Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

  Za początek misji protest, w E. przyjmuje się przybycie P. Heylinga z Lubeki, który 1634 przełożył NT na język amharski (dziś urzędowy); jego wczesna śmierć przerwała jednak kontakty z ewang. chrześcijaństwem; 1769 przybył do E. podróżnik J. Bruce z mnichem etiopskim Abu Ruchi, który przetłumaczył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /3 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia

  Od 1975 Ludowo-Demokratyczna Republika Etiopii, państwo w pn.-wsch. Afryce; graniczy na pn.--zach. i zach. z Sudanem, na pd. z Kenią, na pd.-wsch. z Somalią i Dżibuti, od pn.-wsch. oblewa je M. Czerwone (dł. ok. 800 km); zajmuje 1,22 min km2 i liczy 28,68 min mieszk. (1976); chrześcijaństwo wyznaje 55%...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /3 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - RELIGIE POZACHRZEŚCIJAŃSKIE

  Dzielą się na rodzime, obejmujące głównie pd. terytoria E., i napływowe, do których należy judaizm, wyznawany przez Falaszów, oraz islam, zwł. na wsch. i pd. terytoriach kraju.

  1. Religie rodzime — Ludy kuszyckie, nilotyckie i należące do prenilotyckiej (paleonigryckiej) warstwy kulturowej E. — Ageu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /10 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIMASIA - OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI

  W sztuce Kościoła zach. E. związana z symboliką apokalipt. od 2. poł. IV w. wykazuje ścisły związek z ces. tronem — na reliefie sarkofagu z Tuskulum (Villa Parisi w Frascati) przedstawiono tron bez oparcia (solium regale) z poduszką i chustą (sudarium) na siedzeniu, a ponad nim duży -> monogram Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /3 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIMASIA - ŚREDNIOWIECZE

  Wczesnochrześcijański typ E. utrzymał się w monumentalnym malarstwie rzym. po XIV w.; prawdopodobnie od niego zależny jest obraz E. w apsydzie kaplicy S. Apollinare w katedrze w Trieście (XII-XIII w.) ; także E. z gołębicą na ambonie katedry w Sienie utrzymana jest w duchu tradycji wczesnochrześc; E. z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /4 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIMASIA - OKRES NOWOŻYTNY

  Jakkolwiek E. należała do ulubionych tematów, nie była nigdy przedmiotem indywidualnego kultu z racji swej wieloznaczności i skomplikowanej egzegezy teol.; po XIV w. zanikła też zupełnie w monumentalnym malarstwie bizant., w którym jej miejsce zajął Ojciec Przedwieczny (-*• Bóg Ojciec II 2) i mandylion (->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /5 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIMASIA - GENEZA

  Wczesnochrześcijańska symbolika tronu kształtowała się na wzór pogańskiego kultu cesarza jako boga; od II w. w orientalnym i śródziemnomorskim kręgu kulturowym uroczystości dworskie rozpoczynano od ceremonialnego wystawienia tronu ces., będącego zdobionym szlachetnymi kamieniami niskim stołkiem bez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETELBERT, Ethelbert Św.

  ur. ok. 552, zm. 24 II 616, król Kentu; rządy objął ok. 560 zapewniając sobie panowanie na pd. od rzeki Humber.

  Ożeniwszy się z chrześcijanką Bertą (córką merowińskiego króla Chariberta), tolerował jej wiarę oraz zapewnił swobodę działania -»• Augustynowi z Canterbury i okazywał życzliwość in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETELREDA, Etheldreda, Ediltruda Św.

  Królowa Nortumbrii, opatka z Ely, ur. ok. 630 w Exing (Suffolk), zm. 23 VI 679 w Ely (wsch. Anglia).

  Wydana młodo wbrew swoim zamiarom za Tonberta, jednego z książąt lokalnych, który ofiarował jej w darze ślubnym -> Ely, zachowała dziewictwo w stanie małż., a po rychłej śmierci męża żyła w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ESTONIA, Eesti Nóukogude Sotsialistik Vabariik - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Na terytorium obecnej E., zamieszkałej przez ugrofiń. plemiona Estów, Jarosław Mądry po zdobyciu 1030 części tych ziem (wśród nich grodu —> Tartu, zw. od jego imienia Jurjewem, a później Dorpatem), zaczął wprowadzać chrześcijaństwo wsch.; z tego okresu pochodzą wzmianki o najstarszej cerkwi w Tallinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012 Znaków /14 476

  praca w formacie txt

Do góry