Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  EXSURGE DOMINE

  Bulla zawierająca oficjalne potępienie doktryny M. Lutra, wydana 15 VI 1520 przez pap. Leona X.

  Papież, po wprowadzeniu w którym cytował teksty psalmów i posługiwał się bibl. obrazami oraz cytatami z pism ojców Kościoła, podkreślił, iż poglądy Lutra wypływające głównie z odrzuconego już przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EYSYMONTT ALEKSANDER ks.

  ur. 26 II 1883 w Grodnie, zm. 30 VII 1966 w Sydney (Australia), duszpasterz Polaków na Dalekim Wschodzie.

  Po studiach teol. w Petersburgu przyjął 1906 święcenia kapł.; jako wik. i prefekt w Mozyrzu (Polesie) wszedł w zatarg z władzami szkolnymi, które dopatrywały się u niego szkodliwej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSURGENS DIVA RATIONE

  Anonimowa sekwencja na święto Nawiedzenia NMP, powstała prawdopodobnie w XV w. w klasztorze św. Elżbiety we Wrocławiu (mszał zaginiony); opiewa powitanie Maryi przez Elżbietę i uczczenie jej jako matki Słowa wcielonego, a nawiązując do przebywania w domu Zachariasza staje się prośbą wiernych o niebo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EZDRASZ

  (hebr. 'ezra' [Bóg jest] pomocą), kapłan z rodu Aarona i pisarz, na dworze pers. urzędnik do rei. spraw Judejczyków, jeden z odnowicieli kultycznej gminy jeroz. po babilońskiej niewoli.

  Wg Ezd 7,8 i 8,1 E. przyprowadził z Babilonii do Jerozolimy 458 prz.Chr. (mniej prawdopodobne daty 428 i 398) w 7 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXTRA ECCLESIAM SALUS NULLA

  (łac. poza Kościołem nie ma zbawienia), aksjomat wskazujący na -* przynależność do Kościoła jako jedyną drogę człowieka do zbawienia (-*• historia zbawienia).

  Podstawą nauki zawartej w aksjomacie jest stwierdzenie Chrystusa, że bez wiary i przyjęcia chrztu nie można się zbawić (Mk 16,16), oraz o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /7 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EZDRASZA KSIĘGA

  Jedna z ksiąg dzieła kronikarskiego (->- Biblia II A Io) w -+ kanonie Pisma świętego (I, II), będąca kontynuacją 1 i 2 Krn.

  Pierwotnie Ezd i Ne traktowano jako 2 części jednej księgi, nawet jeszcze w LXX, w której Esdras II obejmuje Ezd (1—10) i Ne (11—22), a w Vg Ne nosi tytuł Liber Nehemiae qui et...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /4 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EYB ALBRECHT von

  ur. 24 VIII 1420 w Sommersdorf (k. Feuchtwangen w Bawarii), zm. 24 VII 1475 w Eichstätt (lub w Bamberdze), humanista.

  Kształcił się w Erfurcie, Pawii i Bolonii; by! kanonikiem w Eichstätt (1460), Bamberdze (1467) i Würzburgu (1473), a jako jeden z pierwszych niem. humanistów — twórcą niem. prozy, poetą i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EZECHIASZ

  (hebr. hiszkijjahu Jahwe jest moją mocą), król Judy (715-687 lub 721-693 prz.Chr.), syn Achaza, ojciec Manassesa (2 Kri 18-20: 2 Km 29-32; Iz 36-39; Syr 48, 17-25).

  1. Życie i działalność — Rządy E. przypadają na trudny okres historii królestwa judzkiego, osłabionego wojną syro-efra-imską oraz atakami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /4 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET LAM ANGELICA, FESTIVA

  Hymn w oficjum ku czci św. Jadwigi Śląskiej we wrocł. rpsach z XIV w. (wchodzi w skład oficjum -* Laetare Germania) oraz w krak. psałterzach domin, z 1508 i 1509; wzywa do radości w dzień narodzin Świętej, nazywając ją nową -> Esterą z racji pokory, -*• Judytą z powodu umartwienia i pokonania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EXSULTET IUBILO CURIA CAELI

  Hymn o św. — Elżbiecie Węgierskiej powstały w XV w. prawdopodobnie w konwencie franciszkanów w Legnicy, znaleziony przez H. Kowalewicza jedynie w 2 tarnt, zbiorach hymnów z XV-XVI w. (rpsBUWr IO 96,114); składa się z 6 strof po 3 rytmiczne wersety nierymowane. Sławi Elżbietę, która wzgardziła światem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /786

  praca w formacie txt

Do góry