Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EUSTACHIEWICZ SEWERYN

  ur. 19 VIII 1910 w Lublinie, zm. 20 III 1963 w Paryżu, działacz społeczno-polityczny.

  Podczas studiów prawniczych 1932-36 na KUL był działaczem ~* Odrodzenia(1934-35 prezes) orazred. pisma -*• „Nurty"; po studiach 1936-37 w Szkole Nauk Polit, w Warszawie pracował do 1939 w Ministerstwie Spraw Zagr.; w czasie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIÓŁ ORMIAŃSKI

  Należy do grupy Kościołów, które nie uznają autorytetu Chalcedońskiego Soboru (451) i nast. soborów powsz. ; powstanie skupisk wiernych w E. spowodowała masowa emigracja Ormian wskutek podboju -> Armenii (I) przez Bizancjum w X w., a nast. przez Turków Seldżuków w XI w. ;

  znaczny ośrodek orm. powstał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHY z ALEKSANDRII

  Właśc. Said ibn Bitrik, ur. 17 VII 877 w Fustat (pod Kairem), zm. 11 V 940 w Aleksandrii, melchicki patriarcha, historyk.

  Pochodził z zamożnej rodziny; początkowo studiował medycynę i był lekarzem, a nast. poświęcił się studiom hist. ; 7II933 został patriarchą melchickim w Aleksandrii, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIOŁY I WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

  Obejmują chrzęść, wyznania i ugrupowania rei. powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku -* reformacji, podczas której -+ ewangelickoaugsburski Kościół (luterański) przyjął się 1525-70 w Niemczech Środk. i Pn. (70% ludności) łącznie z -> Prusami (1525), Pomorzem Zach. (1534) i Ziemią Lubuską...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /9 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - IDEA EUROPY

  Dla Greków, a potem staroż. Rzymian wyraz E. łączył się z mitem E. córki Agenora, króla Tyru, porwanej przez Zeusa przemienionego w byka i przeniesionej przezeń morzem na Kretę. Termin wywodzony dawniej z sem. erib (ciemność, zachód słońca) jest raczej gr. (szerokolicy).

  Nazwa E. stosowana najpierw do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /7 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPEIZM

  Teoria misyjna oparta na przesadnym podkreślaniu wartości kultury europejskiej.

  Określony w początkach XX w. w ramach sporów o mis. -* akomodację (IV D) zawierał neg. ocenę dotychczasowej pracy mis., polegającej na europeizowaniu obcych kultur, a nie na prowadzeniu misyjnego -> dialogu (IV);

  papieże Pius...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - DZIEJE

  1. Zmiany w zaludnieniu E. wynikały z zasadniczego przeciwieństwa 2 jej części: południa i zachodu o klimacie cieplejszym i wilgotnym oraz dużo rozleglejszych nizin środka i wschodu o klimacie surowszym; stąd okresy powolnej kolonizacji wnętrza kontynentu były przerywane gwałtownymi migracjami ku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /37 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA

  Kontynent Ziemi liczący 10,5 min km2 (7,8% powierzchni lądów kuli ziemskiej); w sensie geogr. kontynentem jest Eurazja, jednak umownie wydziela się z niego E. po góry Ural (włącznie) i Kaukaz (wyłącznie). Ludność E. wynosiła 1979 ok. 680 min (15,7% ludności Ziemi), w tym 194 min w ZSRR.

  Wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EURINGER SEBASTIAN

  ur. 20 I 1865 w Augsburgu, zm. 10 VII 1943 w Dylindze, biblista, orientalista.

  Po studiach filoz.-teol. na uniw. w Monachium przyjął 1887 święcenia kapł. i 1887-89 pracował w duszpasterstwie w Dylindze, a 1894-1900 w Unterottmarshausen (k. Augsburga); 1889--94 specjalizował się w językach orientalnych; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROEA in EPIRO

  (identyfikowane z Paramythiá w pn.--zach. Grecji), bpstwo staroż. w metropolii Nikopolis w rzym. prowincji Epir Stary; pierwszym znanym bpem E. był św. Donat z E. (zm. ok. 387), często utożsamiany z -> Donatem z Arezzo, czczony jako wielki cudotwórca i patron Epiru (BHG 2111-2112); relikwie jego są także na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sebald Dodano /21.09.2012 Znaków /522

  praca w formacie txt

Do góry