Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FACIENTI QUOD IN SE BONUM EST DEUS NON DENEGAT GRATIAM

  ( ł a c. Bóg nie odmawia łaski temu,k t o wykonuje działanie samo w sobie d o b r e ) , aforyzm wskazującyna relację między —» naturą i łaską w człowieku; wyrażapogląd, że ten, kto wykonuje czyn dobry, osiąga w sobiedyspozycję sprzyjającą udzieleniu mu przez Boga łaski.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABRICIUS JOHANN ALBERT

  ur. 11 XI 1 6 6 8 w Lipsku,zm. 16 I 1 7 3 6 w Hamburgu, teolog luterański, historyk literatury.

  Pracę nauk. rozpoczął 1 6 9 4 j a k o bibliotekarz w Hamburgu;od 1 6 9 9 był t am prof, gimnazjum ( 1 7 0 8 - 1 1 r e k t o r e m ) ; profesuryna uniw. nie przyjął; j a k o historyk literatury staroż.wydał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FACTO VERBO CUM SANCTISSIMO, ex audientia Sanctissimi

  (łac. po rozmowie z papieżem), formuła wskazującana uzyskanie zatwierdzenia pap., stosowana w —»reskryptach Stolicy Apostolskiej, jeśli ich udzielenie z pewnościąlub prawdopodobnie przekracza zakres zwyczajnychuprawnień danej —> kongregacji rzymskiej; zaliczana jest do—* klauzul apostolskich.

  Takie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABRICY GABRIEL OP

  ur. ok. 1 7 2 5 w Saint-Maximin(Prowansja), zm. 1 8 0 0 w Rzymie, bibliotekarz, archeolog,biblista.

  Po wstąpieniu w Aix-en-Provence do zakonu, studiachfiloz.-teol. w seminariach zak. i przyjęciu święceń kapl. (ok.1 7 5 0 ) , przybył 1 7 6 0 do Rzymu, gdzie w klasztorze S. Mariasopra Minerva wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FACULTATES QUINQUENNALES

  (łac. uprawnieniapięcioletnie), stale uprawnienia udzielania task należącedo kompetencji —> papieża, przyznawane przez niego na 5lat ord. diecezji za pośrednictwem Kongr. Bpów, a w krajachmis. za pośrednictwem Kongr. Rozkrzewiania Wiary.

  Za twórcę f.q. można uważać p a p . Urbana V I I I , który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /3 313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABRITIUS CAREL

  ur. 27 II 1 6 2 2 w Midden-Beemster(pn. H o l a n d i a ) , zm. 12 X 1 6 5 4 w Delft, malarz.

  Uczy! się malarstwa u ojca, równocześnie uprawiając rzemiosłokowalskie; 1 6 4 1 - 4 3 kształcił się w pracowni Rembr a n d t a w Amsterdamie, będąc jednym z najbardziej samodzielnychuczniów.

  Tworzył kompozycje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABRI, Lefèvre HONORÉ SJ

  ur. 5 IV 1607 w Virieu-le-- G r a n d k. Lyonu, zm. 8 III 1688 w Rzymie, fizyk, filozof,teolog.

  Do zakonu wstąpił 1626 w Awinionie; po studiach filoz.--teol. w seminariach zak. i przyjęciu święceń kapt. wykłada!1646-60 filozofię i nauki ścisłe (matematykę i fizykę) w kolegiumjez. w Lyonie; 1660-80 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABRYKA KOŚCIOŁA

  (łac. fabrica ecclesiae), dawnakanoniczna nazwa —* kościoła (budynku) j a k o osoby prawne j , mającej zdolność do nabywania, posiadania, zarządzaniai zbywania ruchomych i nieruchomych dóbr materialnych(—» zdolność prawna); w KPK z 1 9 8 3 instytucja f.k.nie występuje, a jej funkcję przejmuje —> parafia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FABRI JAN ANTONI CM

  ur. 27 I 1652 w Ripi k. Prosinone(środk. Włochy), zm. 21 XII 1723 w Warszawie, działaczkościelny.

  Do zgrom, wstąpił 1 6 7 1 w Rzymie i po studiach filoz.-teol.oraz przyjęciu 1 6 7 6 święceń kapł. przyjechał do Polski;1 6 7 7 - 8 0 pracował w Chełmnie, 1 6 8 0 - 8 5 byt dyr. seminariumzak. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FACATATIVÁ

  Diecezja w Kolumbii eryg. 22 III 1962z części t e r y t o r i um diec. Zipaquire i metropolii Bogoty j a k ojej sufr.; zajmuje 6788 km" i liczy 550 000 mieszk., w tym503 000 katolików, 28 parafii, 33 księży diec. i 22 zak., 53zakonników, 220 sióstr.

   

  AAS 55(1963) ' 140-142; AnPont 1986.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt

Do góry