Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EXPOSITIO DOCUMENTIS MUNITA

  Żółta księga, zbiór 100 dokumentów z 1845-66 (oraz 3 dodatków) mówiących o stałych zabiegach podejmowanych przez pap. Piusa IX w celu usunięcia przeszkód w pracy Kościoła rzym.kat. i unickiego w Rosji i Królestwie Pol.; w języku wł. i franc, ukazał się 1866, a w łac. 1870.

  Podejmując 1843 negocjacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /3 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX MORE DOCTI MYSTICO

  Utwór przypisywany św. Grzegorzowi I Wielkiemu; od 1971 jego I cz. (5 zwrotek) stanowi hymn czytań niedzieli, a II cz. (4 zwrotki) — hymn laude-sów niedziel wielkiego postu; stawiając proroków i Chrystusa za wzór, zachęca on do postawy pokutnej — skupienia, powściągliwości języka, opanowania w jedzeniu i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET CAELUM LAUDIBUS TERRA

  Anonimowy hymn, prawdopodobnie z X w., na II nieszpory oficjum o a-postołach, będący wersją hymnu Exsultet orbis gaudiis, występującego do 1971 również w I nieszporach i laudesach; jest pieśnią radości nieba i ziemi sławiącą apostołów; zawiera także prośbę o uleczenie z grzechu, umocnienie w dobru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXPOSITIO MISSAE

  (łac. wykład mszy), średniowieczny traktat uniw. lub podręcznik dla duchowieństwa z komentarzem (hist., dogm., prawnym i ascet.) do mszalnych modlitw oraz obrzędów (rubryki).

  E.m. miał formę wykładu modlitw i -> symbolu wiary Kościoła pierwotnego; początkowo poprzestawano na wyjaśnieniach modlitw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /5 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX OMNIBUS AFFLICTIONIBUS

  Bulla wydana 1 X 1567 przez pap. Piusa V w celu zakończenia sporów wywołanych przez M. -> Bajusa na temat pogodzenia doktryny protest. o łasce (-> natura i łaska) z -» augustynizmem (II); papież odrzucił w niej 76 zdań doktrynalnych Bajusa (BF VII 110-127), stanowiących punkt wyjścia sporów wśród...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX IMPOSITA NOBIS

  Bulla cyrkumskrypcyjna, ustalająca organizację terytorialną Kościoła w Królestwie Pol., wydana 30 VI 1818 przez pap. Piusa VII.

  Była wynikiem rokowań prowadzonych w Rzymie pomiędzy ros. ambasadorem AJ. Italińskim i przydanym mu 30 III 1817 L. Potockim, a sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. E...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /3 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX CATHEDRA

  Zwrot uwydatniający fakt uroczystego, nadzwyczajnego i nieomylnego nauczania papieża (-> nieomylność papieża), który występuje jako najwyższy pasterz i nauczyciel Kościoła oraz działa na mocy swej najwyższej władzy apost., określając prawdę wiary lub moralności w sposób zobowiązujący wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /2 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXCELSAM PAULI GLORIAM

  Hymn (od 1971) w II nieszporach święta Nawrócenia Pawła Apostoła (21 I), powstały na podstawie hymnu -> Paule doctor egregie.

  Utwór składa się z 6 zwrotek; sławi apost. gorliwość Pawła w głoszeniu ewangelii Jezusa Chrystusa, równą co do intensywności z jego wcześniejszym zaangażowaniem w zwalczanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXECRABILIS

  Bulla pap. Piusa II potępiająca apelację od decyzji papieża do przyszłego soboru, ogłoszona 18 I 1460.

  Była odpowiedzią na apelację uniwersytetu paryskiego przeciw rozpisanej przez Piusa II dziesięcinie tur. ; traktuje taki akt jako sprzeczny z prawem kan. i szkodliwy dla utrzymania porządku w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJONIZM

  (łac. evolvere wydobywać, rozwijać), kierunek przyjmujący -*• ewolucję form organizmów oraz kultury od najprostszych do najbardziej złożonych pod względem organizacji; w aspekcie biologicznym — nauka o hist, przemianach gatunków istot żywych oraz mechanizmach i prawidłowościach tych przemian; w aspekcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 001

  praca w formacie txt

Do góry