Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EUROEA in PHOENICIA, Euaria

  (Hauwarin w zach. Syrii), bpstwo staroż. w metropolii Damaszek w rzym. prowincji Fenicja II; znany 1 bp z VI w.; od pol. XVIII w. bpstwo tytuł.; bpami tytuł, byli m.in. 1744 sufr. inflancki Franciszek K. Dow-giałło, 1769 sufr. przemyski Antoni Urbański, 1774-77 koadiutor bpa pozn. Józef Rybiński, późniejszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EULOGIUSZ Św.

  zm. 607 w Aleksandrii, teolog, polemista; był w Antiochii mnichem i prezbiterem, a od 580 patriarchą Aleksandrii.

  Jako żarliwy zwolennik chrystologii Soboru Chalced. bronił czystości wiary w polemice z monofizytami, nowacjanami i agno-etami; przyjaźnił się z pap. Grzegorzem I Wielkim. Pisma E. zachowały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUMENIA, Eumenea

  (lekli w zach. Turcji), bpstwo w metropolii Laodycea w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska, istniejące już w końcu II w.; znane z licznych prześladowań chrześcijan; jego pierwszym hist, bpem był Trazeasz (zm. ok. 175); czczony jest w Kościele prawosł. i kat.; ponadto znanych jest 3 bpów do IX w.; od XVIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUNOMIUSZ

  ur. ok. 335 w Dakorze (Kapadocja), zm. 395 tamże, główny teoretyk skrajnego arianizmu (-> aecjanie).

  Pracował w Konstantynopolu jako stenograf i pedagog; był uczniem i sekretarzem ariaóskiego bpa Antiochii -»• Aecjusza; 358 wyświęcony przez bpa Eudoksjusza na diakona, został po synodzie ariańskim w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /3 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EULER LEONHARD

  ur. 15 IV 1707 w Bazylei, zm. 18 IX 1783 w Petersburgu, szwajc. matematyk, fizyk i astronom.

  Studiował 1720-24 w Bazylei teologię oraz języki gr. i hebr., a dodatkowo matematykę i mechanikę pod kierunkiem J. Ber-noullego; 1727 wyjechał do Petersburga, gdzie 1731-33 był prof, fizyki, a nast. matematyki;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EULOGIA

  (gr. wysławianie, błogosławienie), chleb błogosławiony w związku z liturgią eucharystyczną (zazwyczaj podczas przygotowywania darów ofiarnych, w liturgiach Kościołów wsch. podczas -*• proskomidii), zw. na Wschodzie także anty-doron, będący namiastką -*• komunii lub spożywany z okazji -> agap, a na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /4 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „EUHEMER". Przegląd Religioznawczy

  Kwartalnik zał. 1957 w Warszawie w celu publikowania wyników badań w zakresie marksistowskiego -*• religioznawstwa oraz -»• ateizmu i -*• ateografii, wydawany do 1967 jako 2-miesięcznik ; był forum Stow. Ateistów i Wolnomyślicieli, a 1960 stał się organem •-> Polskiego Towarzystwa Religioznawczego.

  Twórcy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /3 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EULARD PIERRE SJ

  ur. 11 n 1564 w Aire (pn.-wsch. Francja), zm. 24 X 1636 w Halle (Brabancja), kapelan wojskowy, pisarz.

  Do zakonu wstąpił 1585 w prowincji belg. i po studiach teol. przyjął 1596 święcenia kapł., a 1601 złożył profesję zak.; za hiszp. rządów namiestniczych (1596-1633) służył w armii hiszp.--niderl...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUHEMERYZM

  Pogląd wyjaśniający powstanie -> religii na drodze -* deifikacji wybitnych ludzi (uczonych, mężów stanu, władców), doznających od społeczeństwa czci (-*• antro-polatria), których z upływem czasu uznano za -*• bohaterów kulturowych, a ostatecznie za -* bóstwa.

  E. zapoczątkował w III w. prz.Chr. -+...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /7 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUGENIUSZ III bł. SOCist, Bernardo Paganelli

  ur. w Montemagno (Piemont), zm. 8 VII 1153 w Tivoli, papież od 15 II 1145.

  Jako cysters był uczniem Bernarda z Clairvaux, a przed elekcją opatem cystersów w Rzymie. Po wyborze odbył pośpiesznie intronizację (wskutek rozruchów przeciwko świeckiej władzy) i opuścił miasto; sakrę biskupią przyjął w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 887

  praca w formacie txt

Do góry