Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FARAS

  Meroickie Phrs, średniow. Pachoras, staroż.miasto nubijskie w pn. Sudanie na granicy z E g i p t em (1964zalane wodami zbiornika asuańskiego).

  Od czasów Średniego i Nowego Państwa Egip. było F.ważnym ośrodkiem adm. (sanktuarium bogini H a t h o r - PaniIbszek), rozbudowanym za rządów T u t e n c h a m o n...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /7 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARABI al -, Alfarabi

  ur. ok. 870 w F a r a b ( T u r k i e s t a n ) ,zm. 950 w Damaszku, filozof arabski. Kształcił się w Bagdadzieu chrzęść, lekarza Junusa ibn Malty, a później w Charaniepod kierownictwem chrzęść, filozofa J u h a n a ibn Chajlana;powróciwszy do Bagdadu kontynuował studia nad dziełamiArystotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /3 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARADAY MICHAEL

  ur. 22 IX 1791 w Newington Butts k. Londynu, zm. 25 VIII 1867 w H a m p t o n Court k.Londynu, fizyk i chemik.

  Był samoukiem; od 1813 l a b o r a n t em i od 1815 asystentem H. Davy'ego; 1827 został prof, chemii w Royal Institution;skroplił większość gazów, odkrył prawo indukcji elektromagnetycznej(1831)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANO

  Staroż. Fanum Fortunae, nast. Colonia Julia Faneslris.bpstwo w środk. Włoszech (prow. Pesaro i Urbino)podlegle bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

  Miasto znane ze zwycięstwa konsulów rzym. LiwiuszaSalinatora i Klaudiusza Nerona (207 p r z . C h r . ) nad wojskamiHannibala, upamiętnionego wzniesieniem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANARIOCI

  ( F a n a r - gr. dzielnica w K o n s t a n t y n o p o l u ) ,potomkowie chrzęść, rodzin gr. w Turcji, często polit, zwolennicywładców tureckich.

  F. stanowili ocalałą z tur. pogromu ludność zajętego 1453Konstantynopola (głównie pochodzącą z rodzin arystokratycznych),osadzoną w dzielnicy zw. Fanar...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /2 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANON

  (gr. peños chustka), orale, podwójna pelerynajedwabna w kształcie koła z wyhaftowanym z przodu krzyżem,której wierzchnią część wykładano na — o r n a t ; mylonyz —» manipularzem lub —» humerałem.

  Prawzorem f. mógłbyć efod arcykapłana żyd., welon używany przez bpówKościoła gr. albo rodzaj humerału;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANATYZM

  (łac. fanaticus zagorzały, zaślepiony),bezkrytyczne zaangażowanie emocjonalne warunkujące —>przekonania w określonej dziedzinie (zwł. rei., polit., s p o ł . ,m o r . ) ; cechuje go bezwzględne realizowanie własnych przekonańza pomocą środków, często niezgodnych z obiektywnymizasadami etyki i zdrowego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /4 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANTAZJA

  (gr. fantasia), psych, zdolność subiektywnegoprzedstawiania zjawisk nie istniejących lub dotychczasnie dostrzeganych na podstawie zdarzeń z przeszłości, polegającana twórczym integrowaniu materiału figuratywnego(wzrokowego, słuchowego, dotykowego) oraz słowno-logicznegow nowe —» wyobrażenia; jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /5 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FANFANI GIUSEPPE OP

  Imię zak. Ludwik, ur. 24 XI1876 w Pieve Santo Stefano (Toskania), zm. 25 X 1955 wRzymie, teolog, kanonista.

  Do zakonu wstąpił 1893 i po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. we Florencji i Rzymie przyjął 1899 święceniak a p ł . ; 1903 uzyskał doktorat na Angelicum, gdzie zostałprof, teologii mor. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAMILIA PONTIFICIA

  Rodzina p a p . , zespół osób duchownychi świeckich pełniących rzeczywiste lub honor,funkcje przy —» papieżu j a k o głowie —» Stolicy Apostolskiejoraz władcy Państwa Wat. (—> Watykan); wraz z asystą p a p .(capello pontificia), czyli osobami towarzyszącymi papieżowij a k o głowie Kościoła kat. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /6 772

  praca w formacie txt

Do góry