Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FARHAT GERMAN OAnt

  Imię chrzestne Gabriel, ur.20 XI 1670 w Aleppo (pn.-zach. Syria), zm. 10 VII 1732tamże, maronicki abp Aleppo, pisarz, poeta, duszpasterz.

  Kształcił się u c h r z ę ś ć i muzułm. mistrzów filozofii, teologiii literatury; znał języki a r a b . , ł a c , wł. i syr.; 1695 wstąpiłdo zakonu w Mart Mura k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARAUD HENRY JOSEPH OMI bp.

  ur. 17 III 1823 wGigondas (dep. Vaucluse w pd. Francji), zm. 26 IX 1890 wSaint Boniface ( K a n a d a ) , misjonarz.

  Wstąpiwszy 1844 do zakonu studiował teologię i 1846wyjechał do Saint Boniface, gdzie 1847 przyjął święceniak a p ł . , a nast. rozpoczął działalność mis. wśród Indian;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARON WŁADYSŁAW MARCIN ks.

  ur. 16 V 1891 wMaszkowicach k. Nowego Sącza, zm. 1 IV 1965 w Łobzie(woj. szczecińskie).

  Po studiach filoz.-teol. w Tarnowie przyjął 1917 święceniakapł.; będąc wik. w parafii Wiśnicz popadł 1923 w zatargz kurią diec. w Tarnowie i 1924 wystąpił z Kościoła; związałsię z Kościołem pol.kat. (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARINACCI PROSPERO

  ur. 30 X 1554 w Rzymie, zm.30 X 1618 tamże, prawnik, kanonista.

  Po studiach prawniczych w Padwie pracował w Rzymie,gdzie zasłynął jako obrońca w trudnych procesach m.in.Beatrice Cenci, a jako promotor sprawiedliwości odznaczałsię surowością w ujawnianiu przestępstw; napisał wielerozpraw z zakresu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAREINIŚCI

  Sekta jansenistyczna (—» jansenizm)powstała ok. 1775 w Fareins we Francji na skutek działalnościbraci Claude i François Bonjour.

  Doktryna f. stanowiła mieszaninę poglądów chiliastycznych(—» chiliazm) i mist.; sekta propagowała przesadnepraktyki p o k u t n e (np. biczowanie) przy jednoczesnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARIOLA

  (gr. ferraiolon, arab. fryuï), obszerny płaszczz jedwabiu, atłasu czy też lekkiego sukna, koloru czerwonego,fioletowego lub czarnego, sięgający do ziemi, noszony nasutannie jako uroczysty strój kardynała, bpa lub kapłana,przy szyi nieco zmarszczony i wszyty w sztywny kołnierz.

  F. była do 1963...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAREL GUILLAUME

  ur. 1489 w Gap (Hautes-Alpes),zm. 13 IX 1565 w Neuchâtel, szwajc. reformator.

  Studia teol. odbywał w Paryżu, jednakże wskutek wystąpieńprzeciw kultowi świętych, zmuszony do opuszczeniamiasta, przybył 1521 do Meaux, gdzie uległ wpływom doktrynyM. Lutra; był uczniem Erazma z R o t t e r d a m u i J. —>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARNBOROUGH

  Opactwo benedyktyńskie p o d wezwaniemśw. Michała w Anglii (hrabstwo H a m p s h i r e ) .Jego początki związane są z franc, cesarzową Eugenią,żoną Napoleona III, która wyemigrowała 1870 do Anglii;

  w F. wybudowała kościół z kryptą, gdzie złożono zwłokijej męża i jej syna księcia Napoleona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARFA

  Dawne opactwo benedyktyńskie w środk. Włoszech(1261-1841 niezależne), zał. w VI w. przez Wawrzyńca,bpa Spoleto przy istniejącym od pocz. V w. sanktuariummaryjnym.

  W końcu VI w. zniszczone przez Longobardów, a odnowionena przełomie VII i VIII w. przez opata Tomasza,uzyskało 775 j a k o j e d n o z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 078

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARAFANGANA

  Diecezja w pd.-wsch. części RepublikiMalgaskiej eryg. 8 IV 1957 z części terytorium diec. Fort--Dauphin, sufr. Fianarantsoa; zajmuje 20 390 km2 i liczy698 000 mieszk., w tym 45 300 katolików, 19 parafii, 5 księżydiec. i 22 zak., 27 zakonników, 66 sióstr.

   

  AAS 49(1957) 947-949, 51(1959) 449-451; Guida delle...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Kordula Dodano /25.09.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt

Do góry