Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FASADA - ŚREDNIOWIECZE

  1. Architektura p r z e d r o m a r i s k ai r o m a ń s k a - W okresie k a r o l i ń s k i m (Niemcy, pn.Francja) powstało nowe rozwiązanie f. zamykającej od wsch.atrium, polegające na utworzeniu westwerku, czyli poprzecznegomasywu zach. składającego się z grupy 3 wież - szerokieji masywnej wieży...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /8 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARUCHOWICZ, Faruchean, Faruchjan KRZYSZTOF

  Kaligraf i miniaturzysta z XVII w., czynny we Lwowie.

  Doznanych prac F. należą 2 przezeń przepisane i iluminowanerękopisy: Missale ad Romanům reformátům (dar dla abpaJ . T . Augustynowicza, BWat) oraz Liturgia Kościoła ormiańskiegow Polsce z miniaturami Trójcy Świętej i Apoteozy św.Onufrego (do II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASTYDIUSZ, Fastidiosus

  Żył n a p r z e ł o m i e V i V I w. wAfryce, duchowny ariański.

  Początkowo mnich, p o t em kapłankat., który za króla Wandalów Trazamunda (496-523),prawdopodobnie z obawy przed prześladowaniami (wg M.Meslina) lub w konsekwencji niemor. życia (wg Fulgencjuszaz Ruspe Contra sermonem F. ariani 22,1; PL...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARSKÝ KAREL

  ur. 26 VII 1880 w Škodějovie k.Liberca, zm. 12 VI 1927 w P r a d z e , zał. i pierwszy p a t r i a r c h a— Czechosłowackiego Kościoła Husyckiego.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Pradze przyjął 1904święcenia kapł. i został wik. w Ostrovie k. Karłowych Warów,po czym administratorem w Perninku k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARQUHAR JOHN NICOL

  ur. 1861, zm. 1929 w Manchester,misjonarz protest., religioznawca.

  Jako członekLondon Missionary Society (—» misyjne towarzystwa I),wyjechał 1890 do Indii, gdzie pracował w Bhawanipurze (Kalkuta)jako misjonarz, badacz sanskrytu i tamt. religii; zpowodu słabego zdrowia wrócił 1922 do Anglii i został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARNESE

  Arystokratyczny ród wł. (od 1545 książęcy),panujący 1545-1731 w księstwie Parmy i Piacenzy, zasłużonydla dziejów Kościoła, kultury i historii Włoch oraz EuropyZ a c h . ; należąc do obozu gwelfów (—> gibelini i gwelfowie)pozostał wierny Stolicy Apost.; do arystokracji rzym. weszliF. przez związki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /8 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARGES ALBERT SS

  ur. 9 XI 1848 w Beaulieu-sur--Dordogne (dep. Corrèze), zm. 9 VI 1926 w Beaulieu, filozof.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. Saint-Sulpicew Paryżu przyjął 1872 święcenia kapł. i wstąpił do zgromadzenia.Wykładał w seminariach duch. w Bourges i Nantes,a 1882-86 był dyr. seminarium sulpicjanów w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARNOWSKI, Farnovius, Farnesius STANISŁAW

  ur.ok. 1525 prawdopodobnie w Farnowej (dawna wieś k. NowegoSącza), zm. ok. 1616, teolog i ideolog —» braci polskich,przedstawiciel —» dyteizmu.

  Po studiach 1548-51 w Akademii Krak. przyjął święceniakapł. i został wik. kolegiaty w Nowym Sączu; opowiedziawszysię za —* kalwinizmem, został skierowany przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARGO

  Diecezja w Stanach Zjedn. (stan Pn. Dakota)eryg. 12 XI 1889 j a k o Jamestown (od 6 IV 1897 ze stolicąw F.), sufr. Saint Paul-Minneapolis; wybitnymi bpami F.byli John Shanley (1889-1909), organizator d i e c , który rozpocząłwydawanie „Bulletin of the Diocese of F . " , i A.J.Muench (1935-46);

  diecezja zajmuje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARO

  Diecezja w pd. Portugalii, sufr. Evory, eryg.30 III 1577; powstała z bpstwa Ossónoba (z pocz. IV w.),zniszczonego w 2. poł. VIII w. przez Maurów; po kilku próbach,odnowiona ostatecznie 1253 ze stolicą w Silves, przeniesioną1577 do F . ; wybitnymi bpami byli - Jerónimo Osório(1564-80) i Francisco Gomes de Avelar...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 032

  praca w formacie txt

Do góry