Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FALCONI JUAN OdeM

  ur. 1596 w Fiñana k. Kadyksu,zm. 31 V 1638 w Madrycie, pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił 1611 i po studiach filoz.-teol. na uniw.w Salamance przyjął 1620 święcenia k a p ł . ; 1621-26 wykładałteologię w seminariach zak. w Segowii, Valladolid i Alcaláde H e n a r e s , a od 1626 prowadził w Madrycie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALANGA

  (gr. falanks), w staroż. Grecji linia bojowaformowana z ciężkozbrojnej piechoty; w systemie socjalizmuutopijnego Ch. —> Fouriera zrzeszenie wytwórcze łącząceludzi na podstawie więzów sympatii i przyjaźni.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAJĘCKI ALEKSANDER ks.

  ur. 23 IV 1881 w Warszawie,zm. 4 III 1944 tamże, kanonista, publicysta.

  Po przyjęciu 1904 święceń kapł. kontynuował 1906-10 studiateol. w Akademii Duch. w Petersburgu; 1914-21 był red.WAW, a od 1918 pierwszym kanclerzem warsz. kurii metropo l . ; studiował prawo kan. na UW, gdzie 1925 uzyskał doktoratna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAGNANI BONI PROSPERO

  ur. 2 VII 1588 w Sant'Angeloin Vado (prow. Pesaro i U r b i n o ) , zm. 17 VIII 1678 wRzymie, kanonista i teolog moralista.

  Po studiach na uniw. w Perugii uzyskał 1608 d o k t o r a t obojgapraw i nauczał prawa kan. w uniwersytecie rzym. Sapienza;od 1610 był przez wiele lat s e k r e t a r z em Kongr. Soboru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALANGA, Obóz Narodowo - Radykalny

  Pol. organizacjafaszystowska, działająca 1935-39, związana 1937-38 zObozem Zjednoczenia N a r . ; w czasie okupacji 1941-44 działaczeF. brali udział w konspiracyjnej Konfederacji N a r o d uPolskiego.

  Działała głównie w środowisku akademickim, robotniczymi drobnomieszczańskim; w szczytowym okresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKIR

  (arab. fukara ubodzy), asceta lub mistyk poświęcającysię wyłącznie medytacjom i modlitwie, zamieszkaływ meczecie albo przy mogiłach świętych lub męczenników,związany z — sufizmem; w Iranie i Turcji nazywa się go—> derwiszem; w znaczeniu szerszym (rozpowszechnionym wEuropie) - wędrujący asceta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAGNANO GIUSEPPE SDB

  ur. 9 III 1844 w RocchettaT a n a r o k. Asti, zm. 18 IX 1916 w Santiago de Chile, organizatorżycia kośc. w Patagonii Pd. i Ziemi Ognistej.

  Studia teol. w seminarium duch. w Asti rozpoczął 1856, anast. brał udział w walkach o zjednoczenie Włoch (1859-61)j a k o sanitariusz w oddziałach G. Garibaldiego i w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAKT

  (łac. factum to, co zostało uczynione, urzeczywistnione),zdarzenie lub stan rzeczy obiektywnie istniejącew określonym punkcie (lub przedziale) czasu i przestrzeni,dane wprost w —> doświadczeniu potocznym (f. potoczny) lubnaukowym (f. naukowy) albo rekonstruowane na podstawieinnych f.; przedmiot (punkt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /13 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAGUS

  Właśc. Georges Eugene Faulet, ur. 22 I 1872w Brukseli, zm. 8 XI 1933 w Paryżu, franc, poeta, krytyk lit.i publicysta.

  Był synem komunarda z 1871; 1880 przybył do Paryża,gdzie po studiach w Collège Colbert został urzędnikiemmiejskim; współpracował z różnymi czasopismami, a od 1925redagował „ L ' e v e n...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „FAKTY i MYŚLI"

  Dwutygodnik społeczno-kulturalnywydawany od 1958 w Bydgoszczy przez Stow. Ateistów i Wolnomyślicieli,1969-72 przez Tow. Krzewienia Kultury Świeckiej(od 1973 ukazuje się j a k o „Magazyn Pomorze. F. i M . " ,wydawany przez Pomorskie Wydawnictwo Prasowe); stużyłpropagowaniu światopoglądu materialistycznego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /407

  praca w formacie txt

Do góry