Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ERHART GREGOR

  ur. ok. 1465 w Ulm (pd. RFN), zm. 1540 w Augsburgu, rzeźbiarz, syn Michaela.

  Wykonał 1493-94 główne rzeźby w wielkim ołtarzu kościoła klasztornego w Blaubeuren (k. Stuttgartu); od 1494 pracował w Augsburgu, m.in. przy ołtarzu dla kościoła św. Maurycego, a 1500-09 wykonał monumentalny konny pomnik ces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERHART MICHAEL

  ur. ok. 1440 w Ulm (pd. RFN), zm. 1522 tamże, rzeźbiarz, ojciec Gregora.

  Pracował 1474-99 nad wielkim ołtarzem dla katedry w Ulm, a 1497 wykonał dla niej rzeźbę Chrystus w grobie; 1493 współpracował z H. Holbeinem St. nad retabulum wielkiego ołtarza w kościele w Weingarten; uczestniczył też w pracach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERIE

  Diecezja oraz ośrodek polonijny w Stanach Zjedn. (stan Pensylwania).

  Diecezja, eryg. 15 VII 1853 z części terytorium diec. Pittsburgh, jest sufr. Filadelfii; jej wybitnymi bpami byli m.in. Tobias Mullen (1868-99), który zbudował katedrę, i John Mark Gannon (1929-53), który 1933 założył Gannon College; do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /2 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREXIM

  Diecezja w pd. Brazylii (stan Rio Grande do Sul) eryg. 27 V 1971 z terytorium diec. Passo Fundo, sufr. Porto Alegre; zajmuje 5585 km2 i liczy 197 180 mieszk., w tym 172 410 katolików, 25 parafii, 36 księży diec. i 10 zak., 27 zakonników, 178 sióstr.

   

  AAS 63(1971) 808-810; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREMICI - PODSTAWY IDEOWE

  Eremityzm zrodził się w chrześcijaństwie z potrzeby życia w samotności w celu rei. doskonałości (III); nawiązywał do eksponowanych przez ojców Kościoła miejsc, związanych z wędrówką Izraelitów po wyjściu z Egiptu (->- pustynia), ze schronieniem proroków Eliasza i Elizeusza, jak i działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /3 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERFURT

  Miasto w pd. części NRD, ośrodek kat. życia kośc., stolica bpstwa i siedziba wydz. teologicznego.

  1. Miasto — zał. w VI w., zaczęło się dynamicznie rozwijać od XIII w. po wstąpieniu do Hanzy. Ok. 1300 miał E. ponad 20 kościołów par. i zak. ; z zak. żeńskich były tu m.in. benedyktynki (VIII w.-...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /8 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREMICI - W KOŚCIELE WSCHODNIM

  Wykrystalizowanie się form życia pustelniczego (e., anachoreci) wiąże się z zapoczątkowanym w III w. ruchem „pielgrzymowania na pustynię" i szerokim oddziaływaniem ojców pustyni, m.in. Pawła z Teb (zm. 341), zw. przez Hieronima pierwszym eremitą (PL 23,18-28), Antoniego Pustelnika (zm. 356) i in., którzy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /15 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERGIETOWSKI STANISŁAW ks.

  ur. 11 XII 1908 w Korczynie, zm. 9 VIII 1965 w Hyżnem (k. Rzeszowa), duszpasterz i kompozytor.

  Jako dyrygent i kompozytor łączył pracę duszpast. w parafiach z organizowaniem chórów i orkiestr, zwł. w Dobrzecho-wie (1934-36), Brzyskach (1939-47), Brzozie Król. (1947-58) i Hyżnem (1958-65); był też dobrym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EREMICI - W KOŚCIELE ZACHODNIM

  Ideał eremicki przeniknął do Kościoła zach. w IV w. dzięki rozpowszechnieniu żywota -+ Antoniego Pustelnika, napisanego przez Atanazego Wielkiego; wówczas pojawili się e. we Włoszech i na sąsiednich wyspach; ok. 360 Marcin z Tours zorganizował wioskę Mar-moutier (Galia) z kościołem i chatą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /22 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERDMANN JOHANN EDUARD

  ur. 13 VI 1805 w Wolmarze, zm. 12 VI 1892 w Halle, filozof.

  Po studiach teol. na uniw. w Dorpacie i filoz. pod kierunkiem G.W.F. Hegla oraz I.H. Fichtego w Berlinie został 1829 pastorem w Wolmarze, a 1836 prof, na uniw. w Halle; reprezentował nurt heglowski — logikę interpretował za pomocą pojęć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012 Znaków /1 188

  praca w formacie txt

Do góry