Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ESPEN ZEGER BERNHARD Tan

  ur. 9 VII 1646 w Lowanium, zm. 2 X 1728 w Amersfoort (Holandia), kanonista.

  Po studiach na uniw. w Lowanium przyjął 1673 święcenia kapł. i 1675 uzyskał doktorat z prawa kan. i cywilnego; nast. wykładał na katedrze kursu wakacyjnego (Leçons des six semaines) zagadnienia wybrane z zakresu obranej dyscypliny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESPENCE CLAUDE d', Espancaeus Claudius

  ur. 1511 w Châlons-sur-Marne,zm. 4 X 1571 w Paryżu, kaznodzieja i teolog.

  Studiował w Paryżu i 1540 został rektorem Sorbony; 1544 wszedł w skład komisji teologów do przygotowania Soboru Tryd. i 1547 brał udział w sesji w Bolonii (jako teolog króla Henryka II), a ponadto prowadził korespondencję i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ERZURUM, Erzerum, Teodozjopolis

  Staroorm. Karin i ja-kobickie Kalin kala, (wsch. Turcja), bpstwo staroż. powstałe w IV w. w metropolii Cezarea Kapadocka w rzym. prowincji Kapadocja I, od VI w. bpstwo orm. (w IX-XII w. było tu także bpstwo jakobickie); 632 odbył się w E. synod w sprawie unii między Kościołem orm. i bizant.; po zniszczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCOBAR y MENDOZA ANTONIO de SJ

  ur. 1589 w Valladolid (Stara Kastylia), zm. 4 VII 1669 tamże, teolog moralista, pisarz.

  Do zakonu wstąpił 1604 i po studiach filoz.-teol., przyjął święcenia kapł.; był prof, przedmiotów human, w szkołach zak., rektorem w Valladolid, znanym i cenionym spowiednikiem, kaznodzieją i misjonarzem. W Examen de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /2 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESBUS

  Hebr. Cheszbon (Hesban we wsch. Jordanii), miejscowość bibl. i bpstwo tytularne w metropolii Bostra w rzym. prowincji Arabia.

  E. było stolicą Sichona, króla -> Amorytów (Lb 21,21-35); Mojżesz przekazał E. pokoleniu Rubena (Joz 13,17.21), które je odbudowało (Lb 32,3.37); później należało do pokolenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCRIVA de BALAGUER JOSEMARIA

  ur. 9 I 1902 w Bar-bastro (prow. Huesca), zm. 26 VI 1975 w Rzymie, działacz kośc, założyciel -> Opus Dei.

  Podczas studiów na pap. wydziale teol. w Saragossie studiował także prawo na tamt. uniwersytecie oraz w Madrycie, gdzie uzyskał doktorat; przyjąwszy 1925 święcenia kapł., pracował w parafiach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /2 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIA

  (gr. eschatos ostateczny, logos słowo), doktryna religijna dotycząca kresu istnienia świata (kosmos) oraz -> człowieka (-> ciało ludzkie, -> dusza ludzka, sens życia); jej prehistorię upatruje się w powsz. wierzeniach dot. życia pozagrobowego, mor. sankcji za czyny dokonane na ziemi, -> przebóstwieniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCUINTLA

  Prałatura niezależna w pd. Gwatemali eryg. 9 V 1969, sufr. Gwatemali; zajmuje 4384 km2 i liczy 310 000 mieszk., w tym 215 000 katolików, 9 parafii, 1 księdza diec. i 13 zak., 13 zakonników, 19 sióstr.

   

  AAS 61(1969) 594,764-766; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESCHATOLOGIA - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

  E. jest związana z koncepcją człowieka, pojęciem czasu i rozumieniem historii, które mają wpływ na obrzędowość pogrzebową i kult zmarłych; rozwój idei eschat, następuje szczególnie w czasach katastrof i kryzysów (np. nowe ruchy społ.rel. o zabarwieniu millenarystycznym w Afryce, Ameryce Pn. i Pd. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /7 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESEJ

  (frane, essai szkic, próba), prozaiczny szkic filozoficzny, naukowy, publicystyczny, krytyczno-literacki lub medytacyjno--religijny. Do zasadniczych cech e. należą — subiektywny, podmiotowy punkt widzenia, rejestrujący kontemplatywną postawę autora, asocjacyjny tryb dowodzenia, szkicowość i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /6 503

  praca w formacie txt

Do góry