Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EWANGELIA - W LITURGII

  Fragment (->- perykopa) jednej z 4 -* Ewangelii (E.), czytany (lub śpiewany) we mszy oraz podczas sprawowania sakramentów i sakramentaliów, a także w oficjum -*• godzin kanonicznych i podczas nabożeństw, wchodzący w skład -> czytań liturgicznych. Początkowo e. czytano z księgi Pisma Św., a potem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /18 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIA DZIECIŃSTWA

  Nazwa odnoszona do 1 i 2 rozdz. Ewangelii -> Mateusza Apostoła i -> Łukasza Ewangelisty, zawierających opisy poczęcia, narodzenia i dziecięcych lat życia -» Jezusa Chrystusa.

  1. Aspekt historyczny — Wartość historyczna treści 1-2 Mt i Łk pozostaje przedmiotem dyskusji naukowych. Egzegeci liberalni (R...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /14 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIARZ

  Łac. evangelista, quattuor evangelia, gr. tetra euangeiion, księga liturgiczna zawierająca pełny tekst wszystkich Ewangelii (-> Ewangelie), zastępowana od XI w. zbiorem samych perykop (-»- ewangelistarz).

  E. był zwykle bogato iluminowany (od V w.) i oprawiany w kość słoniową, srebro, drogie kamienie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIARZ - W KOŚCIELE ZACHODNIM

  W XIII w., gdy perykopy włączono do -*• mszału, używano e. (a częściej ewangelistarza) jedynie podczas mszy uroczystej do śpiewu -*• ewangelii przez diakona; ostatecznie e. zastąpiono mszalnym -*• lekcjonarzem.

  Do najważniejszych e., ze względu na układ -> czytań liturgicznych, zalicza się — Io...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /16 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWALD JOHANNES

  ur. 18 XI 1743 w Kopenhadze, zm. 17 III 1781 tamże, poeta i dramaturg.

  Syn protest, kaznodziei i rei. poety Enewolda, podjął 1758 studia teol., które przerwał, i chcąc poprawić swoją sytuację materialną, wziął udział w wojnie 7-letniej najpierw w armii prus., a potem austr. ; schorowany powrócił 1760...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /2 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIA

  (gr. euangelion dobra wiadomość, nowina), termin stosowany w NT na określenie radosnego zwiastowania nadejścia zbawienia dokonanego przez Boga w słowach, czynach i osobie Jezusa Chrystusa.

  Terminem e. posługiwano się w klasycznym języku gr. na oznaczenie nagrody za przyniesienie radosnej nowiny (Homer...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIA - W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  W ST (LXX) czasownik euange-lizesthai i rzeczownik e. (tylko w liczbie mnogiej) mają zasadniczo znaczenie świeckie (zapłata za dobrą nowinę — 2 Sm 4,10 i sama radosna nowina — 2 Sm 18,20.22.25; 1 Kri 1,42; 2 Kri 7,9, Jr 20,15), ale w formie czasownikowej dostrzega się stopniowe przechodzenie do znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /8 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWAGRIUSZ z PONTU

  ur. ok. 345 w Ibora (dzisiaj Iverönü w pn. Turcji), zm. 399 w Egipcie, anachoreta i pisarz ascetyczny.

  1. Życie — E. był pod wpływem Bazylego Wielkiego, który mianował go lektorem; za swego mistrza jednak uważał Grzegorza z Nazjanzu, który wprowadził go w lekturę dzieł Orygenesa, wyświęcił 379 na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /8 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWAGRIUSZ PREZBITER

  Żył w 1. pol. V w. w pd. Galii, pisarz kościelny.

  Jego Altercatio inter Theophilum Christianům et Simonem iudaeum (PL 20,1165-1182; CSEL 45) z ok. 430 jest ostatnim wczesnochrześc. pismem polem, przeciw żydom (Gennadiusz, De vir. Ul. 50); ujęte w formę dialogu między chrześcijaninem i żydem, w 29...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWAGRIUSZ SCHOLASTYK

  ur. ok. 536 w Epifanii (n. Orontesem w zach. Syrii), zm. ok. 600 w Antiochii, gr. historyk Kościoła.

  W Antiochii był adwokatem (stąd przydomek Scholastyk); 588 towarzyszył wezwanemu do Konstantynopola patriarsze Grzegorzowi i bronił go wobec cesarza i synodu przed zarzutami.

  W dziele Ekklesiastike historia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /1 335

  praca w formacie txt

Do góry