Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EUKLIDES z ALEKSANDRII

  ur. ok. 330 prz.Chr., zm. ok. 273 w Aleksandrii matematyk gr., twórca pierwszego systemu aksjomatyczno-dedukcyjnego w -»• geometrii.

  Poglądy E. zawarte są w Elementach, będących wzorem zastosowania teorii dedukcji Arystotelesa w geometrii; traktat ten składa się z 13 ksiąg, traktujących o trójkątach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUGENIUSZ IV, Gabriele Condulmer

  ur. 1383 w Wenecji, zm. 23 II 1447 w Rzymie, papież od 3 III 1431.

  W zak. augustianów-eremitów rozwijał działalność dobroczynną i nauk.; pap. Grzegorz XII (którego był siostrzeńcem) mianował go 1408 bpem Sieny i kard.; 1420 z polecenia -*• Konstancjańskiego Soboru i pap. Marcina V był legatem w Marchii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /3 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUKLIDES z MEGARY, Eukleides

  ur. ok. 450 prz.Chr. w Megarze (na Płw. Istmijskim), zm. ok. 380 tamże, filozof, przez Arystotelesa zw. Starszym.

  Był uczniem Parmenidesa, a nast. Sokratesa, z którym się zaprzyjaźnił; 399 założył szkołę megarejską, zw. później szkołą erystyków (erystyka) lub dialektyków, z uwagi na dialektyczną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /2 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUGENIUSZ KAROL de MAZENOD bł. bp.

  ur. 1 VIII 1782 w Aix-en-Provence (pd. Francja), zm. 21 V 1861 w Marsylii, założyciel oblatów Maryi Niepokalanej.

  Młodość przeżył na polit, emigracji rodziców we Włoszech; kształcił się w szlacheckim kolegium barnabitów w Turynie, a nast. w Wenecji, gdzie pod kierunkiem ks. Bartolo Zmellego pracował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EULALIA z MÉRIDY Św.

  zm. prawdopodobnie 10 XII 304 w Mendzie (pd.-zach. Hiszpania) w wieku 12 lat, męczen-niczka z okresu prześladowań ces. Maksymiana.

  1. Kult — jako najpopularnieszej spośród świętych hiszpańskich, wcześnie przeniknął do Francji i Włoch, wywierając wpływ na tamt. nazewnictwo (Santaella, Santa Olalla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /4 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUGIPIUSZ

  ur. w poł. V w. prawdopodobnie w Norikum Przybrzeżnym (pd.-wsch. Austria), zm. po 532 w Castellum Lucullanum (obecnie Pizzofalcone pod Neapolem), hagiograf.

  Przebywał dłuższy czas w klasztorze Favianis, gdzie był uczniem św. -*• Seweryna, apostoła Norikum; po śmierci mistrza (482) wędrował wraz z in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EULALIUSZ (1)

  zm. 423, antypap. 418-419, rzymianin. Po śmierci pap. Zozyma wybrany mniejszością głosów przez diakonów przeciwko kandydatowi prezbiterów pap. -» Bonifacemu I;

  w spór wmieszał się ces. Honoriusz i rozstrzygnął go na korzyść Bonifacego, wydając bezprecedensowy edykt (nie wprowadzony w życie), mocą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUHEMER

  Żył ok. IV-III w. prz.Chr. w Mesenie na Peloponezie, podróżnik, pisarz i filozof gr. o poglądach zbliżonych do -»• cyrenaików.

  Jest autorem popularnej opowieści filoz. Hiera anagrafe (z której zachowały się fragmenty), będącej opisem jego fikcyjnej podróży do utopijnego, idealnego państwa Panchajów na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EULALIUSZ (2)

  Żył na przełomie XII i XIH w. w Konstantynopolu, malarz.

  W końcu XII w. przekomponował i uzupełnił mozaikową dekorację kościoła św. Apostołów z 530-546 w Konstantynopolu, zmodernizował centr, kopułę, zastępując Wniebowstąpienie Pańskie, ukazujące Chrystusa w mandorli (będące tendencją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUFROZYNA POŁOCKA, Przcździsława, Przedslawa

  Św. Rosyjskiego Kościoła prawosł. (E. imię chrzestne), ur. na pocz. XII w. w Połocku, zm. 23 V 1173 lub 1175 w Jerozolimie.

  Córka połockiego księcia Jerzego Wsiesławicza; nakłaniana do małżeństwa opuściła dom rodzinny i za zezwoleniem bpa zamieszkała w celi przy katedrze w Połocku, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 678

  praca w formacie txt

Do góry