Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FARVACQUES FRANÇOIS DESA

  ur. 1622 w Lille,zm. 30 VII 1689 w Lowanium, teolog.

  Do zak. wstąpił ok. 1641 w Lille; po przyjęciu święceńkapł. wykładał filozofię na uniw. w Douai; 1655 rozpocząłstudia historyczno-patrystyczne w Lowanium pod k i e r u n k i emaugustiańskiego teologa Ćh. Lupusa, a 1657 uzyskał doktora t ; nast...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA - WSPÓŁCZESNOŚĆ

  Poszukiwanie nowych form naprzełomie X I X i XX w. pomniejszało znaczenie f., odnosiłosię do całej budowli, np. rzeźbiarsko-przestrzenne kompozycjesecesyjne (A. Gaudi, kościół Sagrada Familia z 1884--1926 w Barcelonie) czy neorom. bryły kościołów późnegohistoryzmu i wczesnego modernizmu. Po I wojnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARYZEIZM

  Postawa przesadnie formalistycznejwierności nakazom mor.-rei. z uszczerbkiem dla ich ducha,implikująca przy tym poczucie wyjątkowej własnej wartościmor.; nazwa wywodzi się od —* faryzeuszy, którzy odrzucalinajwiększe przykazanie miłości (Mt 22,34-40) w imię formalistycznejwierności prawu (Mt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FA SIEN, Fa Hsien, Fa Hien

  Żył ok. 374-460, chińskimnich buddyjski, kronikarz.

  Z chin. Ćz'ang-anu wyruszył 399 i wędrował 6 lat przezAzję Środk. (Tun-huang, Karaszar, Kucza, Chotan) doPeszawaru (Pakistan); nast. przez 6 lat zwiedzał w pn.Indiach ośrodki buddyjskie i święte miejsca (Gandhara,Takszasila, Mathura, Kanjakubdża...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FARYZEUSZE

  (gr. farisaioi odłączeni, „separatyści"), stronnictwo rei.-polit, w —> judaizmie istniejące na przełomieI tysiąclecia prz.Chr. i po Chr. obok —> saduceuszów i —»esseńczyków.

  Geneza stronnictwa f. sięga rei.-nar. ruchu „gorliwych"(—* chasydyzm 1) z czasów —> Machabeuszów (1 Mch 2,42;7,13), a pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /5 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASSEAU, Fachaux, Fachanat ARSÈNE THÉODORE OPraem

  ur. ok. 1725-30 w pd. Belgii, zm. 12 II 1777 wKrakowie, bibliotekarz.

  Do zakonu wstąpił w opactwieThenailles (Francja); 1760-68 zajmował się na Morawachpracą lit. i wydawaniem źródeł hist.; od 1768 porządkowałbibliotekę klasztoru Norbertanów w Czarnowąsach k.Opola, a od 1775 Bibliotekę UJ i stworzył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA

  (łac. fades forma zewn., oblicze, franc, façadeelewacja), frontowa elewacja budynku, zazwyczaj z głównymwejściem, od innych wyróżniona kompozycją architektonicznąi bogatszym ornamentem; stanowi integralny składnikbudowli sakr. i świeckich; pełni funkcję znaku w sensieikonicznym i symbolicznym; jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASSINI VICENZO MARIA OP

  ur. 19 V I I I 1738 w Racconigi( P i e m o n t ) , zm. 15 VII 1787 w Pizie, teolog, polemista.

  Do zakonu wstąpi! 1754 i po studiach filoz.-teol. w Comoi Bolonii przyjął 1760 święcenia kapł.; wykładał filozofię(wg D. Conciny OP), także kazuistykę w Brescii (1764-69),teologię mor. w Ferrarze (1769-72)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA - STAROŻYTNOŚĆ

  W antyku p o g a ń s k i m począwszyod architektury Egiptu wejściowa elewacja świątyni była wpełni ukształtowana; zamykała osiową aleję i wyróżniała siępylonami z inskrypcjami, posągami kapłanów, obeliskamiitp. (Karnak, 1200-945 p r z . C h r . ) .

  W architekturze Grecjikolumny otaczały bądź...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASTYDIUSZ bp.

  Bretończyk, żył na przełomie IV i Vw., pelagianin. Wg Gennadiusza (De vir. Ul. 57) F. napisałDe vita Christiana oraz De viduitate servanda; wg J. Morina,za którym opowiadają się K. Künstle, J. Baer i I. Kirmer,jest autorem Corpus Pelagianum (wydał C.P. Caspari pt.Briefe, Abhandlungen und Predigten aus den...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt

Do góry