Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI

  (gr. ethos obyczaj), styl życia oparty na zasadach moralnych ustanowionych przez Jezusa Chrystusa i uformowanych przez Dwunastu w Kościele pierwotnym; wyznacza kierunkowość kształtowania -> obyczajów jednostek i grup społ. w dziejach -> chrześcijaństwa.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETTAL

  Opactwo benedyktyńskie w okolicy Bad Tölz (RFN), należące do kongr. bawarskiej, ufundowane 1330 przez ces. Ludwika IV Bawarskiego.

  Zasiedlone mnichami z Reichenbach k. Ratyzbony, było do 1348 złączone z domem dla 12 rycerzy (i ich rodzin) broniących klasztoru (a później także i pielgrzymów); dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PODSTAWY BIBLIJNE

  Normy i nakazy mor. skierowane przez Boga do konkretnych ludzi lub wspólnot, żyjących w określonym czasie i warunkach, kształtowały postawę etyczną -*• Ludu Bożego obydwu Testamentów jako odpowiedź na postulaty Boga ; tak pojęty e. ( = etos) jest więc przejawem realizacji przyjętych z objawienia zasad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /28 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOGRAFIA

  (gr. ethnos lud, grafein pisać), nauka opisująca kulturę pojedynczych ludów lub grup etnicznych (zwł. społeczeństw pierwotnych kontynentów pozaeur. i ludu wiejskiego w Europie) i analizująca jej wytwory kulturowe oraz zachowania poszczególnych ludów na podstawie badań terenowych i studiów różnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOLOGIA

  (gr. ethnos lud, logos słowo), nauka ogólna o kulturze, problemach jej genezy, rozwoju i zróżnicowaniu ; ma na celu odkrycie ogólnych zasad rozwoju, praw czy struktur ukrytych pod zewnętrznymi przejawami kultury w postaci ludzkich wytworów i zachowań; zajmuje się opisem zewnętrznych przejawów działalności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /14 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETNOPSYCHOLOGIA

  (gr. ethnos lud, psyche duch, logos słowo), dział -*• społecznej psychologii obejmujący charakterystykę różnych grup etnicznych, zwł. żyjących w izolacji cywilizacyjnej, pokrewny z kulturową -* antropologią (II) i -»• etnologią.

  E. zapoczątkowali w 2. poł. XIX w. w Niemczech (jako psychologię ludów)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOLOGIA

  (gr. ethos obyczaj, logos słowo), nauka o genezie (-> filogeneza, -> ontogeneza), strukturze i funkcjach obyczajów zwierząt i ludzi.

  1. W aspekcie przyrodniczym — e. powiązana jest z -»• fizjologią, zoopsychologią, psychologią porównawczą i ekologią; nazwy e. użył po raz pierwszy franc, zoolog E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /11 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOS

  (gr. obyczaj), konkretna postać moralności stanowiąca system obyczajów określonej grupy społecznej, wyrażający się w stylu życia. Jest realizacją przyjętego konwencjonalnie układu -f norm moralnych oraz próbą interpretacji moralnego -> prawa naturalnego, a konsekwencją przyjętej w grupie społecznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /4 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKI KOŚCIÓŁ

  Wspólnota chrześcijańska o charakterze eklezjalnym, należąca do grupy Kościołów przedchalce-dońskich, mająca od 1959 autonomię; uznaje honorowe zwierzchnictwo koptyjskiego patriarchy Aleksandrii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETIOPSKI KOŚCIÓŁ - DZIEJE

  Przyjęcie chrześcijaństwa za pośrednictwem Aleksandrii uzależniło od niej K.e. na długie wieki i spowodowało wyodrębnienie cywilizacji Etiopii spośród in. kultur Afryki. Asymilację -*• monofizytyzmu (V w.) umożliwił proces imigracji monofizyckich mnichów z Egiptu i Syrii po -*• Chalce-dońskim Soborze;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /13 918

  praca w formacie txt

Do góry