Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ESTRO, właśc. Estka PIOTR SI

  ur. 4 II 1749 na Mazowszu, zm. 19 I 1802 w Orszy (Białoruska SRR), działacz zakonny.

  Po wstąpieniu 1766 do zakonu odbył studia filoz.-teol. w Po-łocku, specjalizując się ponadto w architekturze cywilnej i wojskowej, a 1784 przyjął święcenia kapł.; wykładał retorykę w Orszy (1776-84), przedmioty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTKOWSKA ANTONINA

  ur. 1825 w Silnej (k. Międzychodu), zm. 10 V 1913 w Poznaniu, żona Ewarysta, działaczka oświatowa.

  Jako nauczycielka podzielająca poglądy wychowawcze męża oparte na ideach nar. i rei. była 1859-1905 przełożoną wyższej szkoły żeńskiej w Poznaniu; 1862 założyła przy pomocy Seweryna i Franciszki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTANCIA

  Diecezja w pn.-wsch. Brazylii (stan Sergipe) eryg. 30 IV 1960 jako sufr. Aracaju; zajmuje 6800 km2 i liczy 270 000 mieszk., w tym 265 000 katolików, 12 parafii, 15 księży diec., 40 sióstr.

   

  AAS 52(1960) 905, 53(1961) 91-92,108,202; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYKA - DZIEJE

  Wchodzące w zakres e. zagadnienia wzmiankowano już w najstarszych gr. tekstach poetyckich (Homer, Hezjod, Pindar); za początek filoz. refleksji estetycznej przyjmuje się natomiast pitagorejską teorię piękna, opartą na pojęciu harmonii (której najdoskonalszą realizację stanowi -» kosmos), oraz poglądy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /18 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTAUNEÉ EDOUARD

  ur. 4 II 1862 w Dijon, zm. 1 IV 1942 w Paryżu, powieściopisarz.

  Kształcił się w kolegium jez. w Dijon, a 1882 podjął studia politechniczne w Paryżu, po których ukończeniu zajmował wyższe stanowiska w służbie pocztowej; jednocześnie uprawiał działalność lit., współpracując m.in. z „Revue des...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /2 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYKA - PROBLEMATYKA

  Określenie przedmiotu e. pociąga za sobą właściwe dlań postulaty metodol., a przyjęcie określonych metod wpływa na wyznaczenie faktycznego przedmiotu badań.

  1. Wg przedstawicieli najbardziej upowszechnionego poglądu przedmiotem e. jest piękno, na co wskazuje większość dociekań estetycznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /21 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTE d'

  Lombardzki ród książęcy, boczna linia rodu -> Obertenghi, władający Ferrara (1240-1597), Modena i Reggio (1288-1859), a przejściowo także in. księstwami i miastami pn. Włoch; ich sukcesorzy spośród potomków legitymowanych rozwinęli austr. gałąź E., wygasłą 1875; kontynuacją niem. linii E. był dwór...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /11 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTETYZM

  Pogląd lub postawa przyjmujące swoiście rozumiane -> piękno za naczelną wartość zarówno w kulturze, jak też w życiu i postępowaniu człowieka; kierunek uznający wartości estetyczne, pojęte najczęściej jako subiektywne i wyłącznie formalne, za jedyne kryterium dzieła sztuki; także przesadne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /3 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTELI

  Diecezja w Nikaragui eryg. 17 XII 1962 jako sufr. Managui; zajmuje 7298 km2 i liczy 251 450 mieszk., w tym 243 950 katolików, 17 parafii, 17 księży diec., 6 zakonników, 44 siostry.

   

  AAS 55(1963) 108,941-943; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTTENNE, Stephanus ROBERT

  ur 1503 w Paryżu, zm. 7 IX 1559 w Genewie, drukarz i wydawca.

  W rodzinnym domu zdobył znajomość języków staroż. i sztuki drukarskiej, co umożliwiło mu oprać, i wydawanie dzieł klasyków łac. oraz gr. pisarzy kośc, gramatyk i słowników, a przede wszystkim Biblii; wydał ok. 530 pozycji, w tym 11 edycji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 265

  praca w formacie txt

Do góry