Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - W DIALOGU EKUMENICZNYM

  Zakładając, że e. „oznacza i sprawia jedność Ludu Bożego" (KK 11) oraz że „wspólnota w święceniu e. jest istotnym znakiem jedności Kościoła" (Raport maltański z 1972), a jej brak zgorszeniem dla świata i niewiernością wobec słów ustanowienia e., Kościoły chrzęść, podjęły teol. -*• dialog...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /9 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA

  (gr. dziękczynienie), misterium -*• chrześcijaństwa (III), w którym dzięki wszechmocnym słowom -»• Jezusa Chrystusa dokonuje się -»• przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pańską; realizuje się jako eucharyst. ofiara i jako sakrament, zw. ->• mszą w Kościele kat., -> liturgią eucharystyczną w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - W DUSZPASTERSTWIE

  E. jest zawsze uważana za największe dobro Kościoła jako najwyższy akt jego kultu oddawanego Bogu za pośrednictwem Chrystusa oraz jako „szczyt i źródło" jego działalności (por. KL 10); inicjacja do pełnego, świadomego i czynnego udziału w e. stanowi główne zadanie troski duszpasterskiej ; jednak pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /20 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - PODSTAWY BIBLIJNE

  NT zawiera 4 relacje o ustanowieniu e. (Mt 26,26-29; Mk 14,22-25; Łk 22,15-20, 1 Kor 11,23-25), nadto reminiscencję słów eucharyst. w J 6,51 oraz kilka aluzji (np. Hbr 13,7-10). Wszystkie relacje wiążą ustanowienie e. z osobą Jezusa Chrystusa, który podczas wieczerzy paschalnej (->• Ostatnia Wieczerza) poza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /8 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Do wyjaśnienia doktryny objawionej i przybliżenia misterium e. dążono przez konfrontację podstawowych tekstów bibl. z pojęciami filozoficznymi.

  A. OKRES WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKI — Refleksje nad e. wiązali ojcowie Kościoła wsch. i zach. z problematyką chrystologiczną i przedstawiali je w homiliach oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /46 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - DOKTRYNA KATOLICKA

  Ukształtowana została pełniej po Soborze Tryd. głównie pod wpływem polemiki z teologami > reformacji; pojęcie e. ograniczano wówczas do samej komunii, a ofiarniczy charakter -»• mszy uzasadniano za pomocą teorii teol. o jej istocie.

  W czasach najnowszych, równolegle do badań teologów (A.M. Voniera, O...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /20 817

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - DOKTRYNA PRAWOSŁAWNA

  W Kościele prawosławnym e., pojmowana w perspektywie pneumatologicznej, eklezjalnej, eschat, i kosmicznej, stanowi ośrodek sakramentalnego kultu, duchowości i życia chrześcijańskiego.

  A. DZIEJE PROBLEMATYKI — Ojcowie gr., choć nie stworzyli odrębnego traktatu o e., to jednak określali ją jako misterium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /29 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCARPIA

  (Emirhisar w zach. Turcji), bpstwo staroż. w metropolii Synnada Frygijska w rzym. prowincji Frygia Saluta-ryjska I; znanych 6 bpów z IV-IX w.; od XVIII w. bpstwo tytularne kat., w XIX w. także tytuł, bpstwo prawosławne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHAITAE, Euchaita, Theodoropolis

  (dziś Corum w pn. Turcji), bpstwo powstałe w V w. w metropolii Amasea, od poł. V w. abpstwo autokefaliczne, a od X w. metropolia w rzym. prowincji Hellespont, miejsce kultu jego założyciela św. Teodora męczennika; było jednym z najsławniejszych miejsc pielgrzymkowych na Wschodzie w starożytności i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETYKA - DZIEJE

  Za prekursora e. uważa się Sokratesa, który jej przedmiot określił jako -> powinność moralną działania; do zrozumienia jej istoty doszedł na podstawie zdefiniowania poszczególnych typów tej powinności, czyli cnót (-> aretologia); zapoczątkował również metaetykę, czyli logikę e.; powinność tę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /23 097

  praca w formacie txt

Do góry