Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FALIŃSKI KAROL CR

  ur. 30 I 1876 w Kamionce Strumüowejk. Lwowa, zm. 25 VII 1923 w Tarnowie, polonijnydziałacz religijny.

  Do zgrom, wstąpił 1896 w Krakowie i studia filoz.-teol.odbył na Gregorianum, a 1901 przyjął w Rzymie święceniak a p l . ; był prefektem zakładów wychowawczych w Krakowiei seminarium nauczycielskiego we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALDISTORIUM

  (wł. faldistorio lub faldistoro), składanekrzesło bez oparcia z bocznymi poręczami, pokrytejedwabną tkaniną (wraz z poduszką koloru szat liturg.),umieszczone po lewej stronie o ł t a r z a , łatwe do przenoszenia;p e ł n i ł o również funkcję klęcznika.

  Używał go bp lub opat(zamiast tronu) podczas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALEŃSKI FELICJAN

  ur. 5 VI 1825 w Warszawie, zm.10 XI 1910 , t a m ż e , pisarz, krytyk lit., tłumacz.

  Ucząc się 1 8 4 3 - 4 4 na Kursach Prawnych w Warszawie,należał do tajnego koła prawników; po zdekonspirowaniuukrywał się w Prusach Z a c h . ; od 1 8 4 5 pracował w BiblioteceZamoyskich; po okresie wiosny ludów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /4 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALERONE, Faleria

  Dawne bpstwo w środk. Włoszech(prow. Ascoli Piceno), istniejące w V w.; zniszczone w wynikunajazdów plemion barbarzyńskich (VI-IX w.), zostałowcielone do bpstwa Fermo; obecnie bpstwo tytularne; od1982 b p em tytularnym F. jest Wojciech Ziemba, bp pomocniczywarmiński.

   

  G. Fabiani, DHGE XVI 438-439; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALERYSTYKA

  (gr. falaron ozdoba), nauka pomocniczahistorii zajmująca się odznaczeniami i orderami, początkowodział —> heraldyki i —» numizmatyki.

  Powstanie f. związane jest z historiografią -» rycerskichzakonów. Podstawowe prace z zakresu f. powstawały od XVI w. głównie w ramach ich historiografii (m.in. F.J...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALCONIERI

  Arystokratyczna rodzina w ł . , wywodzącasię z patrycjatu flor.; w XIII-XV w. byli F. priorami RepublikiFlor.; wzbogaceni na sukiennictwie i handlu zaliczali siędo największych bankierów Europy, którym papieże (zwł.Marcin IV) zlecali prowadzenie finansów własnych i Kuriirzym.; wierni Stolicy Apost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /4 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALĘCKI STANISŁAW bp.

  ur. 1516 w Falęcicach k.Grójca, zm. prawdopodobnie 9 II 1581 w Gnieźnie.

  Postudiach na Akademii Krak., gdzie 1542 uzyska! b a k a l a u r e a t ,a 1545 d o k t o r a t , był scholastykiem w kolegiacie św. Michaław Płocku; z nominacji króla Zygmunta II Augusta otrzyma!(przed 1551) opactwo cysterskie w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALCONIUS, Sokół, Sokołowicz TOMASZ

  Żył w XVIw., teolog —» braci polskich, przedstawiciel —» tryteizmu.Pochodził prawdopodobnie z Małopolski i j a k o duchownykat. pracował w Lublinie; po przejściu na kalwinizm, byłkaznodzieją na dworze wojewody wil. M.K. Radziwiłłazw. Czarnym; 1 5 6 3 uczestniczył w synodzie kalwińskim wPińczowie, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALASZOWIE, Felasze

  (w narzeczu geez falasa wędrować),tzw. czarni Żydzi (różniący się j e d n a k od Murzynów)zamieszkujący wysokogórskie krainy Uegera i Semien na pn.od j e z i o r a T a n a w Etiopii (—> Afryka I 1).

  Pochodzenie etniczne F. nie jest bliżej znane; sami F.uważają się za potomków królowej Saby i Salomona;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /1 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALCONI JAN CHRZCICIEL

  Daty życia nie znane, wł.sztukator i budowniczy działający 1625-60 w Polsce, główniew Małopolsce i na Lubelszczyźnie, przedstawiciel rzym.szkoły rzeźbiarskiej.

  Posiadał 2 król. serwitoraty - na prace w stiuku od ZygmuntaIII Wazy i 1639 na dzieła tzw. małej architektury wmarmurze od Władysława IV. Do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Iti Dodano /25.09.2012 Znaków /3 548

  praca w formacie txt

Do góry