Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FANTINI ALBERT OFMConv

  ur. w 2. pol. XV w. prawdopodobniew Bolonii, zm. 6 IX 1516 w Krakowie, filozof.

  Święcenia niższe przyjął 1494 i po studiach teol. uzyskał1502 d o k t o r a t na uniw. w Bolonii, na którym 1512-14 wykłada ł ; w Berlinie i Frankfurcie n. Menem przeprowadzał doświadczeniafizykalne (z tego powodu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANGEN RONALD

  ur. 29 IV 1895 w Kragero (pd.-wsch.Norwegia), zm. 22 V 1946 w F o r n e b u k. Oslo, pisarz i dziennikarz.

  Podjął studia w Bergen, a uzupełniał je w Oksfordzieoraz Niemczech i Francji jako współpracownik różnychdzienników i czasopism norw.; deklarował się jako humanistapozostający w opozycji do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMILIANIE, familiści, Family of Love, Huis der Liefde, familia caritatis

  Pseudomistyczno-panteistyczna sekta zainicjowana1540 w Emden (pn.-zach. RFN) przez kupcaHeinricha Niclaesa, propagująca —» antynomizm ( I ) .

  Dla szerzenia swych poglądów Niclaes odbywał podróże doHolandii, Flandrii, Francji i Anglii; wyznanie wiary opracował1575; na podstawie przypisywanego sobie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARA

  (niem. Pfarre), zwyczajowe określenie głównegokościoła parafialnego miasta (rzadziej samej parafii), a wmieście biskupim drugiego po katedrze.

  Przy niektórychznaczniejszych f. erygowano także kapituly (—» kolegiata).Kościoły farne j a k o ośrodki życia r e i . , m.in. —> bractw kościelnychi —» cechów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANI VICENZO OFMCap

  ur. 1706 w Sanť Eraclio(Umbria), zm. 28 XI 1765 w Bagnocavallo k. Rawenny, kaznodzieja,pisarz biblijny.

  Do zakonu wstąpił 1721; po studiach filoz.-teol. w seminariumzak. przyjął ok. 1727 święcenia k a p ł . ; przez dłuższyczas był kaznodzieją, pozostawiając m.in. Orazioni sacre(Ve 1754); z zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMILIARIS CONSORTIO

  A d h o r t a c j a apostolska p a p .Jana Pawła II z 22 XI 1981 o zadaniach —» rodziny i małżeństwac h r z ę ś ć we współcz. świecie (AAS 74(1982) 81-191;tekst pol. w L'Osservatore Romano 2(1981) z. 11; Jan PawełII, Przyszłość idzie przez rodzinę, Pz 1983, 29-140 orazJ a n Paweł II, „F.c." Tekst i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /6 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANKIDEJSKI JAKUB ks.

  ur. 23 V 1844 w Wielbrandowiek. Pelplina, zm. 6 VI 1883 w Pelplinie, pedagog, historyk.

  Po studiach teol. na uniw. w Münster i Fryburgu Br. przyjął1870 w Pelplinie święcenia k a p ł . ; 1870-82 był wik. kate d r a l n ym i nauczycielem Collegium Mariánům w Pelplinie;od 1875 należał do Tow. Naukowego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMILIARYZM

  (łac. familia rodzina), jednoczącawłaściwość relacji międzyosobowych (w małżeństwie, rodzinie,Kościele, społeczeństwie) kształtowanych przez nadprzyr.miłość; istnieje prototypicznie w życiu osób —> TrójcyŚwiętej, analogicznie w Kościele oraz jego wspólnotachi może być odniesiona do in...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /3 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMA

  (łac. formuła fama feri wieść niesie), w religiirzym. uosobienie wieści (pogłoski); jej plastyczne przedstawienieprzez Wergiliusza (Aen. IV 173-188) wpłynęło decydującona późniejsze przedstawienia poetyckie (Horacy,Carm. II 2,7-24; Owidiusz, Metam. XII 39-63; Waleriusz Flakkus, Argon. II 116-122).

  F...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FALLIZE JOHANN OLAV bp.

  ur. 9 X I 1844 w Harlingenk. Wiltz (pn. Luksemburg), zm. 23 X 1933 w Luksemburgu,misjonarz w Norwegii.

  Po studiach teol. w pap. Kolegium Niem.-Węg. w Rzymieprzyjął 1871 święcenia kapł.; mianowany 1887 prefektemapost. Norwegii, po otrzymaniu sakry biskupiej był 1892-1921pierwszym wikariuszem apost. Norwegii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt

Do góry