Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EUSTACHY z JEROZOLIMY Św.

  Żył w VI w., mianowany 552 przez ces. Justyniana I Wielkiego patriarchą Jerozolimy na miejsce złożonego z urzędu patriarchy Makarego (zwolennika Orygenesa).

  Uczestniczył w Soborze Konstantynopolskim II i przyczynił się do zakończenia sporu o -»> Trzy Rozdziały; mimo opozycji mnichów z Nowej Ławry...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHY RZYMSKI Św.

  Żył na przełomie I i II w., męczennik z okresu prześladowania chrześcijan za ces. Hadriana (117-138).

  Wg średniow. tradycji (przed chrztem Placyd) był dowódcą armii ces., wyróżniającym się zaletami umysłu i serca; nawrócony (wg legendy ukazał się mu podczas polowania Chrystus w postaci jelenia z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /5 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHY z ANTIOCHII św. bp.

  ur. w Side w Pamfilu (pd.-zach. Turcja), zm. ok. 337 w Trajanopolis (Tracja), obrońca wiary.

  Był bpem Beroei Syr., a od ok. 323 patriarchą Antiochii; był prześladowany za wiarę przez ces. Dioklecjana lub Licy-niusza; brał udział i prawdopodobnie przewodniczył obradom Soboru Nic. I; fałszywie oskarżony o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - RELIGIE POZACHRZEŚCIJAŃSKIE

  Przed zaprowadzeniem chrześcijaństwa w E. istniały religie pierwotne, a po jego wprowadzeniu również religie napływowe.

  A. RELIGIE PIERWOTNE — Materiału do rekonstrukcji religii pierwotnych E. dla przeważającego okresu ich trwania dostarcza prahistoria (przedstawienia w sztuce i obiekty kultu), a w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /60 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EURYDYKA

  W klasycznym micie żona -» Orfeusza, tuż po ślubie ukąszona śmiertelnie przez węża. Orfeusz zstąpiwszy do podziemia uzyskał przez śpiew i grę na Krze zgodę na powrót E. pod warunkiem, że nie odwróci się podczas jej wyprowadzania z Hadesu (obrzędowy zakaz); ponieważ się obejrzał, E. powróciła do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  W I w. rozpoczęła się -* chrystianizacja cesarstwa rzym., w IV w. chrystianizacja Celtów i plemion germ., awVIw.-> rekatolicyzacja wyznających -> ar-ianizm, w VII w. chrystianizacja plemion słow., a w X i XI w. plemion ugrofińskich i bałtyckich; w XI w. utrwalił się podział E. chrześcijańskiej na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /17 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSEBIUS GALLICANUS

  Umowny tytuł zbioru (Cołlectio gallicana), zawierającego 76 homilii i 9 mów, sporządzonego przez anonimowego kompilatora w \T-LX w., prawdopodobnie na podstawie zbiorów kazań i przemówień -*> Cezarego z Arles.

  Geneza nazwy wiąże się z historią poszukiwania autora zbioru. Nieznany kopista średniow., na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /3 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIOŁY UNICKIE

  Pierwsze Kościoły unickie w E. powstawały po 1204 na eur. terytoriach -> cesarstwa łacińskiego; w wyniku zaś narzucenia prawosławnym przez krzyżowców hierarchii i obrządku łac. upadły wraz z panowaniem łacinników; z motywów polit, i inspiracji władców przywrócono je w następstwie zawarcia unii w ->...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /9 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHIA, Eustochia Św.

  ur. przed 367 w Rzymie, zm. prawdopodobnie 419 w Betlejem, córka rzym. patrycjusza Toksocjusza i św. Pauli ; od 382 wraz z matką korzystała z duchowego kierownictwa św. Hieronima, którego gościły w swoim domu w Rzymie;

  385 wraz z nim przeniosły się do Jerozolimy, a nast. do Betlejem; odwiedziły kilka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUROPA - KOŚCIOŁY PRAWOSŁAWNE

  Prawosławie obejmowało w XI w. swym zasięgiem w E. ziemie cesarstwa bizant. (Płw. Bałk. po rzekę Drawę i Dunaj na pn., część pd. Półwyspu Apenińskiego, wsch. Sycylię i Kretę) oraz Ruś Kijowską, podległe jurysdykcji -»• Ekumenicznego Patriarchatu Prawosławnego w Konstantynopolu; w 2. poł. XI w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Oktaw Dodano /21.09.2012 Znaków /15 834

  praca w formacie txt

Do góry