Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ESTERA

  (w LXX Esther), Izraelitka, krewna Mardocheusza (Est 2,5-7), zamieszkała w -> Suzie, stolicy -> Elamu, główna bohaterka -* Estery księgi.

  Imię E. wywodzi się prawdopodobnie od babil, bogini Isz-tar (->• Asztarte) albo od pers. stareh (gwiazda); drugie imię E. (zgodnie z praktykowanym przez Żydów w -»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTERY KSIĘGA, Est

  Księga ST zaliczana (obok Pnp, Lm, Rt i Koh) do tzw. zwojów (megillot) należących do św. pism liturg. (-> Biblia 13,-* kanon Pisma świętego I); zawiera opowiadanie o bohaterstwie -*• Estery i podaje genezę święta Purim.

  Choć jest możliwe, że u podstaw Est leży hist, fakt nieoczekiwanego wybawienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /5 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYKA

  (gr. aisthesis wrażenie zmysłowe), dyscyplina filozoficzna obejmująca zespół zagadnień z zakresu sztuki (zwł. dzieła), wartości piękna, estetycznego przeżycia, wartościowania i oceny przedmiotów estetycznych; różne definicje w poszczególnych kierunkach e. uzależnione są od przyjmowanych założeń...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESSER GERHARD

  ur. 17 XII 1860 w Ophoven (k. Dusseldorfu), zm. 6 XII 1923 w Bonn, teolog.

  Studiowal 1879-82 teologię w Würzburgu pod kierunkiem F.S. Hettingera, H.J. Denzingera, J. Grimma i J. Hergenröthe-ra; 1898 został prof, dogmatyki na uniw. w Bonn.

  Początkowo zajmował się myślą wczesnochrześc., w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESSER KAJETAN OFM

  Imię chrzestne Johannes, ur. 28 II 1913 w Dusseldorfie, zm. 10 VII 1978 w Mönchengladbach (Nadrenia Pn.-Westfalia), filozof, historyk.

  Do zakonu wstąpił 1933 i po studiach filoz.-teol. w Mönchengladbach przyjął 1939 święcenia kapł.; podczas II wojny świat, pracował w służbie zdrowia i dłuższy czas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /2 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESSEX COMMUNITY, The Old Rectory Tolleshunt Knights

  Międzynarodowa wspólnota prawosławna, zał. 1959 dla przeciwstawienia się nacjonalizmowi prawosławia.

  Inicjatorem E.C. był ros. archimandryta Sofoniusz, który 1947 opuściwszy Athos osiedlił się pod Paryżem i stworzył tam wspólnotę bez ścisłych ram organizacyjnych; 1959 anglik, władze kośc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTABLISHMENT

  (ang. zakładanie), ustalony porządek kościelny zaprowadzony za panowania królowej Elżbiety I przez wznowienie 1559 Act of Supremacy (-» anglikański Kościół I) oraz przywrócenie zrewidowanego Book of -> Common Prayer; był następstwem nieudanej próby przywrócenia katolicyzmu za panowania królowej Marii I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESSEN

  Diecezja w Republice Federalnej Niemiec, dawne opactwo benedyktynek, a także ośrodek polonijny w Westfalii.

  1. Początki E. wiążą się z fundacją opactwa benedyktynek (852-870) przez bpa Alfreda OSB z Hildesheimu (zm. 874) dla 52 mniszek i 20 kanoników, podległego od 947 bezpośrednio cesarzowi; powstała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /6 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESSEŃCZYCY

  Odłam judaizmu o tendencjach ascetycznych, istniejący na przełomie I w. prz.Chr. i 1 w. po Chr.

  Spośród wielu propozycji wyjaśnienia nazwy e. najbardziej przekonujące jest jej łączenie z aram. chez'wana' oraz chazoja', dla których rdzeniem jest hebr. chazah — widzieć, mieć wizje, prorokować; wg tej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /6 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESPINAL

  Diecezja w Kolumbii eryg. 18 III 1957, sufr. Bogoty, utworzona z pd. części terytorium diec. Ibagué; zajmuje 13 514 km2 i liczy 582 100 mieszk., w tym 543 600 katolików, 36 parafii, 51 księży diec., 5 zakonników, 54 siostry.

   

  AAS 49(1957) 712-714; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /293

  praca w formacie txt

Do góry