Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FATIMSKA MATKA BOŻA - INSTYTUCJE

  Do obsługi chorych pielgrzymów przys a n k t u a r i um w Fatimie powstało 1924 stow. Pia Uniäo dosServidas de Nossa Senhora de Fátima (eryg. 1926, 1931otrzymało przywileje p a p . ) ; składa się z 4 sekcji - kapłanów,lekarzy, obsługujących transport chorych, pielęgniarzyi pielęgniarek; członkowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIHA

  (arab. komora, która się otwiera), początkowasura otwierająca —> Koran, zawierająca 7 wersów, zw. takżesurą uwielbienia, datowana na koniec I okresu mekkańskiego;najważniejsza modlitwa Koranu, została włączona do modlitwcodziennych i jest recytowana jako prośba o zdrowie,pomoc, także w trakcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIMSKA MATKA BOŻA - ZGROMADZENIA ZAKONNE

  Pod wezw. M.B.F.powstało kilka zgromadzeń zak.:

  ° wynagrodzicielki MB Bolesnej z Fatimy, Irmas reparadorasde Nossa Senhora das Dores de Fátima, zał. 1926 wLizbonie przez ks. Manuela Nunes Formigäo i Cecylię Santos,a zatwierdzone 1949 przez bpa Leirii (od 1934 d om macierzystyw Fatimie); pełnią wieczystą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIMA (1)

  ur. ok. 606 w Mekce, zm. 632 w Medynie,córka Mahometa, uznana przez niego za jedną z 4 doskonałychkobiet islamu (obok Azji - żony faraona, która wychowałaMojżesza, Marii - wg Koranu córki Imrana, orazobok Chadidży - żony Mahometa, matki F . ) ; wraz z ojcemuszła 622 do Medyny, gdzie 623 poślubiła swego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATUM

  (łac. „to, co zostało powiedziane", wróżba),uosobienie losu, konieczności w religii rzym.; identyfikowaneteż z wolą i wyrokami bogów (Wergiliusz, Aen. IV 614, VIII292; Horacy, Carm. III 3,57; Owidiusz, Met. XV 913-915),a p o t em z 3 —» Moj rami (tria F . ) ; w teogonicznych spekulacjachorfików i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIMA (2)

  Miejscowość w środk. Portugalii (okręgS a n t a r é m ) , od 1568 parafia należąca do p a t r i a r c h a t u Lizbony, od 1918 do diec. Leiria, 2500 mieszkańców na pocz.XX w., w 1980 ok. 6000; od 1917 ośrodek pątniczy ze świat,c e n t r um kultu —» Fatimskiej Matki Bożej i nar. s a n k t u a r i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASZYZM

  (łac. fascis wiązka, związek), ruch polit.--społ. o własnej ideologii, mający oparcie w drobnomieszczaństwie,który doprowadził do powstania partii faszystowskichi ich —» dyktatury stanowiącej rodzaj —» totalitaryzmu,ukształtowany po I wojnie świat, we Włoszech, modyfikowanyw in. państwach Europy, a po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /14 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATALIA LEGIS

  (łac. fatalis przeznaczony, zgubny,lex prawo), nazwa ustawowego terminu zw. zawitym alboprekluzyjnym, z upływem którego wygasają wszelkie uprawnienianiewykorzystane w czasie przepisanym przez prawo(kan. 1465 § 1, w KPK z 1917 kan. 1634 § 1).

  Wystąpił onjuż w prawie Dekretalów (c. 4 X, II, in Clem.), a jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATALIZM

  (łac. fatum wola bogów, los, przeznaczeni e ) , wiara w przeznaczenie (—» predestynacja) jednostekludzkich oraz dziejów grup spol., zakładająca postawę biernejrezygnacji wobec nieuchronności zdarzeń lub ślepego losuoraz częściową lub całkowitą negację —» wolności i —* odpowiedzialnościczłowieka;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /12 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FASADA - OKRES NOWOŻYTNY

  1. Architektura r e n e s a n s o wa- Ok. pot. XV w. we Włoszech występowały 2 typy f.bezwieżowych: 1-kondygnacyjne z porządkiem architektonicznymopartym na motywie łuku triumfalnego (L.B. Albe r t i , kościół Š. A n d r e a w Mantui) i 2-kondygnacyjne z rozetąi górną kondygnacją ujętą w spływy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /9 581

  praca w formacie txt

Do góry