Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FALLEK WILHELM

  ur. 1888 w Łodzi, zm. 1941 w Brodach,krytyk lit., publicysta. Po studiach na UJ pracowałod 1915 j a k o nauczyciel języka pol. w łódzkich gimnazjach;od 1937 był członkiem komitetu redakcyjnego „Prac Polonistycznych",a od 1939 kierownikiem szkoły powsz. w Brodach;zamordowany przez gestapo.

  W dorobku F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAŁSZERSTWO

  Podrobienie, sporządzenie lub zniszczenieczegoś w celu wprowadzenia w błąd lub wyrządzeniaszkody; może być przestępstwem mieszanym, czyli karanymprzez władzę kośc. i państw.; w prawie kan. wyróżnia się f.dokumentu, f. w prośbie o uzyskanie reskryptu kościelnego,f. w —» denuncjacji o popełnienie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALLICZNE KULTY

  (gr. fallos męski narząd płciowy),specyficzna odmiana kultu przyrody, w którym oddaje sięcześć siłom lub bóstwom płodności i urodzaju, symbolizowanymprzez męski narząd płciowy; spotykane u ludów rolniczychi myśliwskich, szczególnie w wielu kulturach wyższych,obok charakteru magicznego, zapewniającego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALK ADALBERT

  ur. 10 VIII 1 8 2 7 w Mieczkowie k.Środy Śląskiej, zm. 7 VII 1 9 0 0 w Hamm (Westfalia), prus.minister kultu.

  J a k o syn pastora protest, wychowywany był w atmosferzegłęboko rei., dalekiej jednak od ortodoksji luterańskiej,co wywarło wpływ na jego stosunek do spraw k o ś c ; po studiachprawniczych we...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKENBERG JAN OP

  ur. ok. 1 3 6 5 w Falkenbergu(wg niektórych historyków dzisiejsze Sokolniki n. Drwą),zm. ok. 1 4 3 5 prawdopodobnie we Wrocławiu, teolog polemista,inkwizytor.

  Studiował nauki wyzwolone na uniw. w Pradze, teologięna uniw. w Wiedniu ( 1 3 8 5 - 8 6 ) , a 1 3 8 6 wstąpił do zakonuw Niemczech; po studiach teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /5 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKENER MICHAŁ, Michał z Wrocławia

  ur. 1 4 6 0 weWrocławiu, zm. 9 XI 1 5 3 4 w Krakowie, filozof i teolog.

  Po studiach od 1 4 7 9 w Akademii Krak. uzyskał 1 4 8 1 tytuł bakalarza, a 1488 magistra artium, podejmując nast. (jakoextraneus) wykłady na tym wydz.; 1493-94 zajmował kolegiaturęastronomii Marcina Króla z Przemyśla, a 1494...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKLANDY, Malwiny, Falkland Islands

  Archipelagzłożony z 2 dużych i ok. 200 małych wysp na Oceanie Atlantyckimw pobliżu pd. wybrzeży Argentyny, od 1833 zamorskaposiadłość Wielkiej Brytanii.

  F. odkryli 1520 Portugalczycy, a 1592 Anglicy; 1764 Francjaskolonizowała wsch. część F. (założyła port Louis), zach.- Anglia (założyła port...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALKNER, Falkoner THOMAS SJ

  ur. 6 X 1707 w Manchesterze,zm. 30 I 1784 w Plowden Hall (hrabstwo Salop wpd.-zach. Anglii), misjonarz, etnolog, lekarz.

  Pochodził z rodziny kalwińskiej; po studiach med. w Londynieprzybył do Buenos Aires, gdzie pod wpływem jezuitówprzeszedł na katolicyzm; 1732 wstąpił do zakonu i postudiach filoz.-teol...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALIBOGOWSKI, Chwalibogowski KRZYSZTOF FRANCISZEK ks.

  Żył w 2. pot. XVI w. i 1. pol. XVII w., pochodziłz woj. sieradzkiego, poeta.

  W młodości przez pewien czas był w niewoli moskiewskiej;w starszym wieku przyjął święcenia kapł. i został zarządcąfarnej szkółki we Lwowie.

  Napisał Diseurs marnotractwai zbytku Korony Polskiej (1625; zawiera m.in. dialog...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALDA

  (niem. falten układać fałdy), wydłużona,szeroka, jedwabna szata pontyfikalna papieża, wkładana nasutannę, zakończona t r e n e m ; wyszła z użycia po śmierci p a p .Jana XXIII (zm. 1 9 6 3 ) .

  Pochodzenie f. jest nieznane, a pierwszą wzmiankę o niejj a k o szacie liturg. zawiera ceremoniał Paride de...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt

Do góry