Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z NIKOMEDII

  Bp ariański, ur. pod koniec III w. prawdopodobnie w Syrii, zm. ok. 341-342, działacz i polityk.

  Studiował u Lucjana z Antiochii (-> antiocheńska szkoła egzegetyczna) razem z Ariuszem (Teodoret HE I 4); najpierw został bpem Bejrutu, a po 318 dzięki poparciu ces. Licyniusza, bpem Nikomedii (Sozomen 115); był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYMIUSZ z JEROZOLIMY Św.

  ur. ok. 377 w Melitene (obecnie Malatya we wsch. Turcji), zm. 20 I 473 w Sahel (k. Jerozolimy), anachoreta.

  1. Życie i działalność — w wieku 19 lat przyjął święcenia kapł. i został wizytatorem bpstwa Melitene; 406 odwiedził wspólnoty anachoreckie w Ziemi Świętej i wraz z przyjacielem Theoktistosem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /2 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EVANGELICAL UNITED BRETHREN CHURCH

  Wspólnota ewangelicka powstała w Stanach Zjedn. z połączenia Church of the United Brethren in Christ i Evangelical Church na doktrynalnych podstawach metodyzmu (-> metodyści); w Europie znana jako Evangelische Gemeinschaft (-> Evangelical Association).

  Powstanie wspólnoty związane jest z działalnością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUZEBIUSZ z OSTRZYHOMIA bł.

  zm. 20 I 1270 w Pilis (k. Budapesztu), eremita, założyciel zakonu -*• paulinów.

  Pochodził z bogatej rodziny; był kanonikiem katedry w Ostrzyhomiu; od 1216 za zgodą bpa z kilkoma towarzyszami wiódł życie pustelnicze na górze Pilis; ok. 1250 założył wspólnotę zak., przyjmując surową regułę eremitów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYMIUSZ I

  ur. ok. 834 w Seleucji Izauryjskiej, zm. 5 VIII 917, patriarcha ekumeniczny.

  Był mnichem w Bitynii, a nast. opatem klasztoru Studios w Konstantynopolu i spowiednikiem ces. Leona VI Filozofa; zostawszy 907 patriarchą ekum., uznał czwarte małżeństwo cesarza zawarte wbrew przepisom Kościoła gr., co...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYCHIUSZ, Eutychije

  ur. 1282 zapewne w Salonikach (pn. Grecja), zm. 1321 tamże, malarz „szkoły Milutina", króla serb., współtworzący z Michałem.

  Głównymi dziełami E. i Michała są m.in. freski Opłakiwanie Chrystusa, Pantokrator i monumentalne Zaśnięcie Maryi z 1295 (cerkiew św. Klemensa w Ochrydzie) oraz m.in. Zaśnięcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTROPIUSZ Św. bp.

  zm. ok. 610, reformator życia zakonnego, pisarz ascetyczny.

  Był uczniem św. Donata (Jan z Biclar, Chroń. 18,5) i przyjacielem bpa Licyniana z Kartageny (Izydor z Sewilli, De vir. Ul. 45); zyskał sławę jako opat klasztoru Servitanum (580-589), w którym przywrócił karność zak.; odegrał ważną rolę na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYFRONIKA

  (gr. eutyfron prosty, szczery), dziedzina badań human, mieszczących się na styku psychologii i filozofii techniki, a dotyczących życia ludzkiego w systemach technicznych.

  Zajmuje się przede wszystkim ochroną sfery psychicznej człowieka przed niezamierzonym lecz niszczącym wpływem na nią techniki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTROPIUSZ PREZBITER

  Żył w V w. w Hiszpanii, teolog i pisarz ascetyczny.

  W antymanichejskim traktacie De similitudine camis peccai (G. Morin, Etudes, textes, découvertes, P 1913, 81-150; PL Suppl I 529-556), błędnie przypisywanym niegdyś Pacjanowi, wyłożył E. naukę o prawdziwym ciele i bezgrzeszności Chrystusa; w Epistula de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTYME, Eutime, Eutimia

  (prawdopodobnie Harra w pd.--zach. Syrii), bpstwo staroż. w metropolii Bostra w prow, rzymskiej Arabia; znany 1 bp z V w.; bpstwo upadło w VII w. podczas podboju Arabów; od poł. XX w. bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /211

  praca w formacie txt

Do góry