Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ETIOPSKI KOŚCIÓŁ - DOKTRYNA i DUCHOWOŚĆ

  Zasady doktrynalne (zwł. -* monofizytyzm), organizację Kościoła, liturgię (-»• etiopski ryt) i duchowość (rola monastycyzmu) przejął K.e. od Kościoła macierzystego (->• koptyjski Kościół) ; jednak wiele z nich rozwinął i wzbogacił elementami judaistycznymi i rodzimymi afryk., które nadają mu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /7 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - STATYSTYKA

  W 1911 E. (bez -* Erytrei) liczyła 4,5 min ludności, z czego 1500 katolików i 300 katechumenów; mieli oni 1 wikariat apost., 7 stacji mis., 17 księży (w tym 12 tubylczych), 15 sióstr.

  W 1972 na 25,5 min ludności było 162 000 katolików (z tego 75 000 obrządku łac, 87 000 obrządku etiopskiego), 13,5 min...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKI RYT

  Obrzędy liturgiczne -»- etiopskiego Kościoła, ukształtowane w wyniku akomodacji aleksandryjskiej liturgii (także częściowo syr., palest, i bizant.) do rodzimej kultury afrykańskiej, pozostającej pod wpływem judaizmu; ma charakter wybitnie maryjny.

  Ze względu na brak świadectw staroż. nie można...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /8 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - SZTUKA SAKRALNA

  Relikty sztuki etiopskiej w postaci malowideł i rytów skalnych (w Erytrei — Dine, Hager. Kerora, Tokonda) oraz -> dolmenów, kurhanów i -> menhirów pochodzą w większości z okresu neolitu. Właściwa sztuka E. rozwinęła się pod wpływem ekspansji kulturalnej Arabii Pd. w okresie istnienia państwa Aksum (ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /19 180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNARCHA

  (gr. ethnarches władca narodu, książę), tytuł niektórych autonomicznych władców nadawany przez najwyższą władzę zwierzchnią.

  W Palestynie i Syrii w okresie hellenist. i rzym. był tytułem pośrednim między godnością ->• tetrarchy i króla; jako pierwszy otrzymał go arcykapłan Szymon Machabeusz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - MUZYKA SAKRALNA

  Jest w E. częścią składową tradycji kulturowej -> koptyjskiego Kościoła; jej źródła muz.--liturg. upatruje się w kulturze gr.-rzym., a nawet staroegip.; kształtowała się także pod wpływem syr. i żyd., a w niewielkim stopniu arab.; długotrwała izolacja Kościoła koptyjskiego od reszty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /4 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOCENTRYZM

  (gr. ethnos lud, łac. centrum środek), pogląd (lub postawa) preferujący wartości reprezentowane przez własną grupę społeczną jako podstawowe i uniwersalne, oraz oceniający wg nich pozostałe grupy (zwykle negatywnie); w e. wyróżnia się stereotypowe postrzegania, wyobrażenia i przekonania o innych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /5 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - LITERATURA RELIGIJNA

  Głównym lit. językiem E. jest geez, zw. etiopskim lub etiopskim klasycznym (najstarsze inskrypcje z IV w. z Aksum); w VIII-X w. geez wyszedł z potocznego użycia, pozostając nadal językiem liturgii i literatury aż do czasów współcz., a do poł. XIX w. był prawie jedynym językiem piśmiennictwa E. ; język...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /21 979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA

  Początki chrześcijaństwa w E. datuje się, wg rodzimej tradycji, na poł. I w., przypisując je królowej Kandaki (Dz 8,27) oraz apostołom Bartłomiejowi i Mateuszowi;

  wg hist, świadectw Atanazego Wielkiego (Pros ton basilea Konst. ap.; PG 25,636) i Rufina z Akwilei (Hist. I 9 PL 21,478-480) wprowadził je w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPIA, Abisynia - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  Pierwsze kontakty między -> etiopskim Kościołem a Stolicą Apost. nawiązano na pocz. XVI w. za pośrednictwem Portugalii; wówczas pap. Leon X mianował 1517 F. Alvareza przedstawicielem Stolicy Apost. na dworze ces. Lybne Dyngyla (1508-40) i kapelanem portug. poselstwa w E.; 6-letni pobyt Alvareza przyczynił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /8 350

  praca w formacie txt

Do góry