Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EWANGELIZACJA

  Przepowiadanie światu -»• Jezusa Chrystusa oraz jego -»> ewangelii (I) w celu realizacji zbawienia człowieka (->> historia zbawienia); w sensie ścisłym oznacza przekazywanie chrześcijańskiego -* objawienia Bożego niechrześcijanom przez -*> misje w celu -*• chrystianizacji całej ludzkości (Dz 21,5; 2 Kor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /21 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICZNI CHRZEŚCIJANIE

  Wspólnoty religijne powstałe w ugrupowaniach protestanckich (głównie w 2. poł. XVIII i w XIX w.), praktykujące chrzest dorosłych na podstawie ich osobistego wyznania wiary.

  E.ch. wywodzą się z ruchu baptystycznego (-*• baptyści I) w Anglii i Ameryce Pn., a ich szczególny rozwój w krajach eur. łączy się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /3 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELIZUJĄCE SIOSTRY MARYI, Evangelizing Sisters of Mary

  Tubylcze zgromadzenie zak. na prawie diec., powstałe 1974 w Ugandzie w celach misyjnych.

  Jako żeński odłam zgrom, apostołów Jezusa (zał. 1968 przez -* kombonianów Sisto Mazzoldiego i Giovanni Marengoniego) powstało z grupy dziewcząt przygotowanych przez tubylczego kapłana J. Massawe; 1977 otrzymały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICKOREFORMOWANY KOŚCIÓŁ - TEOLOGIA

  Zgodnie z reformacyjną zasadą sola Scriptura, zorientowana jest na Pismo św. ST i NT jako podstawę wiary i życia chrzęść.; -+ Tradycja, ujęta w -> symbolicznych księgach, odgrywa rolę drugorzędną i podlega stałej rewizji zgodnie z zasadą „ ecclesia reformata et semper reforman da".

  K.e. nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /21 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICKOREFORMOWANY KOŚCIÓŁ - DZIAŁALNOŚĆ EKUMENICZNA

  W celu prowadzenia doktrynalnego -»• dialogu (III) oraz osiągnięcia -> interko-munii z in. Kościołami obejmuje kontakty zjednoczeniowe K.e. z in. Kościołami reformowanymi, Kościołem luterańskim, katolickim, baptystów i prawosławnym.

  1. Między Kościołami reformowanymi — pierwsze kontakty ekum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /10 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICKOREFORMOWANY KOŚCIÓŁ - STRUKTURA

  K.e. mają w zasadzie ustrój prezbi-terialny, rzadziej kongregacjonalny.

  Ustrój prezbiterialny polega na zarządzaniu Kościołem przez radę starszych (prezbiterów), złożoną z duchownych i świeckich; zarząd parafii (kolegium kośc.) składa się z duchownego i starszych, prezbiterium — z równej liczby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /7 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICKOAUGSBURSKI KOŚCIÓŁ - DZIAŁALNOŚĆ EKUMENICZNA

  Obejmuje kontakty zjednoczeniowe z in. Kościołami luterańskimi, Kościołem ewangelickoreformowanym, rzym.kat., prawosł., anglik., episko-palnym i metodystycznym (-> dialog HI, -*• interkomunia).

  1. Z Kościołami luterańskimi pierwsze kontakty ekum. w skali narodowej nawiązano 1868 w Hanowerze, powołując...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /13 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICKOREFORMOWANY KOŚCIÓŁ

  Nazwa autonomicznych Kościołów krajowych, utworzonych w XVI w. w wyniku reformacji wg inicjatyw U. -» Zwingliego oraz J. -> Kalwina i jego współpracowników (stąd zw. kalwińskimi); nawiązując do celu, jaki postawili sobie inicjatorzy reformacji, określenie Kościół ewang. wg słowa Bożego reformowany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICKOREFORMOWANY KOŚCIÓŁ - GENEZA i DZIEJE

  U podstaw K.e. leży reformacyjna działalność U. Zwingliego w Zurychu, przejawiająca się od 1520 w działalności kazn., -»• dysputach teologicznych (III) i usuwaniu z kościołów przedmiotów kultu oraz w sprawowaniu od 1525 -*• wieczerzy Pańskiej pod 2 postaciami; w dyspucie teol. 1529 w Marburgu z Lutrem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /11 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWANGELICKOREFORMOWANY KOŚCIÓŁ - MISJE

  Prowadziły poszczególne Kościoły krajowe, zwł. z Anglii (za pośrednictwem zał. 1795 London Missionary Society), z Niderlandów (za pośrednictwem zał. 1797 Nederlandse Zendelinggenootschap), ze Stanów Zjedn. i z Kanady (za pośrednictwem zał. 1810 -> American Board of Commissioners for Foreign Mission), z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Celina Dodano /21.09.2012 Znaków /3 526

  praca w formacie txt

Do góry