Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FAUSTINOPOLIS

  (Zeive w pd. Turcji), bpstwo wmetropolii Tiana w rzym. prowincji Kapadocja I I ; miejscowośćwzmiankowana 176, a jej pierwszy hist, bp uczestniczy!w Soborze Efes. (431); znanych 3 bpów do VII w. i 1 z1369; od XX w. kat. bpstwo tytuł.; 1948-73 bpem tytularnymF. był Bernard Czapliński, bp pomocniczy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAURE GABRIEL

  ur. 12 V 1845 w Pamiers (dep. Ariège),zm. 4 XI 1924 w Paryżu, kompozytor, organista i pianista.

  Już 1854 otrzymał stypendium na naukę w szkole L. Niedermeyera w Paryżu, gdzie poznał gruntownie dawną muzykę,w tym także k o ś c , a po 11 latach nauki, głównie podk i e r u n k i em C. Saint-Saènsa, został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /2 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAUSTYN

  Kapłan rzymski, żył w IV w., zwolennikLucyfera z Cagliari; ok. 379-380 przeniósł się do Eleutheropolisw Palestynie.

  W De confessione verae fidei et ostentatione sacrae communioniset persecutione adversantium veritatis (PL 13, 81-107;CSEL 351; CChr 69, 359-391), zw. Libellus precum, adresowanymok. 384 do ces...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAURE GIOVANNI BATTISTA SJ

  ur. 25 X 1702 w Rzymie,zm. 5 IV 1779 w Viterbo (Lacjum), teolog, polemista.

  Do zakonu wstąpi! 1728; po studiach filoz.-teol. przyjął1735 święcenia kapł., a nast. wykładał filozofię i teologięw Kolegium Rzym.; uwięziony po kasacie zakonu (1773) wZamku św. Anioła został uwolniony 1775 przez pap...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAULHABER ANDREAS

  ur. 21 V 1713 w Kłodzku, zm.30 X II 1757 tamże, austr. duszpasterz.

  Studiował teologięw Pradze; 1750 przyjął święcenia kapł., po czym pełniłobowiązki duszpast. w Lądku Zdroju, Dusznikach Zdrojui Kłodzku; gdy po aneksji Kłodzka przez króla prus. FryderykaII Hohenzollerna zakazano m.in. praktykowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIMSKA MATKA BOŻA

  Tytuł kultyczny -» MatkiBożej wywodzący się z objawień 1917 w —» Fatimie, w następstwiektórych powstało tam świat, centrum jej kultui nar. sanktuarium Portugalii; pod p a t r o n a t em M.B.F. rozwinęłysię stowarzyszenia i ruchy rei. oraz dzieła charytatywnei zak. zgromadzenia.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAULHABER MICHAEL kard.

  ur. 5 III 1869 w Klosterheidenfeld( D o l n a F r a n k o n i a ) , zm. 12 VI 1952 w Monachium,teolog, działacz kościelny.

  Po studiach filoz.-teol. 1889-92 w seminarium duch. wWiirzburgu przyjął 1892 święcenia kapł.; specjalizował sięna wydziale teol. w Wiirzburgu, gdzie 1895 uzyska! doktoratna podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIMSKA MATKA BOŻA - OBJAWIENIA

  Trwające od 13 V do 13 X w 13 dniu każdegomiesiąca (w sierpniu 19) poprzedzone zostały 1915-16trzykrotnym ukazaniem się anioła trojgu dzieciom - rodzeństwuMarto (7-letnia Hiacynta, zm. 1920 i 9-letni Franciszek,zm. 1919) oraz Łucji dos Santos (karmelitanka w Coimbrze);MB poleciła im modlitwę i pokutę za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /4 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAULKNER WILLIAM

  ur. 25 IX 1897 w New Albany,zm. 6 VII 1962 w Oksfordzie (stan Missisipi), pisarz.

  Dzieciństwo i młodość spędził w Oksfordzie, dokąd powróciłz frontu franc. I wojny świat, na studia; 1924 w NowymOrleanie zetknął się ze środowiskiem artyst.; 1925 podróżowałpo Francji i Włoszech, a 1927 powrócił do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /3 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FATIMSKA MATKA BOŻA - KULT

  Przy kaplicy objawień wzniesionej 1918-22zbudowano 1928-53 okazałą świątynię (od 1954 bazylika)MB Różańcowej wg p r o j e k t u G e r a r d a van Kriechena i AntonioLino (kolumnada) na planie lac. krzyża z 14 kaplicami,k t ó r e wraz z prezbiterium mają symbolizować 15 tajemnicróżańca; sanktuarium...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Agatonik Dodano /25.09.2012 Znaków /6 192

  praca w formacie txt

Do góry