Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EXSULTET CLARO SIDERE

  Hymn o św. Wojciechu, występujący w niektórych brewiarzach praskich z XV w. oraz w brewiarzu krak. z ok. 1436-50 (rpsBKapKr 29); powstał przypuszczalnie w środowisku domin., co sugeruje pierwsza jego strofa, będąca przeróbką hymnu ku czci św. Piotra z Werony.

  Jest wezwaniem do radości z męczeńskiej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSEQUATUR - PLACET

  (łac. exsequi wykonywać, piacere zgadzać się), pozwolenie władzy świeckiej na ogłaszanie lub wykonywanie aktów władzy kośc. (papieży, soborów, bpów, synodów) w granicach danego państwa; terminem e. (exsequatiir) dawniej oznaczano udzielanie pozwolenia w stosunku do -»• aktów Stolicy Apostolskiej (czyli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /5 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX OMNIBUS CHRISTIANI ORBIS REGIONIBUS

  Encyklika pap. Benedykta XIV wydana 16 X 1756 w celu złagodzenia sporów i niepokojów religijnych we Francji, wywołanych bullą pap. Klemensa XI -* Unigenitus z 8 IX 1713, potępiającą 101 jansenistycznych zdań P. Quesnela.

  Bulla pap. z 1713 spowodowała rozdwojenie wśród duchowieństwa; jej przeciwnikom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /1 401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSUL FAMILIA

  Konstytucja apost. o duszpast. opiece nad emigrantami, wyd. 1 VIII 1952 przez pap. Piusa XII (AAS 44(1952) 649-704; przekład pol. Studia polonijne 4(1981) 15-58) w celu zabezpieczenia im rei., mor. i społ. opieki (-> emigracyjne duszpasterstwo).

  W części hist, papież przytoczył liczne dowody troski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /3 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EX OPERE OPERATO, ex opere operato — ex opere operands

  (łac. mocą dzieła dokonanego, mocą dokonującego dzieło), zwroty używane w teologii kat. na określenie — skuteczności samych -*> sakramentów bądź osobistego wkładu szafarza i przyjmującego w proces usprawiedliwienia i uświęcenia człowieka; mają duże znaczenie w teologii i ekum. dialogu.

  I. DZIEJE...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /14 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET

  Wlaśc. Exsultet iam angelica turba caelorum, zw. praeconium paschale, orędzie wielkanocne związane z zapaleniem -> światła w Wigilię Paschalną (paschalne triduum), śpiewane przez -> diakona w formie -> prefacji (z prologiem).

  1. Geneza i dzieje — W pn. Italii, w Galii, Hiszpanii i pn. Afryce od IV w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /9 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXPERT HENRI

  ur. 12 V 1863 Bordeaux, zm. 18 VIII 1952 w Tourrette (Alpy Nadmorskie), muzykolog i bibliotekarz.

  Od 1881 uczył się w Paryżu w szkole muzyki kościelnej, zał. przez Louisa Niedermeyera; później studiował u C. Francka i E. Gigout; 1909-33 był bibliotekarzem, a od 1920 kierownikiem biblioteki w konserwatorium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /2 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET CAELUM GAUDHS

  Hymn o św. Wojciechu, używany na Węgrzech w XIV w., nie występujący w brewiarzach pol.; odpowiednik hymnicznej sekwencji Corona sanctitatis et immortalitatis; autor wysławia skuteczne zmagania się Świętego z trudnościami życia i obecne wstawiennictwo za ludźmi, a także prosi go, by pomógł im znaleźć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXPONIBÍLIA, propositiones exponibiles

  Zdania niejasne ze względu na ukrytą złożoność, wymagające wyjaśnienia; termin e. wprowadzono w XIII w.

  E. występują, jeśli:

  ° używa się wyrażeń synkategorema-tycznych, takich jak m.in. jedynie, oprócz, tylko, jako, o ile, niektórzy (np. jedynie weseli się śmieją = weseli się śmieją, a inni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET CAELUM LAUDIBUS ROMAE

  Hymn w I nieszporach na święto -* Śnieżnej Matki Bożej (5 VIII — rocznica konsekracji bazyliki S. Maria Maggiore w Rzymie), zachowany w brewiarzu wrocł. z ok. 1420 (dopisany w 2. poł. XV w. wraz z oficjum -> Veliere, Chrisie); wysławia Boga za oznaczenie śniegiem (w środku lata) miejsca budowy świątyni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /24.09.2012 Znaków /665

  praca w formacie txt

Do góry