Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EUGENIUSZ II Św. abp.

  ur. na przełomie VI i VII w., zm. 657 w Toledo, poeta, współtwórca -» mozarabskiego rytu.

  Pochodził z rodziny król.; był duchownym przy katedrze w Toledo, być może nauczycielem w szkole biskupiej, a nast. archidiakonem w Saragossie. Prowadził zak. tryb życia; 646 król Chindaswint (nie zwracając uwagi na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUFROZYNA MŁODSZA Św.

  ur. ok. 854 w okolicy Konstantynopola, zm. ok. 921-923 tamże.

  Wg Vita spisanego na pocz. XIV w. przez Nicefora Ksanto-pulosa, na podstawie wersji wcześniejszej oraz prawdopodobnie żywotu -+ Eufrozyny z Aleksandrii lub wspólnego źródła dla tej grupy świętych, E. wysłana w młodym wieku do Konstantynopola...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUGENIUSZ I Św.

  zm. 2 VI 657 w Rzymie, papież od 10 VIII 654, rzymianin; wybrany za życia poprzednika pap. Marcina I, który wywieziony na rozkaz ces. Konstansa II do Chersonezu zgodził się na elekcję EL; po elekcji E. zawiadomił o swym wyborze Konstansa II.

  Przeciwdziałał monoteletyzmowi, odrzucił dwuznaczne wyznanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUDOXIAS

  (ruiny, prawdopodobnie w pobliżu Yiirme w środk. Turcji), bpstwo staroż. w metropolii Pessinus w rzym. prowincji Galacja II; znanych 3 bpów z VI w.; w XIX w. tytularne bpstwo prawosł., od 1879 także katolickie.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA

  Periodyki mające na celu szerzenie kultu eucharystycznego (zwł. -»• adoracji Najświętszego Sakramentu I) oraz częstej -*> komunii, wydawane przede wszystkim przez zgromadzenia zakonne lub organizacje kościelne (-* adoracja Najświętszego Sakramentu II, -+ Najświętszy Sakrament III).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHERIUSZ Św. bp.

  zm. ok. 450 w Lyonie, pisarz ascetyczny i biblista, zwolennik życia monastycznego.

  Pochodził z chrzęść, rodziny senatorskiej, doszedł do wysokich godności i urzędów państw, (prawdopodobnie był senatorem); ok. 422 za zgodą żony oddał synów Saloniusza (późniejszego bpa Genewy) i Weraniusza (przyszłego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /3 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA - DZIEJE

  Za pierwsze cz.e., będące jedną z form kształtowania pobożności eucharyst., uważa się zał. 1869 w Hiszpanii „La lámpara del Santuario".

  Apostolatem cz.e. początkowo zajmowali się -* ejmardyści, którzy dla Stow. Kapłanów Ać.-.atorów (kapłańskie bractwa i stowarzyszenia) krajów języków rom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /5 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHOLOGION

  Podstawowa księga w -»- bizantyjskiej liturgii, zawierająca w swej klasycznej formie (e. kompletny albo wielki) modlitwy celebransa (diakona, kapłana, bpa) na wszystkie liturg. obrzędy i nabożeństwa; mieszczą się w niej nadto modlitwy okolicznościowe, a niekiedy także czytania liturg. (teksty lub ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /3 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA - W POLSCE

  Problematykę eucharyst. zasadniczo poruszano w różnych czasopismach w związku z uroczystościami -»• Bożego Ciała (rzadziej Wielkiego Tygodnia), a w 20-leciu międzywojennym również z okazji międzynar. kongresów eucharyst. ; preferowało ją -> Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, które 1872-1972 na 3163...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /4 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUDAJMONIZM

  (gr. eudaimon szczęśliwy), pogląd etyczny podkreślający, że osiągnięcie szczęścia jest najwyższym moralnym dobrem (II) oraz ostatecznym ideałem i celem życia człowieka (-> cel II).

  E. przyjmowała większość staroż. filozofów gr. i rzym., którzy pojmowali go w sposób odmienny — Arystoteles jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /3 794

  praca w formacie txt

Do góry