnego koła lub ciągu w nieskończoność (-> petitio principu).

  U staroż. sceptyków rezultatem e. było powsz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /2 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPONIM

  (gr. epony mos dający nazwę), bóstwo albo bohater kulturowy, od których imienia nazywano kraj, miasto lub naród, np. Asur, Atena, a w Biblii Henoch (Rdz 4,17; por. też Rdz 25,13-16); e. byli także, przede wszystkim w Asyrii i w staroż. Grecji, dostojnicy państwowi, których imionami nazywano poszczególne lata;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITAFTÜM

  (łac. pogrzebowy), ozdobna tablica poświęcona pamięci zmarłego (niezależnie od nagrobka), zawieszona lub wmurowana w zewn. lub wewn. ściany i filary kościołów, zwykle w sąsiedztwie grobu zmarłego.

  E. wykształciło się z połączenia obrazu kultowego i napisu upamiętniającego imię, nazwisko i datę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /4 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITAFION - IKONOGRAFIA

  Główny temat e. — zmarły Chrystus leżący w pozycji grobowej (w tzw. układzie gisant) — wg hist, źródeł lit. (Jan z Damaszku, VIII w., Leoncjusz Cypriusz, IV w.) i współcz. badań ikonograficznych (D.I. Pallas) wzorowany jest na postaci -»• całunu turyńskiego (relikwii należącej do kręgu -*...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /11 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITAFION - LITURGIA

  Większość uczonych wywodzi e. z welonów liturg., symbolizujących całun Chrystusa i kamień na jego grobie, wnoszonych w rycie wielkiego wejścia w liturgii eucharyst.; wskazują na to występujące na e. motywy eucharyst. (->- cybo-rium, adorujący serafinowie) i umieszczane na nich teksty tro-parionu Dostojny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /5 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTOLA TRACTORIA

  Antypelagiański list ogólny, skierowany 418 przez pap. Zozyma do bpów, aprobujący decyzje dogmatyczne synodu kartagińskiego o grzechu pierworodnym i łasce (-»• pelagianizm); nazwę nadał mu Mariusz Merka-tor (PL 48,90).

  Papież w E.t. akcentował, że w człowieku istnieje łaska wewn. w formie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /1 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISKOPALIZM

  (gr. episkopos biskup), tendencje przypisujące najwyższą władzę w Kościele -»• episkopatowi (->• biskupi zebrani na -» soborze powszechnym lub jako rządcy -*• lokalnych Kościołów), a nie -> papieżowi z -> Kurią rzymską.

  Podstawę dogm. czerpano z kolegialnej struktury Kościoła pierwotnego, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /6 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTOLARZ

  Księga liturgiczna używana w średniowieczu, także pod nazwą -> comes; zawiera perykopy mszalnych -+ lekcji (lub tylko ich wykaz), głównie z -+• Apostoła (zwł. z epistolae składających się na corpus paulinum), a także ze ST, w układzie roku liturg. (proprium de tempore) i obchodów świętych (->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /5 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISKOPALNY KOŚCIÓŁ

  Grupa wspólnot o strukturze episkopal nej (-» episkopalny system), wywodzących się z anglikańskiego Kościoła i usamodzielniających się pod tą nazwą, począwszy od XVII w.; istnieje w Szkocji (Episcopal Church of Scotland), Anglii (Reformed Episcopal Church in England), Ameryce Pn. (m.in. Methodist...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /9 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPISTOLOGRAFIA PATRYSTYCZNA

  (gr. epistole list, grafo piszę), nauka o listach w piśmiennictwie wczesnochrześcijańskim.

  Autorzy chrzęść, przejęli teorię pisania listów z piśmiennictwa przedchrześc, zwł. z podręczników zawierających wskazówki pisania, ilustrowane przykładami, m.in. Pseudo-Demetriusza z przełomu ery chrzęść...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agrypin Dodano /18.09.2012 Znaków /14 185

  praca w formacie txt

Do góry