Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ETYKA - PROBLEMATYKA

  E., analogicznie jak każdą -> naukę, określa się przez wskazanie jej przedmiotu i celu (wyznaczonego głównie w zależności od badanego przedmiotu, ale także warunkami kulturowymi i zainteresowaniami badacza) oraz metody badań (czyli sposobu stawiania problemów oraz szukania i udzielania na nie racjonalnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /39 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ETYKA"

  Czasopismo poświęcone zagadnieniom -> laickiej etyki, zał. 1966 i wydawane w Warszawie przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN jako rocznik (od 1969 nieregularnie jako półrocznik).

  Początkowo publikowano w nim materiały z nauk. konferencji i spotkań poświęconych zagadnieniom etycznym; ostatecznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUBEL KONRAD OFMConv

  ur. 19 I 1842 w Sinning (Bawaria), zm. 5 II 1923 w Würzburgu, historyk Kościoła.

  Do zakonu wstąpił 1864 i po studiach filoz.-teol. przyjął 1868 święcenia kapł.; specjalizację teol. odbył na uniw. w Würzburgu; 1887-1906 był spowiednikiem apost. w bazylice św. Piotra w Rzymie i prowadził badania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA

  (gr. ethos obyczaj, zwyczaj, ethikos obyczajowy), nauka filozoficzna obejmująca zespół zagadnień -»• moralności w relacji do moralnego -*• dobra (II) i -*• zła (II); określa istotę -* powinności moralnej człowieka oraz jej szczegółowej treści (słuszności mor.) i ostatecznie wyjaśnia fakt moralnego -*•...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „ÉTUDES"

  Miesięcznik poświęcony przeglądowi katolickiego życia kulturalnego, zał. 1856 przez jezuitów i wydawany w Paryżu do 1862 pt. „Etudes de theologie, de philosophie et d'histoire", a 1862-97 (1871-80 w Lyonie) pt. „Etudes religieuses, historiques et littéraires"; nawiązywał do modelu -»• „Civilta cattolica";...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI - PRZEJAWY

  Moralno-obyczajowe życie chrzęść, w kontekście środowiska i kultury spowodowało ujawnienie się swoistych przejawów e., charakterystycznych dla poszczególnych e-tapów historii chrześcijaństwa.

  A. W ŚWIECIE — 1. Okres wczesnochrześcijański — Od założenia pierwszej gminy chrzęść, w Jerozolimie (ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /65 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETRUSKOWIE

  Lud starożytny w środk. Italii (dzisiejsza Toskania, pn. Lacjum, Kampania i równina nad Padem), który szczyt rozwoju osiągnął w VTI-IV w. prz.Chr.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETRUSKOWIE - DZIEJE

  Pochodzenie E. jest dyskusyjne. Teoria o wsch. pochodzeniu E. (teoria zw. małoazjatycką), przyjęta na podstawie przekazu Herodota o migracji Lidów azjat. pod wodzą Tyrrenosa przed wojną trojańską (XIII w. prz.Chr.), została poparta występowaniem nazwy trs-w w egip. tekstach z tego okresu (E. Brizio, G...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /6 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETRUSKOWIE - RELIGIA

  E. pierwotnie wierzyli w boskie siły rządzące światem, które upersonifikowano w trakcie własnego rozwoju i kontaktów z kulturą gr.; taka koncepcja przyczyniła się do powstania skrzydlatego geniusza — uosobienia sił witalnych, do której to kategorii zalicza się istoty (zw. lasa) i siły przedstawiane w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /3 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETRUSKOWIE - SZTUKA SAKRALNA

  W życiu E. sfery sakr. i świecka wzajemnie się przenikały i dlatego trudno również w sztuce dokonać między nimi wyraźnego rozgraniczenia, tym bardziej że świątynne posągi kultowe nie dochowały się, a przedmioty codziennego użytku, nawet najbardziej banalne, wchodziły w sferę sztuki sakr. dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /20.09.2012 Znaków /16 847

  praca w formacie txt

Do góry