Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ERA CHRZEŚCIJAŃSKA

  Era dionizyjska, nasza era, sposób liczenia lat, którego początkiem jest rok narodzin Jezusa Chrystusa, wprowadzony przez -> Dionizego Małego.

  W VI w. Dionizy w ułożonej przez siebie paschalnej tablicy, będącej kontynuacją tablicy paschalnej Cyryla Aleks., zastąpił w kompucie erę Dioklecjana rachubą lat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /3 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ÉRANOS

  Stowarzyszenie mające na celu niesienie czasowej pomocy potrzebującym w Grecji; pierwotnie miało charakter społ., później zaś społ.-rel. (thiasos).

  Zwyczaj składania datków tego typu istniał za czasów Homera (Odyseja 1,227), początkowo jako jednorazowa składka bezprocentowa przez tzw. wierzycieli lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERAST, Erastus THOMAS

  Właśc. Lieber Thomas, ur. 7 LX 1524 w Baden (Szwajcaria), zm. 31 XII 1583 w Bazylei, lekarz i teolog protest., twórca -> erastianizmu.

  Podczas studiów teol. 1542-44 w Bazylei uległ wpływom O. Myconiusa; po studiach medycznych w Bolonii i Padwie został w Heidelbergu 1558 prof., a 1559 rektorem uczelni; jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /2 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERASTIANIZM

  Popularna nazwa religijno-politycznej teorii o zależności Kościoła od państwa ( -» Kościół a państwo) stworzonej przez T. -> Erasta.

  Przyjmuje, że Kościół otrzymuje swą władzę od państwa i dlatego nie ma prawa uzależniać od siebie władzy świeckiej; dopuszcza też apelację od władzy kośc. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /1 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPOS

  Podstawowy gatunek epiki, obejmujący większe utwory (zazwyczaj wierszowane), ukazujące dzieje bohaterów legendarnych lub historycznych na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności. Genetycznym źródłem e. były -* mity, podania i baśnie, ukazujące genezę powstawania więzi społ.--mor., zbiorowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /16 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERAZM Św. bp.

  zm. w III lub na pocz. IV w. w Formii (prow. Latina), męczennik, jeden z czternastu wspomożycieli.

  Wg legendarnej Passio z VI w. miał pochodzić z Antiochii i był prawdopodobnie bpem w Formii, gdzie jego grób stał się centrum kultu; w Rzymie na Monte Celio i w okolicy Neapolu wzniesiono benedyktyńskie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /3 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPSTEIN JACOB

  ur. 10 X 1880 w Nowym Jorku, zm. 19 VIII 1959 w Londynie, rzeźbiarz, malarz i grafik pol. pochodzenia.

  Po studiach w Nowym Jorku przybył do Paryża, gdzie kształcił się w Académie Julian (1902-05) i Ecole de Beaux-Arts (1902--06); interesował się sztuką afryk. i rzeźbą prymitywną; przez pewien czas był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERAZM z ROTTERDAMU, Desiderius Erasmus CRSA

  ur. 28 X 1469 w Rotterdamie, zm. 11 VII 1536 w Bazylei, filolog, literat, pedagog, teolog, zw. księciem humanistów epoki odrodzenia.

  I. ŻYCIE i DZIEŁA — W szkole prowadzonej przez -*• braci wspólnego życia otrzymał E. formację duchową (prostota liturgii i medytacje Pisma św.) oraz intelektualną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /22 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITOMA

  (gr. epitemnein dokonać nacięcia, przerwać), skrót jednego lub kilku dzieł pisarzy starożytnych, także wczesnochrześcijańskich.

  Zwyczaj i metodę sporządzania e. przejęli autorzy chrzęść, z piśmiennictwa przedchrześc. ; stosowano je od IV w. prz.Chr. w Grecji (pierwszą, nie zachowaną, e. dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /3 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPITRACHELION

  (gr. epi na, trachelos szyja), szata liturgiczna w Kościołach wsch. noszona z przodu na ramionach i sięgająca stóp, z otworem na przełożenie przez głowę ; symbolizuje charyzmatyczną treść hierarchicznego stopnia prezbitera, co uwydatnia tekst modlitwy (Ps 132,2) przy jej zakładaniu; odpowiednikiem e. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /2 299

  praca w formacie txt

Do góry