Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA - PROBLEMATYKA

  W tytułach cz.e. wskazywano na przedmioty kultu (nazywano je wprost — np. „Eucharystia", „Hostia" bądź metaforycznie — np. „Skarb Wierzących"), jego formy („Adoracja", „Święta Godzina") i postawy wiernych („Chwała i Dziękczynienie").

  Ponieważ w Polsce adresat cz.e. nie był wyraźnie określony, odbijało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /4 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUDEM z RODOS

  Żył ok. IV w. prz.Chr., filozof, uczeń Arystotelesa. Wraz z Teofrastem systematyzował dzieła mistrza; był współautorem dzieła z historii gr., którego zachowane fragmenty są głównym źródłem wiedzy o wczesnej nauce gr.; jego Fizyka wykazuje znaczne podobieństwa do Fizyki Arystotelesa.

  Niektórzy badacze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE KONGRESY

  Zgromadzenia katolików (o charakterze wybitnie masowym), organizowane w skali międzynar., krajowej i regionalnej; mają na celu umocnienie i zdynamizowanie więzi osobowej z Chrystusem dzięki pogłębianiu tajemnicy eucharystii, głównie w jej aspekcie egzystencjalnym (związek z życiem ludzkim), przez wykłady...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /6 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTKI

  Popularna nazwa żeńskich zgromadzeń zak., związanych z kultem -> eucharystii.

  1. Eucharystki, soeurs de l'eucharistie, zgromadzenie zak. na prawie pap., zał. 1856 w Brukseli przez Annę de Meeûs (18231904) i Jeana Battiste Boone'a SJ (17941871); 1863 uzyskały dekret pochwalny, a 1872 zatwierdzenie Stolicy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUDOCIA

  (niezident. miejscowość w pobliżu Fethiye w pd.-zach. Turcji), bpstwo staroż. w metropolii Myra w rzym. prowincji Licja; znany 1 bp z VI w.; bpem tytularnym E. jest od 1958 sufragan gnieźn. Jan Czerniak.

   

  R. Janin, DHGE XV 1335; AnPont 1979.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNY CHRYSTUS

  Późnośredniowieczne przedstawienia -> Jezusa Chrystusa jako eucharystycznego -t» Męża Boleści, żyjącego mimo śmiertelnych ran i przez nie uobecnionego w swej męce, a także — paralelnie do obrazu ->• Baranka (in 2,3) z motywem krwi wypływającej z przebitego boku do kielicha — uobecnionego i żyjącego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /9 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNA MODLITWA

  Centralna część liturgii eucharystycznej (-*• msza) w Kościele zachodnim (od -> prefacji do -» doksologii), podczas której dokonuje się ofiara, polegająca na -* przeistoczeniu darów chleba i wina w Ciało i Krew Pańską; składają się na nią modlitwy i gesty celebransa oraz -> aklamacje wiernych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /14 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNY POST

  Powstrzymanie się od pokarmów i napojów na określony czas przed przyjęciem komunii dla okazania szacunku Chrystusowi obecnemu w eucharystii.

  Pierwsze wzmianki o p.e. pochodzą z III w. i zawarte są u Tertuliana i Hipolita Rzym. ; wprowadzono go obowiązkowo 318 w Afryce, a stopniowo w IV-V w. w całym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /8 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - KULT

  E. stanowi centrum chrześcijańskiego kultu z uwagi na sakramentalną obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina.

  A. W KOŚCIELE ZACHODNIM — kult e. podczas jej sprawowania (-> msza) wyraża się w szczególnej czci okazywanej postaciom eucharyst. ze względu na ich realny związek z Chrystusem i obejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /8 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTIA - DOKTRYNA PROTESTANCKA

  E., zwana -> wieczerzą Pańską, świętą wieczerzą, ucztą Pańską, posiłkiem Pańskim i pamiątką Ostatniej Wieczerzy, jest uznawana za sakrament, którego rozumienie kształtowało się w polemice z teologią i praktyką kultu w okresie późnego średniowiecza oraz w sporach wewnątrz obozu reformacji;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /19 690

  praca w formacie txt

Do góry